Eindhoven,
12
juli
2022
|
17:14
Europe/Amsterdam

Kabinet wil online onderwijs niet ontmoedigen

Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen mogen zelf weten of ze online les gaan geven. Het kabinet wil bij nader inzien geen richtlijnen maken voor de inzet van afstandsonderwijs.

Dat staat in een brief die ministers Dijkgraaf en Wiersma aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het kabinet had afgelopen najaar toegezegd een ‘afwegingskader’ te maken, maar dat komt er dus niet.

In de coronacrisis heeft online onderwijs een vlucht genomen en sommige instellingen zien de voordelen: ze willen niet meer terug naar de situatie van vóór de lockdowns. De politiek kijkt er met argusogen naar, want gaan bestuurders dat afstandsonderwijs misschien gebruiken omdat het goedkoop is?

Onlangs leek dat bijvoorbeeld bij de Rijksuniversiteit Groningen het geval. De energieprijzen zouden tot een nieuwe afweging leiden over de inzet van online onderwijs en thuiswerken.

Niet mengen
Toch wil het kabinet zich niet in die discussie mengen. In het mbo en hoger onderwijs is veel kennis beschikbaar “over het doordacht inzetten van afstandsonderwijs”, meent het kabinet, en er zijn genoeg waarborgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien waren de instellingen al met vernieuwingen bezig.

Opleidingen maken hun eigen afwegingen, en via de medezeggenschap hebben ook studenten er invloed op. Er zijn wetten, maar verder zijn de onderwijsinstellingen autonoom. “De kwaliteit van het onderwijs dient bij de afweging voor een onderwijsvorm altijd voorop te staan”, aldus de brief.

Voor het mbo is er wel een handreiking met onder meer tips voor afstandsonderwijs (“Over de leerdoelen en succescriteria in uw lesontwerp leest u op deze pagina meer informatie”), maar voor het hoger onderwijs niet.

Groningen
En de situatie in Groningen? Gezien de stijgende kosten van gas en elektriciteit wil de Rijksuniversiteit zuiniger omgaan met energie en daarbij denkt de instelling ook aan hybride werken en ‘blended’ onderwijs, meldde de website ScienceGuide.

SP en GroenLinks stelden schriftelijke vragen, maar de minister houdt zich verre van een oordeel over de situatie. De impact van de stijgende energieprijzen op onderwijsinstellingen is met name afhankelijk van hun variabele of vaste contract, en verder moet de RUG zelf weten hoe zij het onderwijs inricht.

“Blended onderwijs is al een onderdeel van de onderwijsvisie van de RUG en daarom is er nu geen aanleiding om met de RUG in gesprek te gaan”, vindt de minister.  [HOP]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.