Eindhoven,
19
april
2018
|
15:11
Europe/Amsterdam

'Het gaat goed met de hbo'ers'

Onderzoek: werkloosheid nog verder gedaald

Voor het vierde jaar op rij is de werkloosheid onder hbo-afgestudeerden gedaald. Was in 2016 nog sprake van 4,6% werklozen, een jaar later was dat landelijk nog slechts 3,2%. Daarmee is de werkloosheid ongeveer terug op het niveau van vóór de crisis in 2008. Vooral de sectoren onderwijs en gezondheidszorg doen het uitstekend.

door Jan Ligthart

Dit blijkt uit de HBO-Monitor 2017, een jaarlijks onderzoek voor de Vereniging Hogescholen dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Afgestudeerden uit de sectoren kunst en economie hebben relatief het minst vaak een baan binnen hun eigen vakgebied, zo blijkt uit het onderzoek.

Fontys
Hoe die cijfers specifiek voor Fontys uitpakken, is niet te zeggen. Niet alle opleidingen doen elk jaar mee aan de monitor, alleen al omdat het geld kost om eraan deel te nemen. De meeste opleidingen wachten tot zij vanwege hun accreditatie verplicht zijn om aan het onderzoek deel te nemen. In 2017 deden te weinig Fontys-opleidingen mee aan de Monitor om de resultaten naar heel Fontys door te trekken. 

Werk  
Van alle afgestudeerden heeft ruim driekwart een baan in het eigen vakgebied. Voor onderwijs en gezondheidszorg geldt dat zelfs voor 90%. Het lastigst is het kennelijk om een baan te vinden in de hoofdrichting agro en food maar ook in die sector is binnen drie maanden 84% aan het werk. 

Gemiddeld werkte een net afgestudeerde hbo'er vorig jaar 34 uur per week, waarbij 38% van alle werkenden een deeltijdaanstelling heeft. De helft van alle werkenden heeft een vaste aanstelling, iets meer dan in 2016. 
Daarbij is het gemiddeld maandloon licht gestegen ten opzichte van 2016. Het bruto uurloon is het hoogst voor hbo’ers in de gezondheidzorg, namelijk €16,20. In het onderwijs is dat €15 per uur en in bètatechniek €15,30 per uur.