Eindhoven,
29
september
2022
|
15:01
Europe/Amsterdam

Krijgt het personeel een extraatje tegen de kou?

Enkele hogescholen hebben plannen om het personeel financieel te steunen, nu de kosten voor energie en levensonderhoud zo snel stijgen. Fontys wil ook wel, maar alleen als er afspraken gemaakt worden voor en door de hele sector.

Vanwege de hoge energieprijzen geeft de Bredase hogeschool BUas het personeel een extraatje. Medewerkers in de laagste salarisschalen krijgen eenmalig 370 euro netto. Vanaf schaal 9 is dat 185 euro. Deeltijders krijgen dat bedrag naar rato van hun aanstelling.

Fontysbestuurder Hans Nederlof verbaast zich over die stap van BUas. Ook bij het college van bestuur van Fontys staat het onderwerp nadrukkelijk op de agenda. “Maar wij gaan niet eigenstandig een eenmalige uitkering beginnen. We vinden dat dit echt via de Vereniging Hogescholen afgesproken moet worden, als sector dus en niet elke instelling afzonderlijk.”

Potje
Fontys heeft, net als BUas en de andere instellingen in het hoger onderwijs, een potje met geld voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof, een fietsregeling of een thuiswerkvergoeding, oftewel de ‘decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen’ (dam). Uit dat budget is in Breda de tegemoetkoming betaald. Dat ging in overleg met vakbonden en medezeggenschap.

Als het om dat potje gaat, is Fontys weer wel aan het kijken of het zelf iets kan doen voor de medewerkers. Nederlof: “We kennen nu een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. De hoogte van dat bedrag is door het Nibud vastgesteld. Daar hebben we nu het verzoek neergelegd of zij een nieuwe indexering kunnen doen van dat bedrag.”

Ook wordt volgens Nederlof gekeken naar de kilometervergoeding. Het kabinet heeft besloten dat die van 19 naar 24 cent gaat. “Ons is alleen nog niet duidelijk wanneer dat dan zou gebeuren. Dus dat zoeken we nu ook uit.”

 Medewerkers van Fontys krijgen nu voor zakelijke ritten een kilometervergoeding van 19 cent ongeacht de wijze van transport: te voet, met de fiets of met de auto.  Eenzelfde vergoeding geldt voor woon-werkverkeer bij fietsen of wandelen. Voor de auto geldt een (lagere) dagvergoeding. OV wordt voor alle ritten 100% vergoed.

Koopkracht
Bij de Vereniging Hogescholen wordt inderdaad wel gekeken naar de ontwikkelingen rond koopkracht, inflatie en energieprijzen. "We zijn daarover in gesprek met werkgevers, vakbonden en het kabinet”, zegt een woordvoerder van de koepelvereniging.

Het is alleen niet bekend of daar iets uitkomt en hoe snel de beslissing valt. Mochten er afspraken worden gemaakt over financiële compensatie, “dan is het streven om die afspraken te laten gelden voor de gehele sector”.

Reserves
Volgens onderwijsvakbond AOb hoeft zo'n bonus als bij BUas niet allemaal uit de dam-gelden te komen. Bestuurslid Douwe van der Zweep wijst op de “soms forse reserves” van de onderwijsinstellingen.

Voor hogescholen en universiteiten zijn nog maar net nieuwe cao’s afgesproken. Die lopen tot 1 april 2023. Daarin werden ook loonsverhogingen afgesproken vanwege de inflatie: het salaris ging met vier procent omhoog. Maar de inflatie was sindsdien veel hoger, met name omdat de energieprijzen flink zijn gestegen.

De universiteiten zijn minder ver. “Het is begrijpelijk dat medewerkers zich zorgen maken over de hoge inflatie”, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging UNL. Maar er is volgens hem nog geen overleg geweest om buiten de cao iets te doen. “Het kan dat individuele universiteiten hier zelf op inspelen.” 

Prijzen
Elk jaar krijgen de instellingen van de overheid een loon- en prijsbijstelling over hun bekostiging. Die bijstelling is bedoeld om prijsstijgingen in elk geval gedeeltelijk te kunnen dekken. In het voorjaar, vlak voor de cao’s aflopen, besluit het kabinet hier weer over. [Jan Ligthart/HOP]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.