Eindhoven,
17
maart
2020
|
16:48
Europe/Amsterdam

Hoe gaat onderwijs studievertraging bij studenten voorkomen?

De Hogeschool van Rotterdam maakte vandaag bekend dat vanwege de coronacrisis het bindend studieadvies (BSA) voor eerstejaars wordt opgeschort. Zover is Fontys niet. Die wacht op het overleg tussen de Vereniging Hogescholen en het onderwijsministerie, later deze week. En op het advies van de Taskforce primaire processen, onder leiding van Miranda Smits.

Het is alle hens aan dek bij Fontys nu de hogeschool dicht is vanwege het coronavirus en studenten op allerlei manieren studievertraging kunnen oplopen. Maar opschorting van het BSA, dat negatief uitpakt als een student niet genoeg studiepunten heeft behaald, is nog niet aan de orde.

“De huidige situatie is bijzonder en extreem. Zoiets als dit hebben we nog nooit meegemaakt. We gaan nu eerst inventariseren welke problemen er zijn”, vertelt Smits, die behalve taskforcevoorzitter ook adjunct-directeur is van Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Online lessen niet afdoende
De lijst is lang, want ook al zijn Fontys-docenten online lessen aan het geven, niet alles is daarmee opgelost. Miranda SmitsPracticumlessen zijn bijvoorbeeld vervallen en tutorbijeenkomsten kunnen niet worden gehouden.

Daarbij kunnen veel studenten niet naar hun stage- of afstudeerplek. In het buitenland maar ook in Nederland is het volgen van de minor vaak niet meer mogelijk.

“We zijn nu bij alle onderwijsinstituten (Fontys heeft er 27, red.), maar ook afdelingen als Juridische zaken en International Office van Fontys, informatie aan het inwinnen”, zegt Smits.

De uitkomsten daarvan worden besproken in het Fontys-crisisteam, dat vervolgens het College van Bestuur adviseert.

Eigen invulling Fontys
“Daarbij heeft Fontys steeds gezegd dat ze de landelijke richtlijnen volgt. De uitkomsten van het overleg van Vereniging Hogescholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wachten wij af. Fontys kan daar wel een eigen invulling aan geven."

Het College van Bestuur neemt een beslissing op basis van de landelijke richtlijn én het advies van het Fontys-crisisteam.

Raakt iedereen
De taskforce is ook al bezig met een volgend probleem dat kan ontstaan door de huidige situatie, namelijk de inschrijving van nieuwe studenten. “Wat als scholieren en mbo’ers hun examens niet kunnen halen en zich daardoor ook niet kunnen inschrijven bij Fontys?”

“We zijn nu bezig met het uitwerken van alle scenario’s. Je kunt niet zeggen dat bijvoorbeeld vooral de onderwijsstudenten er last van hebben. De instituten hebben ieder hun eigen problemen. Dit raakt ons allemaal.” [Petra Merkx]

UPDATE: Minster Slob maakte eind van de middag bekend dat prioriteit wordt gegeven aan examenleerlingen in het middelbaar onderwijs, zodat zij hun diploma kunnen halen.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.