Eindhoven,
06
december
2021
|
17:11
Europe/Amsterdam

Kabinet: coronapas ‘uiterste middel’ in mbo en hbo

Alleen in het uiterste geval zal het kabinet het coronatoegangsbewijs verplichtstellen in het mbo en hoger onderwijs. Dan is inspraak van studenten en medewerkers niet nodig, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer stelde een waslijst aan schriftelijke vragen over de mogelijke verplichting van coronatoegangsbewijzen in het mbo en hoger onderwijs. Pijlsnel heeft het kabinet die vragen beantwoord, vooral door steeds ongeveer hetzelfde te zeggen.

Het kabinet zal heus niet lichtvaardig tot een coronapas in het hoger onderwijs besluiten, verzekert minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Meer dan vijftig keer duikt in zijn schriftelijke antwoorden ‘uiterste middel’ of ‘uiterste geval’ op.

Bovendien kan de Tweede Kamer – na de voorgestelde wetswijziging – alsnog zelf ingrijpen, want het kabinet legt de invoering eerst aan de Kamerleden voor. Het parlement beschikt 'in feite over een vetorecht', onderstreept De Jonge.

Volledig online
Na de wetswijziging mag de medezeggenschap aan de onderwijsinstellingen niet meer over de coronapas meepraten. Dat vindt het kabinet beter, want dan gaat de invoering sneller. Het kabinet wil vermijden 'dat we teruggaan naar een situatie waarin studenten weer volledig aangewezen zijn op online onderwijs'.

Natuurlijk kwamen er veel vragen over de noodzaak voor het passeren van de medezeggenschap. De SP wilde bijvoorbeeld weten waarom je niet enkele dagen kunt wachten op de medezeggenschapsraden. Het antwoord: het kabinet besluit straks over de invoering, en niet het college van bestuur, dus staat de medezeggenschap erbuiten.

Eigen ruimte
Hebben de onderwijsinstellingen nog eigen beleidsruimte, vroeg D66. Want dan kunnen ze toch zelf bepalen welke lessen ze fysiek of online aanbieden, ook als het coronatoegangsbewijs verplicht wordt gesteld? En dáár kan de medezeggenschap dan over meepraten, was de impliciete boodschap.

Het is een beetje waar, blijkt uit de antwoorden van De Jonge. De onderwijsinstellingen zullen verplicht zijn om de coronapas te hanteren (met als uitzonderingen: tentamens, kwetsbare studenten en bepaald praktijkonderwijs). Maar ze kunnen inderdaad zelf bepalen hoe ze onderwijs geven. Dat kan ook online.

“Fysiek onderwijs is echter van groot belang voor de ontwikkeling en het welzijn van studenten”, schrijft De Jonge. “Verreweg de meeste onderwijsprogramma’s bevatten dan ook een sterke fysieke component. Vertrekpunt is dat instellingen zich inspannen om het onderwijs zoveel mogelijk vorm te geven, zoals zij onder normale omstandigheden zouden doen.”

Het zal praktisch nog niet meevallen om de coronatoegangsbewijzen te controleren, waarschuwden de onderwijsinstellingen vorige week opnieuw. Ze opperen dat het misschien steekproefsgewijs kan, zodat je niet telkens alle studenten hoeft te checken. Daarop wil het kabinet niet vooruitlopen.

Hoogbejaarden
Een probleem voor het wetsvoorstel is dat de adviseurs van het OMT zich sceptisch hebben uitgelaten over het nut en noodzaak van het coronatoegangsbewijs. Het is 'géén maatregel om virusverspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden', zoals De Jonge zelf citeert. En bij een groep jongeren is het bewijs weer minder zinvol dan bij een groep hoogbejaarden.

Maar het kabinet trekt de conclusie dat het coronatoegangsbewijs de verspreiding van het virus toch kan afremmen. Het kabinet wil een 'ruime instrumentenkist' hebben om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Weinig coronahaarden
In het hoger onderwijs zijn weinig coronabrandhaarden bekend. Hoeveel besmettingen en ziekenhuisopnames verwacht het kabinet dan te voorkomen met een coronapas, wilde bijvoorbeeld GroenLinks weten.

