Eindhoven,
02
maart
2021
|
17:28
Europe/Amsterdam

Internationale studenten komen, al is het soms een jaar later

Het aantal internationale studenten dat dit studiejaar ondanks alle coronamaatregelen toch aan een Fontys-studie begon, valt de hogeschool zeker niet tegen. En voor komend collegejaar stijgt het aantal aanmeldingen flink.

Komen ze wel of komen ze niet? Het waren vorig voorjaar spannende tijden voor de Fontys-instituten met internationale studenten. Corona had inmiddels wild om zich heen geslagen, met alle gevolgen van dien.

Bram BroessDaaruit kwam een aantal onzekerheden voor de komst van internationale studenten voort: reisbeperkingen, uitgestelde diploma’s (later dan de deadline voor toelating tot Fontys), onderwijs dat voornamelijk online is en de versobering van het sociale leven. Het zou de student-van-over-de-grens er zomaar van kunnen weerhouden zich aan te melden.

Impact Covid-19 beperkt
Maar nu de inschrijvingen definitief zijn, blijkt dat het toch om 1.300 internationale studenten gaat. Vorig jaar waren dat er weliswaar 1.401, maar het zijn er nog altijd meer dan de 1.119 buitenlandse studenten van het studiejaar 2018/2019.

“Dat is overwegend positief te noemen. De impact van Covid-19 op de internationale instroom is beperkt gebleven”, aldus Bram Broess. Namens de Fontys-Dienst Marketing & Communicatie richt hij zich op de werving van internationale studenten.

Minder Bulgaren
Een opvallend fenomeen deed zich voor in Bulgarije. Normaal gesproken is dat land goed voor ruim 200 inschrijvingen bij Fontys, maar dit studiejaar was dat ineens 20 procent minder.

Naast het Covid-effect is daar volgens Broess sprake van een imago-effect: deze studenten kiezen er steeds vaker voor aan een universiteit te gaan studeren. “We bekijken of in Bulgarije een verkeerd beeld is ontstaan van het studeren aan een hogeschool.”

Groei in aanmeldingen
Inmiddels is bij Fontys een stijging zichtbaar in het aantal aanmeldingen van buitenlandse studenten voor het studiejaar 2021-2022. Halverwege vorige maand waren er dat 3.141. Ter vergelijking: een jaar eerder waren er dat in dezelfde week 2.248.De grootste groei liet het aantal studenten van buiten de Europese Unie zien: 1.286, een toename van 37 procent.

Overigens moet bij aanmeldingen nog worden afgewacht of deze leiden tot een daadwerkelijke inschrijving. De stijging doet volgens Broess vermoeden dat er sprake is van uitstelgedrag: studenten die eigenlijk al vorig jaar hadden willen komen, doen dat in volgend studiejaar alsnog.

Onderzocht wordt nog in hoeverre het toegenomen aantal aanmeldingen ook een gevolg is van de Brexit. Nu het de Europese Unie heeft verlaten, is het duurder geworden om in het Verenigd Koninkrijk te studeren. Studenten wijken daarom uit naar landen met Engelstalig onderwijs, zoals Nederland. [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.