Eindhoven, Tilburg,
09
maart
2020
|
15:46
Europe/Amsterdam

Impact ‘Binnenblijven in Brabant’ is groot voor Fontys

De crisis rond het coronavirus heeft steeds meer invloed op Fontys. Vooral het advies om in Noord-Brabant niet op pad te gaan bij verschijnselen van verkoudheid of griep, heeft een behoorlijke impact. Onder meer doordat onderwijsstudenten niet terechtkunnen op hun stageplek.

Niet meer zieken dan anders

In totaal meldden zich vandaag 162 Fontys-medewerkers niet op het werk. Het gros om uiteenlopende redenen, die al dan niet met het coronavirus te maken hebben. Slechts 32 medewerkers van hen meldden zich ook echt ziek. Daarmee ligt het totaal aantal zieke Fontys-werknemers rond de 400, iets lager dan wat normaal is voor deze tijd van het jaar.

De impact van deze ziek- en afwezigheidsmeldingen is volgens een Fontys-woordvoerster in algemene zin gering. Over het aantal studenten dat ziek is, heeft Fontys geen betrouwbaar beeld. Ook al omdat studenten niet verplicht zijn zich ziek te melden.
Er zijn tot op heden binnen Fontys Hogescholen nog geen gevallen bekend van wat de GGD 'besmettingen met hoogrisicocontact' noemt. 

“Hier wordt heel de ochtend al druk overlegd hoe we dit allemaal moeten oplossen”, zegt docent Pedagogiek Steef Dooren. “Als het erger wordt, heeft dat grote gevolgen voor de korte termijn, maar Jeroen van Dingenen en Steef Doorenook voor de lange”, zegt ze.

Bij Fontys Pedagogiek in Tilburg hebben verschillende docenten zich ziekgemeld. Hierdoor moeten bijvoorbeeld hoorcolleges verplaatst worden. En studenten ondervinden ook last als zij niet terechtkunnen op hun stageplek.

Collega-docent Jeroen van Dingenen: “We zullen moeten nadenken over onze normeringen. Is het bijvoorbeeld nog haalbaar om 100 procent aanwezigheid te verplichten, zoals die nu geldt bij bepaalde vakken?”

Dubbel effec
Dat basisscholen en kindercentra dichtgaan, heeft bij Pedagogiek overigens een dubbel effect: studenten kunnen er geen stagelopen en zo niet aan hun verplichte aantal stagedagen komen en docenten moeten mogelijk thuisblijven om hun kinderen op te vangen.

Ook studenten van de lerarenopleidingen hebben hier last van. Precieze cijfers zijn nu nog niet bekend. Maar bekend is dat vele scholen in Brabant vandaag dicht bleven. 

Niet te stoppen
Docent Coen Luijten van Coen LuijtenFontys Economische Hogeschool is vandaag gewoon op school, hij is niet verkouden, hoeft niet te hoesten en heeft geen koorts; redenen waarom het RIVM Brabanders adviseert thuis te blijven.

"Maar een stuk of negen collega’s hebben wel besloten niet te komen”, vertelt hij.

Hij begrijpt de maatregel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wel, hoewel hij zelf ook graag een beetje nuchter blijft. “Ik snap dat ze verspreiding willen vertragen, maar uiteindelijk zal het virus moeilijk te stoppen zijn.”

Rustige campus
Op de snelweg was het vanochtend een stuk rustiger dan anders en op het parkeerterrein van campus Stappegoor in Tilburg lijkt het ook minder druk dan op een gewone maandagochtend. Maar Luijten merkte vanochtend bij een sessie met studenten, dat de opkomst goed was. “Misschien dat er een paar minder studenten waren, maar niet noemenswaardig.”

Wat zou Luijten gaan doen als het coronavirus zich zo snel verspreidt, dat de school dicht moet? “Daar hebben we het vanochtend met collega’s wel over gehad. Dat zou toch wel een surrealistisch beeld geven. Heel vreemd idee voor mij.”

Hoe hij zou moeten lesgeven, weet hij niet. “Misschien extra opdrachten meegeven aan studenten? We zijn eigenlijk niet ingesteld op online lesgeven. Dat hoeft in Nederland ook niet. De school is goed bereikbaar en als je bij elkaar zit, leer je meer”, aldus de docent.

ICT in Eindhoven
Bij de locatie Strijp-TQ in Eindhoven van Fontys ICT lijkt alles gewoon zijn gangetje te gaan, zegt docent Evert van der Evert van der GriftGrift. “Ik merk hier niks in aantallen docenten en studenten.”

Toch wordt ook daar druk gespeculeerd over de mogelijke gevolgen van een verdere verpreiding van het coronavirus. Voor ict-studenten is dat volgens Van der Grift goed op te vangen, als ze niet naar school kunnen komen.

“Onze studenten volgen weinig klassikaal les en werken vooral in projecten met elkaar. We stimuleren wel dat ze dit hier samen op de opleiding doen, maar ze doen het ook makkelijk thuis. Dat ze met z’n allen via Skype contact hebben, bijvoorbeeld.”

Door de wereldwijde verspreiding zijn wel de nodige buitenlandreizen afgezegd. Onder meer een partnerschool in Denemarken zegde een bezoek van Fontys aan Denemarken af. “Zelf zou ik over een paar weken ook daarheengaan, maar ik weet nog niet of het doorgaat.” [Petra Merkx en Jan Ligthart]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.