Eindhoven,
11
oktober
2022
|
13:13
Europe/Amsterdam

Lectoren FPH laten van zich horen tijdens HIT-parade

Het lectoraat Health, Innovations en Technology (HIT) binnen Fontys Paramedische Hogeschool is in tien jaar uitgegroeid tot een serieus kenniscentrum. Donderdag laten de lectoren voor het eerst van zich horen in een heuse HIT-parade.

Normaal gesproken zijn ze ieder met hun eigen onderzoek bezig, maar vanmiddag zitten de vier lectoren op de hei voor een sessie over de aankomende HIT-parade. Een klinkende naam voor het symposium rond hun installatie en lectorale redes.

Eveline WoutersZe hebben dan ook wat te vertellen. Tien jaar geleden startte lector Eveline Wouters het lectoraat Health, Innovations en Technology in een tijd dat technologie net haar intrede deed in de gezondheidzorg. Denk aan Zorg op Afstand en valdetectie.

Het onderzoek draagt inmiddels wezenlijk bij aan systeem- en kennisontwikkeling in de paramedische gezondheidszorg. “We zijn uitgegroeid tot een serieus kennisinstituut dat gevonden wordt door diverse partijen”, aldus Wouters.

Langer leven
Het lectoraat werkt samen met universiteiten, lectoraten, zorginstellingen en IT-bedrijven aan de ambitie om Nederlanders vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven en de gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen significant te laten afnemen. Wouters: “We willen een leven in goede gezondheid kansrijker maken voor meer mensen.”

Zelf houdt de lector en hoogleraar aan Tilburg University zich bezig met het overkoepelende thema Technology acceptance, implementation and accessibility in health care. Dat gaat over de acceptatie en implementatie van technologie in de zorg voor chronische gezondheidsproblemen en wat er nodig is om technologische innovaties te laten slagen op het niveau van cruciale stakeholders en organisaties.

Ze legt uit: “In de praktijk werd heel veel van de mooie technologie die was ontwikkeld niet gebruikt. Wij zijn gaanRob Janssen kijken hoe we deze slimme toepassingen beter in het zorgproces kunnen laten landen. Dat is een ingewikkelde puzzel die van veel factoren afhankelijk is.”

Niet transparant
De focus van lector Rob Janssen ligt met het thema Value Based Health Care op de ontwikkeling en implementatie van waarde gedreven zorg, meer betekenisvolle uitkomsten, betere ervaringen van zorgprofessionals en patiënten in verhouding tot de kosten. “We willen graag dat de zorg die een patiënt krijgt heel persoonlijk is, dat die van waarde is en dat die over de hele keten aansluit.”

Dat is nu vaak niet het geval. De uitkomsten van zorgverlening zijn vaak moeilijk te vergelijken, weet Janssen, die ook orthopedisch chirurg is in het Máxima Medisch Centrum. “Patiënten kunnen hier en daar wel prijzen vinden van zorgverleners, maar ze kunnen die niet een-op-een vergelijken met de diensten van andere zorgverleners.”

Om hier verbetering in te brengen, brengt het lectoraat de ‘patient journey’ in kaart, de reis die een patiënt maakt binnen de gezondheidszorg. Janssen vindt het heel bijzonder dat een hogeschool dit soort onderzoek oppakt. “Tot nu toe gebeurt dit eigenlijk nog alleen binnen ziekenhuizen.”

Martijn PistersE-coaching
Lector Martijn Pisters richt zich op het realiseren van duurzame verandering in gezondheid en beweeggedrag. Doel van het thema Empowering Healthy Behaviour is om de langetermijneffectiviteit van preventie en behandeling door paramedici te verbeteren.  

“Paramedici geven tijdens of na afloop van een behandeling gezondheidsadviezen, zodat patiënten langer gezond blijven. Er is een grote groep, zo blijkt uit onderzoek, die deze adviezen niet opvolgt. De hamvraag is: hoe kunnen we dit verbeteren?”

Volgens Pisters komt hier technologie om de hoek kijken. “In de sportwereld worden apps om de gezondheid van sporters te monitoren en te coachen al veelvuldig ingezet. Maar in de gezondheidszorg staan ze nog in de kinderschoenen.”

In de praktijk
Artificial intelligence (AI), 3D-scantechnologie, fitnessgaming en robotica. Het thema waarmee Rens Brankaert zich bezighoudt, spreekt veel mensen tot de verbeelding. Met Technology to Enable people in the Context of Health richt de lector zich op de innovatieve toepassing van technologie in de zorgpraktijk.Rens Brankaert

Stuk voor stuk prachtige middelen, vindt Brankaert. Maar, zo vraagt hij zich in zijn onderzoek af, hoe ontwikkel je technologie die effectief is én ook echt wordt gebruikt door iedereen voor wie ze is bedoeld? “Daarvoor is praktijkonderzoek enorm belangrijk.”

Volgens Brankaert verschilt praktijkonderzoek wezenlijk van wetenschappelijk onderzoek dat zich voornamelijk afspeelt tussen de vier muren van een laboratorium. “Door de praktijk wordt je sneller afgerekend als iets niet goed werkt.” [Marieke Verbiesen]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.