Eindhoven,
10
november
2021
|
15:21
Europe/Amsterdam

Hoever is Fontys met blended learning?

Robert van der Velde werkte als directeur van basisscholen én als ‘verkoper’ van digiboards. Maar sinds vorig jaar zet hij zich bij Fontys in om ‘blended learning’ verder te professionaliseren. Hoe lukt dat? 

Hoe staat Fontys ervoor op het gebied van blended learning?
“Nagenoeg alle docenten kunnen nu online lesgeven. Dat heeft iedereen noodgedwongen door de coronacrisis snel geleerd. Nu moeten we een volgende stap zetten.

Want blended learning is meer dan het afwisselen van online en offline lesgeven. Het houdt in dat je vanuit je leerdoelen de juiste middelen inzet: offline en online, binnen en buiten de schoolmuren.

Fontys reikt daarvoor een enorme toolbox aan (ict-)hulpmiddelen aan. Docenten krijgen bovendien hulp van het twaalfkoppige scrumteam Blended Learning. Op ons platform staan veel goede voorbeelden.

Ik zie bij Fontys veel enthousiasme om het op te pakken. De tweedaagse EDEX Fontys Blended die wij samen met Fontys Pulsed deze week houden en waar docenten in teams nieuw onderwijs gaan ontwerpen, was in korte tijd uitverkocht.

Dat is inderdaad slechts voor negentig docenten (Fontys telt er meer dan vierduizend, red.), maar we gaan zeker evalueren of er daarna nog meer van deze bijeenkomsten kunnen komen.”

Hoe krijg je iedereen mee? Er zijn ook docenten die liever ‘gewoon voor de klas staan’ toch?
“Ik denk dat iedere docent goed onderwijs wil bieden en nadenkt over de vorm, zodat de student op het puntje van zijn stoel zit. Als studenten bijvoorbeeld via kennisclips thuis de basiskennis leren, dan kun je er tijdens fysieke lessen over in gesprek gaan. Daarmee bevorder je zelfstandigheid én betrokkenheid bij studenten; twee kernbegrippen van goed onderwijs.

Als docenten zeggen dat ze geen tijd hebben om deze nieuwe vaardigheden aan te leren, dan denk ik dat ze die tijd moeten vragen aan hun manager. Online lesgeven kan inmiddels nagenoeg iedere docent.Ik kan niet geloven dat er binnen Fontys een manager is die ze niet zou faciliteren.

Het is ook belangrijk dat teams onderling bespreken hoe ze hun lessen willen vormgeven en elkaar daarin helpen. Ik pleit er zeker niet voor dat degene die ‘goed is in fimpjes maken’ dat dan maar moet gaan doen.

Ik ben tegen specialisten in onderwijsteams. Ik vind dat elke docent ict-vaardigheden moet bezitten. Dat kan niet anders in deze tijd. Daarbij zijn de tools steeds gebruiksvriendelijker geworden.”

Is het invoeren van meer online les niet gewoon een bezuinigingsmaatregel? Minder reistijd, minder docenten, minder lokalen?
“Minder reistijd en gebouwen nodig; daar lijkt me niks mee. Als het geld maar wordt gebruikt om het onderwijs te verbeteren, door de professionalisering van docenten en de aanschaf van ondersteunende middelen.

Ik bestrijd overigens dat er minder docenten nodig zouden zijn. De docent krijgt weliswaar een meer coachende en organiserende rol – wat al langere tijd zo is – maar dat wil niet zeggen dat er minder van nodig zijn.”

Gaat na corona iedereen toch weer gewoon voor de klas staan?

“Kijk, alleen thuis vanaf hun laptopje les krijgen, dat vonden studenten in het begin van de coronacrisis niet fijn. Ze misten het persoonlijke contact en de motivatie werd minder. Maar inmiddels zien ze ook de voordelen. Dat ze niet naar de campus hoeven reizen voor een uurtje hoorcollege, wat je goed thuis kunt volgen.

Blended learning blijft, dat weet ik zeker. En is in wezen ook niks nieuws. Het was er altijd al. Maar het ontwikkelt zich nu verder. In die zin zitten we in een prachtige onderwijsperiode.

En als door een eventuele nieuwe lockdown alles weer helemaal online moet, dan is het belangrijkste dat we ook dáárin een volgende stap maken: we moeten dan extra aandacht hebben voor de binding tussen studenten en tussen docent en student.” [Petra Merkx]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Mattie Wethlij
23
January
2022
Goed bezig Robert,

Jammer dat ik weg ben bij Fontys, had het hier graag eens met je over gehad. Onderschat het belang van live contact niet, daar ben jij ook groot mee geworden.

Mattie
Robert
27
January
2022
Beste Mattie,
Dat onderschat ik zeker niet, hoop niet dat je dat leest in het interview. Tijdens de Turkije reis onder jouw bezielende leiding ervaren dat goede contacten wezenlijk zijn! Groetjes