Eindhoven,
25
juni
2020
|
11:59
Europe/Amsterdam

In de zomer proeven aan nieuwe studie bij Engineering

Zo’n 140 jongeren die na de zomer starten bij Fontys Hogeschool Engineering in Eindhoven, bereiden zich daar tijdens de vakantie op voor. Ze volgen in juni en juli het programma ‘Alvast Studeren’. Als dat succesvol is, wordt het mogelijk ook de komende zomers aangeboden én bij andere opleidingen.

De nieuwe eerstejaars komen van het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. ‘Alvast Studeren’ omvat alle opleidingen van Engineering: Elektrotechniek, Automotive, Mechatronica en Werktuigbouwkunde. Die bieden ieder één module aan. Sommige studenten kiezen naast de module van hun eigen opleiding nog een andere.

Gemiddeld zijn er twee lesuren per week, per module. Met het volgen ervan zijn ook studiepunten te verdienen. Het afsluitende tentamen vindt echter pas aan het begin van het nieuwe studiejaar plaats, in de eerste week van september. “Dat kan alleen als de deelnemers bij Fontys als student staan geregistreerd”, legt projectleider Annelies Moors uit.

Annelies MoorsDe modules zijn volledig online. Voor ondersteuning is er tijdens de zomervakantie een studentassistent beschikbaar, die vragen kan beantwoorden.

Zinvolle tijdsbesteding
Directe aanleiding voor de ‘zomerschool’ van Engineering is de coronacrisis. Nadat door de lockdown de scholen werden gesloten, werd volgens Moors eveneens duidelijk dat voor jongeren het uitzicht op vakanties en bijbaantjes deels wegviel. Om ze toch een zinvolle tijdsbesteding te bieden, werd sinds april ‘Alvast Studeren’ ontwikkeld.

Onder de aankomend studenten bleek ook een duidelijke behoefte aan zo’n programma te bestaan. “We hebben onder deze groep een enquête uitgezet en daar werd heel positief op gereageerd. Hoewel vanuit Fontys doorklonk om tijdens deze periode niet te veel extra activiteiten te ontwikkelen, was voor ons duidelijk dat we hiermee iets moesten doen.”

Aansluiting op hbo
Het programma heeft tevens als doel de aansluiting van het voortgezet onderwijs (VO) en mbo op de hbo-opleidingen te verbeteren. Engineering werkte hierbij nauw samen met een aantal VO-scholen. In de modules is eveneens aandacht voor het aanleren van studievaardigheden.

Dat zou de negatieve gevolgen van de langdurige studiestop door de coronacrisis moeten verzachten. De studiepunten die het oplevert, zorgen er bovendien voor dat de studielast aan het begin van de opleiding wat minder wordt.

Het betreft een pilot. Als na afloop uit de evaluatie blijkt dat ‘Alvast Studeren’ de start van een studie aan het hbo succesvoller maakt, is het volgens Moors zeker een optie om dit programma de komende jaren opnieuw aan te bieden: “Ook elders bij Fontys? Misschien wel landelijk!” [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Nannie Beernink
29
June
2020
Mooi dat er zoveel belangstelling is onder toekomstige studenten voor deze online cursus!
Anita Mulder
26
June
2020
Mijn zoon Luc is aankomend student bij Automotive en hij is razend enthousiast over alvast studeren. Hij heeft aangemeld voor de module van Automotive en zit met een grote grijns op zijn gezicht achter de computer tijdens deze lessen.
Wellicht dat we hier bij BEnT een voorbeeld aan kunnen nemen. Top initiatief.
Frans Fonville
26
June
2020
Wat een prachtig initiatief. Zou mooi zijn als dit concept z'n vruchten blijkt af te werpen en inderdaad breder inzetbaar wordt!