Eindhoven,
27
juni
2023
|
14:31
Europe/Amsterdam

Inspectie: student dupe van complexe onderwijsinstelling

Universiteiten en hogescholen zijn een juridische warboel van rechtspersonen, zegt de Inspectie van het Onderwijs. Zelfs advocaten raken de weg kwijt. Dat gaat uiteindelijk ten koste van studenten en medewerkers. Fontys herkent zichzelf hier niet in.

Opnieuw heeft de Onderwijsinspectie een opvallend kritisch rapport over het hoger onderwijs geschreven. Deze keer kraakt inspecteur-generaal Alida Oppers de ‘wirwar aan organisatievormen’ binnen de instellingen. 

Het rapport Verwarring in veelvoud - De juridische organisatie van instellingen voor hoger onderwijs begint met een voorbeeld van studenten die hun collegegeld te hoog vonden. Ze stapten met hun advocaat naar de civiele rechter, maar dat had de bestuursrechter moeten zijn. “En zo stonden de studenten met lege handen, zonder oordeel maar met een rekening voor de proceskosten”, schrijft Oppers in haar voorwoord. 

Weg kwijt
Zelfs advocaten raken dus de weg kwijt. Hoe moet het dan met studenten en medewerkers? "Die leven in juridische onzekerheid", aldus de inspectie. Vrijwel alle instellingen hebben een unieke juridische organisatie, stelt ze vast, met meerdere rechtspersonen waarvoor allemaal verschillende regels gelden. [Tekst gaat verder onder de afbeelding] 

Er zit geen moedwil achter de ingewikkelde constructies, onderstreept de inspectie. De juridische wirwar komt voort uit overheidsbeleid, “bijvoorbeeld rond private activiteiten door bekostigde onderwijsinstellingen”. Daar heb je immers verschillende rechtsvormen voor nodig, terwijl de naam op de gevel nog dezelfde is. 

De complexe juridische organisatie van instellingen en “de kloof tussen wet en werkelijkheid” staan effectief toezicht in de weg. “Onze conclusie: de huidige praktijk vraagt om grondige doordenking van de wet- en regelgeving”, schrijft Oppers. 

Stichting Fontys
Fontys Hogeschool herkent zich niet in de uitkomsten van het rapport. Al het geaccrediteerde onderwijs bij Fontys Hogeschool wordt uitgevoerd door Stichting Fontys. Met uitzondering van de opleiding HBO Rechten die in de samenwerking tussen Fontys en Avans uitgevoerd wordt door Stichting Juridische Hogeschool Avans-Fontys.

Mirjam Woutersen“Voor studenten van Fontys is het helder dat ze bij Fontys studeren en daarmee terechtkunnen bij de reguliere organisatie van Fontys", licht Mirjam Woutersen, directeur Juridische Zaken bij de dienst Onderwijs en Onderzoek, toe. “Voor de Juridische Hogeschool zijn duidelijke afspraken gemaakt waar studenten en medewerkers terechtkunnen en welke regelingen voor studenten en medewerkers van toepassing zijn. Bij Fontys kunnen studenten voor beroep, bezwaar en klachten naar het Studentenloket.”

Veel van de opmerkingen van de inspectie zijn gericht op rechtspersonen voor hoger onderwijs. “Voor deze rechtspersonen voor hoger onderwijs is inderdaad weinig geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)”, bevestigt Woutersen. “Echter, een en ander is niet op Fontys van toepassing, aangezien Fontys geen rechtspersoon voor hoger onderwijs in de zin van deze wet is.” [HOP/Marieke Verbiesen]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.