Eindhoven,
18
september
2018
|
21:34
Europe/Amsterdam

“Groei zit in de impact op de regio, niet in de aantallen”

Op het 26ste Fontys Denk Groter Debat was vandaag bestuursvoorzitter Nienke Meijer van Fontys de gast. De zaal, met ongeveer 150 docenten en medewerkers plus een tiental studenten, kon vrijuit vragen stellen over haar beleid. “Dit moeten we vaker doen”, zei Meijer achteraf.

Waarom zitten hier zo weinig studenten?, was de eerste vraag die de bestuursvoorzitter kreeg. Meijer zei dat ze dit niet erg vond. “Ik heb drie tot vier keer per jaar lange brainstorms met studenten van de medezeggenschapsraden. En ik zie ze tijdens de vergaderingen van de Centrale Medezeggenschapsraad. Docenten en medewerkers spreek ik eigenlijk veel minder.”

In het debat, dat vandaag werd gehouden in de Sporthogeschool in Eindhoven, ging het over wie Nienke Meijer als mens is, maar vaker nog over wat haar ideeën Foto Fluviuszijn over hoger beroepsonderwijs. Daarover heeft ze het ook het liefst, liet ze aan het begin van het debat weten aan interviewer Marcel van Herpen, die ook de presentatie van de 25 andere Denk Groter Debatten voor zijn rekening nam. Die debatten werden vooral voor studenten gehouden.

Leven lang leren
Mattie Wethlij, docent en CMR-lid, haalde aan dat hij 43 jaar geleden afstudeerde en toen al hoorde over ‘een leven lang leren’. “Hoe zorgen we ervoor dat het nu wel lukt?” Meijer: “We moeten bedrijven er echt op afrekenen als ze geen beleid hebben om hun personeel te blijven ontwikkelen. Door ze bijvoorbeeld bepaalde subsidies niet te geven. Bedrijven mogen hier niet meer mee wegkomen.” Maar Fontys moet zelf ook het goede voorbeeld geven, zei ze. “Ik durf er mijn handen nog niet voor in het vuur te steken dat bij onze medewerkers en docenten alle talenten ontwikkeld worden.”

Flexibilisering van het onderwijs, waarbij studenten meer hun eigen tijd kunnen indelen, draagt bij aan een leven lang leven, net als de Public Academy van Fontys die onder meer gratis minicolleges aanbiedt. “Onze groei zal de komende jaren niet zitten in aantallen studenten, maar in onze impact op de regio”, aldus Meijer.

Peter Heerschop
Acteur en cabaretier Peter Heerschop, eerder al eens te gast in een Denk Groter Debat, stelde via een video de vraag of hbo’s eigenlijk nog wel toekomst hebben, nu ‘kunnen’ belangrijker lijkt te worden dan ‘kennen’. Bovendien: “Leiden wij studenten op die passen in de toekomst of studenten die de toekomst zelf kunnen vormgeven?” Of, zoals een docent uit de zaal formuleerde: “Publiek stelde volop vragen aan Nienke Meijer.Hoe leidend zijn bedrijven? Moeten onze studenten passen bij bedrijven, of leiden we studenten op die zelfstandige keuzes kunnen maken?”

“Zo zwart-wit is het niet”, reageerde Meijer. “Bedrijven zijn vaak van de korte termijn. We leiden onze studenten niet op voor de dag van morgen. Maar je kunt ook niet zeggen: o ja en daarbuiten zijn nog ergens bedrijven. Het gaat erom dat we samenwerken. Ik zie dat nu ook goed gebeuren bij onder meer onze expertisecentra en leerwerkplaatsen. Daarmee bieden wij onze studenten een veilige omgeving, waarin ze kunnen experimenteren en fouten maken.”

Risico’s nemen
Een aantal bekende deelnemers aan eerdere Denk Groter Debatten kwam vandaag in een filmpje weer voorbij, zoals premier Rutte, sportvrouw Bibian Mentel en de cabaretiers Theo Maasen en Paul de Leeuw. Van die laatste had Meijer ook nog een uitspraak gekozen, waarin zij zich erg kon vinden: ‘Je moet durf hebben, laat je gewoon vallen, je komt altijd ergens terecht’. “Ik zeg dat ook tegen mezelf, tegen studenten en Fontys. Durf dingen, laat het gewoon maar eens gebeuren.”

“Maar”, vroeg Van Herpen, “waar neem jij zelf eigenlijk risico?” Meijer gaf toe van de ‘gecalculeerde risico’s’ te zijn. “Je moet de reikwijdte van de risico’s wel kunnen overzien. Ik zou Fontys niet willen schaden.” Ze noemde de flexibilisering van het onderwijs, een pilot die nu draait als voorbeeld van een gecalculeerd risico. “Het is een spannend traject, er zit veel effort in en geld en we weten nog niet zeker of het gaat aanslaan.” [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.