Eindhoven,
08
november
2018
|
10:00
Europe/Amsterdam

Geef ons een adempauze

Op donderdagen reserveert Bron ruimte voor gastbloggers. Vandaag is dat Remco Helminck.

De zoveelste bezuiniging op het hoger onderwijs wordt ingezet, maar het onderwijs moet groter, mooier, beter. Dat merk ik als student én als voorzitter van de studentenfractie van Fontys. We worden overspoeld met ambitieuze ideeën, nieuwe pilots en schitterende multidisciplinaire projecten.
Op papier voornamelijk, want hoe zit het nou echt?

Als ik om mij heen kijk zie ik voornamelijk studenten die bezig zijn met studiepunten verzamelen. Zestig EC’s in het eerste jaar: ambitieuzer kan het niet neergezet worden. Twee projecten en drie toetsen in één semester want daar is nèt genoeg ruimte voor. Heb ik nog wel tijd om student te zijn? In ieder geval niet met een bijbaan om die veel te dure kamer te betalen óf als je urenlang met dat rampzalige OV moet reizen. Maar als je binnen vier jaar dat papiertje hebt, dan valt de ellende qua periode misschien nog net te overzien.

Sinds dit najaar ben ik voorzitter van de studentenfractie en dien ik niet alleen mijn eigen belangen maar de belangen van álle Fontys-studenten te behartigen. De Fontys-student die onder hoge druk staat, de Fontys-student die niets liever wil dan nominaal afstuderen én de Fontys-student die honderd ideeën heeft hoe het beter zou kunnen, maar écht geen tijd heeft om daar iets aan te gaan doen.
Al die studenten moet ik vertegenwoordigen om het onderwijs groter, mooier en beter te maken. Begrijp mij niet verkeerd: 'de student centraal' klinkt geweldig, net als alle ideeën. Maar geef de studenten eens wat adempauze! Het huidige onderwijssysteem is teveel van alles en daardoor erg plichtmatig. Enkel zaken als talentgerichtheid, multidisciplinair samenwerken en ondernemerschap zijn daarbij niet de oplossing. We hebben niet meer gereedschap nodig maar een overzichtelijke werkplaats.

Remco Helminck studeert MBRT aan de Paramedische Hogeschool in Eindhoven en is voorzitter van de studentenfractie in de Centrale Medezeggenschapsraad van Fontys.

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Milou
19
November
2018
Dat heb je mooi gezegd Remco. Helemaal eens. :)
Tinus van Oirschot
10
November
2018
Juist, Remco; je legt de vinger op de goede plek!
of
Goed, Remco; je legt de vinger op de juiste plek!
Elle van den Goorbergh
09
November
2018
Helemaal mee eens!