Eindhoven,
16
november
2017
|
10:56
Europe/Amsterdam

Klein maar fijn (2): Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Drie kleinere Fontys-opleidingen onder de loep

Fontys telt ruim 40.000 studenten. Maar die massaliteit zie je niet overal. Onder de vele tientallen opleidingen zitten echte kleintjes: opleidingen die aan het begin van dit schooljaar minder dan twintig voltijd-eerstejaars mochten verwelkomen. Bron koos er drie uit. Deel 2 van deze serie: de (twee) kleintjes van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing.

Adjunct-directeur Eric Luijten geeft aan dat FHTL in Utrecht onderdak biedt aan maar liefst twee mini-opleidingen. “Dat zijn de bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk (die opleidt tot geestelijk begeleider) en de tweedegraads lerarenopleiding Godsdienst-Levensbeschouwing. Deze opleidingen overlappen elkaar voor 70 procent maar staan als twee aparte opleidingen in het CROHO, het opleidingsregister van DUO.”

Kleine groepen, grote dynamiek
De Utrechtse Fontys Hogeschool telt dit schooljaar 108 studenten.Iets minder dan de helft daarvan volgt de lerarenopleiding; de rest studeert voor geestelijk verzorger of begeleider. Belangrijk bezwaar van lage studentenaantallen is volgens de adjunct-directeur het beperkte budget. “Als kleine hogeschool hebben we bovendien niet de mogelijkheid tekorten van een kleine opleiding te compenseren met overschotten van grote opleidingen. Desondanks lukt het voor 2018 een sluitende begroting te overhandigen.”

Daartegenover staat de kracht van korte lijntjes. Luijten: “We zijn in staat om snel te schakelen en nieuwe ontwikkelingen vlot op te pakken.” En natuurlijk is er een diep gevoeld gemeenschapsgevoel: “Hier speelt niet alleen de omvang, maar ook de aard van de opleiding een rol. In onze hogeschool zijn we steeds bezig met zingeving. Er is een grote betrokkenheid bij studenten en medewerkers.” De afstand student-docent is klein. Dat brengt overigens ook risico’s met zich mee. Vanwege het kleine team heeft één docent verschillende rollen: mentor, studieloopbaanbegeleider, enzovoort. Die rollen moet je volgens Luijten duidelijk scheiden. “Het is zaak om precies te weten wat je wanneer mag verwachten. Toen ik in 2010 begon als teamleider en later als adjunct-directeur heb ik erop aangestuurd om meer zaken formeel vast te leggen.”

Groei
Ook bij deze kleine opleiding is er een groei-ambitie. “Deels is er al een groei van de studentenaantallen zichtbaar. In 2010 hadden we 13 eerstejaars; nu zijn dat er 35.” Luijten is daar blij mee. Volgens hem bereik je met groepen van 3 à 4 studenten 'echt wel' een kritische ondergrens: “Dan gaat de kleinschaligheid ten koste van de kwaliteit, en dat wil je niet.” De toename is het gevolg van een andere positionering van de opleidingen. Daarnaast wordt er in de afgelopen jaren bij de werving beter gebruik gemaakt van social media. Ook speelt mogelijk mee dat enkele concurrerende opleidingen zijn verdwenen.

Luijten zou graag een minor Religie en spiritualiteit aanbieden. “Ik denk dat daarvoor bij studenten van andere opleidingen zeker belangstelling is. FHTL is echter niet gevestigd op een van de Fontys-campussen in Eindhoven of Tilburg en dat maakt het voor studenten lastig om een minor te volgen bij FHTL.” Verhuizing naar een van de Brabantse campussen ligt niet voor de hand, benadrukt Luijten: “We hebben een formele samenwerking met Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht. Bovendien biedt Utrecht ook voordelen: de centrale ligging in het midden van het land en de huisvesting in de oude binnenstad.” As we speak kijkt Eric Luijten vanuit zijn kantoor uit over een rijtje bomen in herfsttooi aan de Utrechtse Nieuwegracht: ook dat is natuurlijk wat waard. “Trouwens: ook hier in Utrecht hebben we een behoorlijk paars Fontys-gevoel. De fysieke afstand doet daar niets aan af.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]