Eindhoven,
27
januari
2022
|
12:27
Europe/Amsterdam

Jonge studenten in de politiek willen af van polarisatie

Op 31 januari moeten de politieke partijen hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 inleveren. Is er onder jongeren nog animo voor de politiek en wat gaat ze dan aan het hart?

Bij Fontysstudenten Tristan van der Putten, Pjotr Kemna en Kilian Boessen, alle drie op de kieslijst van hun partij, is het persoonlijke nauw verbonden met hun politieke ideaal. Ieder op zijn eigen manier. 

‘Respectvolle samenleving’ 
Tristan van der Putten, student Docentopleiding Tristan van der PuttenBeeldende Vorming, staat op de lijst van D66 in Tilburg. 

Hij is al sinds 2017 lid, maar raakte intensiever betrokken toen zijn moeder ongeneeslijk ziek werd. “Dat was in 2019. Het veranderde mijn blik op de wereld. Ik wilde iets toevoegen, ergens voor gaan staan.” 

Hij zette zijn studie op een laag pitje en ging campagne voeren voor D66 bij de provinciale verkiezingen. “Ik wilde dit graag nog aan mijn moeder laten zien. Ik ben blij dat dit is gelukt.” 

Ongrijpbaar 
Afgelopen twee jaar werkte hij naast zijn studie als fractiemedewerker bij D66 Tilburg. Hij kent het klappen van de zweep. Zoals omgaan met negatieve reacties op social media, die afgelopen jaren enorm toenamen. 

“Het is vaak naar, maar vooral triest. Toch heb ik geleerd dat je achter deze reacties steeds de mens moet blijven zien, ook al doen ze dat bij jou niet. Het is voor sommige mensen makkelijker om bijvoorbeeld Sigrid Kaag de schuld te geven van de lockdown, dan iets ongrijpbaars als een coronavirus.” 

Uitdaging
De D66’er is ervan overtuigd dat dit de grootste uitdaging wordt van zijn generatie: respectvoller met elkaar leren omgaan op social media. “Ze zijn heel snel opgekomen en omgangsvormen zijn er nog niet.” 

Sowieso vindt hij het belangrijk om te werken aan een sociale samenleving, waar meningen naast elkaar kunnen bestaan. Kunst en cultuur zijn daarbij volgens hem een belangrijke waarde, ook al is de output niet altijd ‘meetbaar’, kunst geeft volgens hem ‘richting’ aan de samenleving. 

“We willen daarom talent voor Tilburg behouden, onder meer door goede werkplekken voor hen te faciliteren. Niet alleen voor beeldende kunstenaars, maar ook voor dans en theater.” 

‘Veiliger uitgaan’ 
Ook bij student Automotive Piotr Pjotr KemnaKemna uit Eindhoven heeft zijn familie invloed gehad op zijn keuze om in de politiek te gaan. “Mijn oma was al lid van de partij, het gaat al heel ver terug.” 

Vanwege zijn christelijke achtergrond is het CDA voor hem een logische partijkeuze. “Deze partij komt bij mij ook steeds uit de Stemwijzer. Het CDA is een partij die oog heeft voor álle mensen. Niet alleen voor jong, maar ook voor oud.” 

Stratumseind 
Piotr maakt zich sterk voor veiliger uitgaan in zijn stad. “Ik maak wel eens foto’s op Stratumseind in het weekend en spreek er met mensen. Zij voelen zich vaak onveilig. Vrouwen worden er soms lastiggevallen.” 

De gemeente experimenteert al met oplossingen, vertelt hij, zoals het oprekken van het uitgaansgebied, zodat er meer spreiding is. “Ook hangen er al camera’s en worden naast de politie ook stewards ingezet.” 

Hij is ‘fan’ van het inzetten van stewards. “Ik zie ze als een soort jongerenwerkers in het uitgaansgebied.” Maar bij drukke dagen als Koningsdag, zou naast deze ‘zachte’ methode wat hem betreft ook preventief fouilleren mogelijk moeten zijn, zodat iedereen veilig kan uitgaan. 

Inclusieve samenleving 
GroenLinks in Eindhoven heeft een heel andere wens: iedereen in de stad zou op vijf minuten afstand in een groen park moeten kunnen zijn.  Het spreekt Kilian Boessen, student Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken, bijzonder aan. 

Hij is dan ook al een paar jaar lid van GroenLinks in Eindhoven, sinds een jaar actief. Dat ‘linkse’ heeft hij niet van thuis uit, maar GroenLinks is wel een partij die goed past bij zijn inzet voor een inclusieve samenleving. 

“GroenLinks staat daar nadrukkelijk voor in Eindhoven. Iedereen wordt uitgenodigd mee te doen, of je nu een heteroseksuele vrouw bent of transman. Kilian BoessenMaar het geldt ook voor alle nationaliteiten in onze stad. We helpen internationale studenten en expats waar nodig.” 

Dutch only
Het is een punt dat overigens ook de CDA-student aan het hart gaat. “Ik heb ook zelf veel in het buitenland gewoond en weet hoe moeilijk het kan zijn ergens te aarden. Ook het CDA wil expats daarbij helpen.” 

De D66'er uit Tilburg sluit zich erbij aan: “Dat bij sommige studentenhuizen wordt geadverteerd met ‘Dutch only’ vinden wij bijvoorbeeld echt niet kunnen. Daar willen we iets aan doen. En eigenlijk liever nog: voorkomen dat het zover komt.”  

Meer en betere woningen, iets doen aan huisjesmelkers en hun torenhoge huren, het staat bij bij alle drie de studenten bovenaan het lijstje. 

Polarisatie 
Er wordt veel geklaagd over de gepolariseerde sfeer in de samenleving en ook in de Haagse politiek, waar ‘scoren’ met lekker bekkende quotes het belangrijkste lijkt. Maar dat herkennen deze studenten niet in de gemeenteraad. 

Piotr: “Er worden kritische vragen gesteld en dat mag, maar meestal constructief en niet op de man gespeeld. Ik zit ook niet voor de show in de politiek. Ik wil echt wat bereiken voor de stad. Aan op de man spelen heb je eigenlijk niks, je mist het punt waar het over gaat.” 

Tristan ziet dat ook zo: “Ook in Tilburg merk je dat partijen gewoon toegeven als een ander een beter idee heeft. Je mag het oneens zijn, daar kun je ook van leren. Door voortschrijdend inzicht kun je van mening veranderen.” 

Kilian laat zich door wat tegenstand ook niet uit het veld slaan. “Ik voel juist dat ik wil meewerken aan het tegengaan van de polarisatie. Of het nu in de raad is of niet.” [Petra Merkx] 
 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.