Eindhoven,
22
februari
2021
|
08:30
Europe/Amsterdam

‘Halvering collegegeld heel goed nieuws voor onze studenten’

Hoeveel studievertraging Fontys-studenten hebben door corona, is nog niet bekend. Maar de signalen zijn niet goed. Halvering van het collegegeld is dan ook ‘heel goed nieuws’, zegt Joep Houterman, bestuursvoorzitter van Fontys.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kondigde vorige week het Nationaal Programma Onderwijs aan, goed voor 8,5 miljard euro. Daarmee wil het ministerie de negatieve effecten van de coronamaatregelen voor scholieren en studenten dempen. 

Een korting van 50 procent op het collegegeld voor studiejaar 2021/2022 is er onderdeel van. 
‘Dat geeft studenten financiële ademruimte in deze moeilijke tijd, waarin ook veel studenten hun bijbaan zijn kwijtgeraakt’, aldus onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven.

Financiële problemen

“Het lijkt me een heel goede stap die Joep Houterman en minister van Engelshoven, tijdens een werkbezoek in 2019 aan Fontys.beide ministers nu maken”, reageert Houterman. “Zo worden de financiële problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis voor studenten verminderd. Heel goed nieuws.”

“Studentleden van onze Centrale Medezeggenschapsraad hebben daar ook regelmatig aandacht voor gevraagd. We hebben veel signalen over studievertraging vanwege misgelopen stages, uitgestelde buitenlandverblijven en andere zaken.”

Volgens de voorzitter is Fontys nu bezig de cijfers hierover scherp te krijgen. “Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er meer studenten zijn de komende jaren die voor een deel ook langer zullen studeren.”

Extra geld voor groei
Hogescholen en universiteiten krijgen samen ook 644 miljoen euro extra van Den Haag om de toestroom aan studenten op te vangen. Mede door de coronapandemie hebben dit jaar meer jongeren ervoor gekozen om te gaan studeren, in plaats van bijvoorbeeld een jaartje reizen (landelijk is de groei bij hbo’s 10 procent, bij Fontys 3,9).

Wat Fontys van die 644 miljoen gaat krijgen, weet Houterman nog niet. “Wat in ieder geval duidelijk is, is dat we het gaan gebruiken voor extra mankracht voor het onderwijs en de directe ondersteuning van studenten. Zo kunnen we de huidige werkdruk voor onze medewerkers voor een deel wegnemen.”

Mentale ondersteuning

Voor 'mentale ondersteuning van studenten door meer studie- en studentbegeleiding voor de persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang' komt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zelfs nog extra geld beschikbaar.

Houterman: “Als we preciezer weten wat een en ander inhoudt, zullen we ook snel actie ondernemen. Het vinden van extra mensen om deze rollen te vervullen is een uitdaging, maar die gaan we graag aan.”

Aanvullende beurs
Naast deze maatregelen krijgen studenten die hun recht dreigen te verliezen op de aanvullende beurs een tegemoetkoming. En het studentenreisproduct wordt verlengd met maximaal 12 maanden voor studenten in het hoger onderwijs als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen. [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.