Eindhoven,
25
juni
2020
|
16:27
Europe/Amsterdam

Hoe ‘divers’ en ‘inclusief’ is Fontys?

Een zogenoemde ‘waardenset’ moet ervoor zorgen dat elk instituut binnen Fontys aandacht heeft voor diversiteit en inclusiviteit. Maar gebeurt dat ook? Het is moeilijk in kaart te brengen. Elk instituut heeft zijn eigen aanpak en het College van Bestuur van Fontys wil daarover ‘geen strakke oekazes uitvaardigen’.

Een onderzoek onder 2000 HR-professionals toonde vorige week aan dat er weinig aandacht is voor diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer bij Nederlandse bedrijven. Ook binnen Fontys zou dat een stuk beter kunnen, zo concludeert Frans Möhring, directeur personeel & organisatie van Fontys.

“A
ls ik door de locaties van Fontys loop, lijkt het erop dat ons medewerkersbestand minder inclusief en divers is dan de maatschappij”, zegt hij. “Maar daarin Frans Möhringverandering brengen, vraagt nogal wat.”

Afspiegeling regio
Hans Nederlof, binnen het College van Bestuur onder andere verantwoordelijk voor Personeel, Arbeidsvoorwaarden en Arbo, ‘herkent dat’, maar zoekt tegelijkertijd de nuance.

“Als je naar etnische achtergronden kijkt, dan geven bijvoorbeeld de hogescholen van Amsterdam en Rotterdam een ander beeld dan Fontys”, zegt hij.

“Maar in die regio wonen ook meer mensen met een migratieachtergrond dan hier. Het werknemers- en studentenbestand is voor een belangrijk deel een afspiegeling van de regio’s waarin we ons bevinden.”

Buitenlandse studenten
Door de 10 procent internationale studenten is er bij Fontys wel op een andere manier sprake van ‘diversiteit’. “Dan krijg je automatisch te maken met vragen als hoe ga je daar mee om? Hoe waardeer je diversiteit en hoe je benut je die goed?”, zegt Nederlof.

Het antwoord op die vragen laat hij aan de hogescholen zelf. De leidraad die ieder instituut daarvoor heeft, is de eerdergenoemde waardenset. “Daarin zijn nadrukkelijk diversiteit en inclusiviteit opgenomen. Wij verwachten dat elke hogeschool binnen Fontys daarnaar handelt.”

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Of dat ook zo is, wordt volgens Nederlof gemeten door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. “Ook polsen we Hans Nederlofstudenten. Daarin meten we ook ongewenst gedrag zoals discriminatie. Als daar ongewenste scores uit voortkomen, sturen we daarop bij.”

Het thema discriminatie is zeker nu actueel. Binnen Fontys had het al nadrukkelijk de aandacht, stelt directeur P&O Möhring. “Een groep medewerkers is vorig jaar in gesprek gegaan met mensen uit groepen die vaak last hebben van discriminatie. Dat project is gesteund vanuit het bestuur, de diensten studentenvoorzieningen en P&O om daarin verder te kunnen komen”, zegt hij.

“We denken dat het praktisch ondersteunen van dit soort initiatieven vaak effectiever is dan een beleidsplan. Verder hebben we sinds maart de nieuwe integriteitscode met gedragsregels die ook kan dienen om discriminatie en pestgedrag te bestrijden.”

LHBTI-gemeenschap
Cijfers over etnische afkomst van haar personeel heeft Fontys niet. Hoe groot het aandeel van bijvoorbeeld de LHBTI-gemeenschap is binnen Fontys, is ook niet in beeld. Het CvB wil ook niet op één segment van de discussie focussen.

“We hebben dat afgelopen jaar met elkaar bepaald. We proberen het aan te vliegen vanuit de ‘paraplu’ diversiteit, want het is een heel breed onderwerp. Het gaat ook over man-vrouw-verhouding, leeftijd, afkomst, geloof.”

Overigens heeft het CvB wel cijfers over de man-vrouwverhouding binnen Fontys. Die is met een verhouding van 49 procent mannen en 51 procent vrouwen precies in balans. [Erwin Blatter]

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Iris van Venrooij
29
June
2020
Eens met Saskia; een waardenset is een mooi begin, maar de afgelopen weken is wel duidelijk geworden dat racisme diepgewortelder is in onze maatschappij dan we eerst dachten. Veel mensen denken niet racistisch te handelen, maar doen dat onbewust wel. Hier iets aan doen vraagt aan actief beleid waarin aandacht is voor het aanstellen van mensen met een migratieachtergrond, en aandacht voor de behoeften van studenten met een migratieachtergrond of uit de LHBTIQ+-gemeenschap (ik heb de regenboogvlag vorig jaar niet bij Fontys zien wapperen?). En om de behoeften van die groepen goed in beeld te brengen is het ook nodig dat het personeelsbestand zo divers mogelijk is. Ik kan me zo voorstellen dat meer diversiteit bij docenten en andere staf dan uiteindelijk ook meer diverse studenten aantrekt.
Saskia Blom
29
June
2020
Helaas houdt dit bericht de informatie vaag: via welke link is de waardenset te vinden? Hoe kunnen studenten en medewerkers zich aansluiten bij het gesprek met groepen die vaker last hebben van discriminatie?

Ik heb regelmatig aan mijn slb-studenten gevraagd of ik hun ervaringen met structurele discriminatie mocht inbrengen bij een Fontys-instantie, maar die toestemming gaven ze mij nooit; uit vrees voor de effecten op hun studieloopbaan.

Laat de studenten niet de last moeten dragen van ons als Fontys steeds te moeten bewijzen dat racisme (en ook bijvoorbeeld validisme en seksime) diepgewortelder is in onze maatschappij dan we eerst dachten.
Iris van Venrooij
06
July
2020
Helemaal mee eens!
Saskia Lammers
29
June
2020
Een waardenset is misschien een mooie eerste stap om bewustzijn te realiseren. Maar om daadwerkelijk verandering voor elkaar te krijgen, is waarschijnlijk veel meer nodig. In Eindhoven heeft zo'n 35% van de bevolking een migratie-achtergrond (deels westers, deels niet westers), in Tilburg zo'n 30%. Dat zie je nu niet terug in het personeelsbestand. En meerdere perspectieven zijn heel belangrijk als het gaat om kennisontwikkeling. Voor mij mogen de ambities iets omhoog!
Leon van Bokhorst
27
June
2020
"man-vrouwverhouding binnen Fontys [..] met een verhouding van 49 procent mannen en 51 procent vrouwen precies in balans."

Voor wat betreft de verdeling kloppen de cijfers. Echter kijkend naar functieinvulling zie we nog steeds rolbevestiging. We zijn er nog lang niet.
Anoniem
26
August
2020
Zou inderdaad zinvoller zijn om deze cijfers inzichtelijk te maken per studierichting. Ik durf te wedden dat ze dan anders uitpakken en er nog veel winst te behalen is.