Eindhoven,
01
december
2022
|
16:29
Europe/Amsterdam

Gelijke beloning? 'Fontys doet het best goed'

De loonverschillen tussen mannen en vrouwen die bij Fontys werken zijn in de afgelopen vijftien jaar nagenoeg verdwenen, vooral in de hogere functieschalen. Ook het aantal vrouwen dat in hogere posities werkt, is sterk toegenomen en navenant gelijk aan het aantal mannen.

Dat blijkt uit een kleinschalig intern onderzoek dat de Dienst Personeel en Organisatie van Fontys Hogeschool heeft uitgevoerd op verzoek van Bron. “Fontys doet het in vergelijking met andere hogescholen best goed”, concludeert Martijn Moonen, beleidsmedewerker van de Dienst Personeel en Organisatie (P&O). Hij verwijst naar een rapport van Zestor dat deze zomer verscheen.

Dit bureau dat voor de hogescholen de arbeidsmarkt bestudeert, keek onder meer naar de verandering in loonverschillen bij vijf hogescholen. Die is tussen 2016 en 2022 van 9,1 procent geslonken naar 4,1 procent hogere lonen voor mannen. Fontys scoorde in 2016 met 7,3% weliswaar lager, maar het loonverschil is in 2022 iets minder snel gedaald naar 5,8% (tabel 1). [tekst gaat verder onder de tabel]

Net als Zestor heeft Moonen zijn onderzoek gebaseerd op de peildata 2016-2022 en heeft hij een vergelijking gemaakt binnen dezelfde functieschalen, namelijk 5, 7, 9, 11 en 12. Wat eruit springt is het verschil in salaris in functieschaal 5. In 2016 verdienden vrouwen bij Fontys 0,6% minder dan mannen, in 2022 is dat verschil opgelopen naar 3,1%. De salarisverschillen in de overige functieschalen zijn minder groot.

Kleine verschillen
Volgens Moonen zou het grotere verschil in functieschaal 5 kunnen komen door de gemiddelde leeftijd die bij mannen in deze functieschaal wat hoger ligt dan bij vrouwen, wat de reden is dat ze meer verdienen. Ook zou het kunnen dat het grotere aantal jongere, onervaren vrouwen in deze functieschaal het verschil verklaart. En niet onbelangrijk: “Het aantal medewerkers in deze schaal is erg klein, waardoor je sneller een groter verschil hebt.”

Ook benadrukt Moonen dat de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen in de onderzochte functieschalen niet erg groot zijn. “Als er grote verschillen zouden zijn tussen medewerkers met vergelijkbare functiekenmerken en vergelijkbare werknemerskenmerken dan zouden we ons zorgen moeten maken, maar dat is niet het geval.” [tekst gaat verder onder de tabel]

Evenveel vrouwen                   
Uit het eigen onderzoek van Fontys blijkt ook dat het aandeel vrouwelijke medewerkers in 2007 en 2008 nagenoeg gelijk was (tabel 2). Vijftien jaar later werken er meer vrouwen bij de hogeschool dan mannen, de verhouding is nu 60-40 procent.

Kijk je naar de verhouding mannen en vrouwen per functieschaal, dan domineerden in 2007 de mannen de hogere functieschalen. In 2022 is dat verschil er niet meer; er werken evenveel vrouwen op hogere posities als mannen. Het aantal vrouwen in de lagere functieschalen blijft groter dan het aantal mannen (tabel 3). [tekst gaat verder onder de tabel]

Personeelsbeleid
Zeker in de hoogste schalen laat het onderzoek van Zestor zien dat nog steeds meer mannen de dienst uitmaken bij de vijf onderzochte hogescholen. Ook in het bedrijfsleven en bij de overheid is het verschil tussen mannen en vrouwen minder hard achteruitgegaan dan bij Fontys Hogeschool.

Hoe komt het dat Fontys beter scoort dan gemiddeld? Volgens Martijn Moonen van P&O streeft Fontys al jaren naar inclusie en diversiteit, zodat Fontys een afspiegeling vormt van de maatschappij. Dat staat ook in het meest recente strategische personeelsbeleid van 2021-2025.  [Marieke Verbiesen]

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Yvette
05
December
2022
Mooi om te zien dat het verschil niet zo groot (meer) is! Maar er is dus nog wel een verschil ;)
Zowel in dit als het vorige artikel wordt niet genoemd of fte is meegenomen in de vergelijkingen, jammer. Over het algemeen werken vrouwen namelijk minder dan mannen, wat een verklaring kan zijn voor het verschil. Immers, iemand die 0,8fte werkt, zal in dezelfde functieschaal (uitgaande van zelfde trede) namelijk minder verdienen dan iemand die 1,0fte werkt.
Martijn Moonen
07
December
2022
Beste Yvette,

Bij de vergelijking zijn alle salarissen o.b.v. 1,0 fte berekend. Dus het salaris van iemand die 0,8 fte werkt wordt voor de vergelijking eerst gecorrigeerd.
Harry
02
December
2022
mooie ontwikkeling!