Dat is niet te zeggen, antwoordt het kabinet, omdat er altijd verschillende maatregelen tegelijk worden genomen. 'Losse onderdelen zijn nooit door te rekenen, zoals het OMT herhaaldelijk heeft aangegeven', aldus het kabinet. 'Daarnaast spelen contextfactoren zoals vaccinatiegraad, seizoenseffecten en mutaties ook een belangrijke rol in de effectiviteit van maatregelen.'

Tweedeling
De SGP stelde een vraag over het gevaar van tweedeling tussen wel en niet gevaccineerde studenten. De vrees voor een zichtbare tweedeling is begrijpelijk, luidt het antwoord, 'maar de regering is van mening dat het risico hierop beperkt is'. De verklaring: studenten kunnen zich laten testen als ze zich niet willen laten vaccineren.

Nu rest de vraag of de Tweede Kamer genoegen neemt met de antwoorden. Dat zal tijdens de behandeling blijken. Die is nog niet ingepland.  [HOP]

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Frank Maas
10
December
2021
Altijd weer het begrip tweedeling verkeerd begrepen of misbruikt... De tweedeling tussen de dief en de bestolene. De tweedeling tussen de allesbranderbuurman en de buren met de ramen open. De tweedeling tussen relschoppers en de winkelier zonder etalageruiten.
Elle van den Goorbergh
10
December
2021
De overheid heeft geen patent op de waarheid v.w.b.voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus. Zegt steeds hierin de wetenschap te willen volgen, maar die is niet eenduidig wat dit betreft. Fontys herhaalt, keer op keer, als overheidsinstelling gefinancierd met overheidsgeld, niet anders te kunnen dan de overheid te volgen, maar is dat een redelijke argumentatie voor een kennisinstelling? Verder gaat het hierbij om mensen en het recht op het behoud van geestelijke en lichamelijke integriteit. Bovendien zijn er de fundamentele waarden waar Fontys voor staat, waaraan het haar bestaansrecht ontleent, geschoeid op een katholieke leest. Alleen daarom al kan het haar verantwoordelijkheid niet doorschuiven naar de overheid. Voorts heeft iedereen de verantwoorde-lijkheid om zichzelf naar eer en geweten te besturen. Daarnaast geldt dat democratie niet alleen het belang van de meerderheid moet dienen, maar er ook is om het belang van de minderheid te verdedigen. Voorts wil ik wat dit betreft een interessant boek tippen van filosoof Rene ten Bos 'De Coronastorm: hoe een virus ons verstand wegvaagde’. René waarschuwt in zijn boek voor een fascisme zonder fascisten. Volgens hem doen de corona-maatregelen een ongehoord beroep op onze solidariteit. ‘We moeten begrijpen hoe gewelddadig bijv. een anderhalvemeter-samenleving is’. Het boek verscheen al een paar maanden na de intelligente lock down, dus de mogelijke invoering van een Coronapas heeft hij hierin nog niet eens mee kunnen nemen. Maar voor de invoering hiervan in het onderwijs geldt natuurlijk diezelfde gewelddadigheid. En niet alleen dat, deze maatregel is ook discriminatoir. Omdat hij mensen die anders over vaccinatie denken uitsluit en discrimineert van deelname aan fysiek onderwijs. Terwijl onderwijs een grondrecht is, geen voorrecht. En online onderwijs, volgens vele mensen uit het werkveld, geen echt onderwijs is, maar een noodmaatregel. De meeste studenten kunnen nl. niet zonder de directe interactie tussen docent en student. Kortom: veel Coronamaatregelen gaan in tegen rechten waar onze voorouders hard voor gevochten hebben. En het is onze plicht om dat voort te zetten. Afsluitend wil ik Thomas Jefferson citeren: When tirrany becomes law, rebellion becomes duty. Ik voel mij hierdoor sterk aangesproken, want verbeter de wereld, begin bij jezelf. #Verbonden Fontys Professionals