Eindhoven,
18
september
2018
|
13:48
Europe/Amsterdam

Gebundelde krachten voor onderzoekspilot TEC-project

Viertal instituten doet onderzoek naar Possible

Een systeem waarbij mensen die zich inzetten voor een socialere, duurzamere wereld gewaardeerd worden. Niet met geld, maar met digitale social credits waarmee ze kortingen en alternatieve beloningen krijgen. Het heet Possible. De lancering van deze ‘vrijwilligerswaarderingsapp’ in 2019 is voor een handvol Fontys-instituten aanleiding voor een brede onderzoekspilot.

Hoe mooi de idealen van de initiatiefnemers en andere betrokkenen ook zijn: Possible zal zich in de praktijk eerst nog moeten bewijzen. Afgelopen week vond de kick-off plaats van het TEC for Society-project waarin de eerste pilot in 2019 wordt voorbereid.Initiatiefnemers van Possible zijn Marianne van Leeuwen en Diana Kretschmann. Zij denken dat hun systeem drempels verlaagt zodat mensen eerder actief worden in hun eigen gemeenschap. Het bewijs daarvoor zagen zij toen ze zelf als vrijwilligers in Griekenland vluchtelingen gingen helpen.

Naast tal van andere vrijwilligers boden ook door de financiële crisis geraakte Grieken hulp aan de vluchtelingen. Dat konden zij, zo bleek, omdat zij een alternatief waarderingssysteem hadden ontwikkeld met een eigen gemeenschapsmunt.
“Veel mensen zijn op zoek naar zingeving en willen graag wat doen om de wereld een stukje mooier te maken”, zegt Kretschmann. “Ook in Nederland. Het ontbreekt ze alleen vaak aan ideeën, tijd en geld. Possible wijst ze de weg naar sociale initiatieven in hun omgeving.” En de social credits zorgen ervoor dat mensen hun dagelijkse lasten kunnen verlagen. “Zodat zij zich gewaardeerd voelen voor hun tijdsinspanning.”

Diana: “Door de inzet van blockchain hoeft dit niet face to face. Het werkt als met cryptocurrency. Alleen gaat het om diensten en niet om geld. De basis van Possible is tijd. Voor iedereen is tijd even waardevol. De tijd van een ieder die zich vrijwillig inzet zou dus ook evenveel gewaardeerd moeten worden. Ons geheime wapen in de praktische uitvoering daarbij is de inzet van blockchain-technologie, waardoor je grotere gemeenschappen kunt verbinden.”

Gerard Schouten, lector Big Data: “Het is eigenlijk een sociaal experiment in een hightech jasje. Door blockchain kun je nu bijvoorbeeld een ‘social cv’ opbouwen die toegankelijk is via een website en een app. Met moderne technologie maak je het systeem interactiever en laagdrempeliger. Het wordt ook anders door het breder in te zetten en te koppelen aan elementen van een lokale circulaire economie.”

Gesneden koek
Blockchain, cryptocurrency, gamification, human capital. Voor een deel van de jongere generatie is dat wellicht allemaal gesneden koek. Maar voor sommige jongeren en voor veel ouderen ook niet. Dus hoe krijg je dit systeem aan de man? Dan kom je dus op het terrein van Janienke Sturm (HRMP), als lector Mens en Technologie eveneens verbonden aan deze pilot.
“Dit is bedoeld voor alle lagen van de bevolking. Dus moet je interface makkelijk en toegankelijk zijn. De technologie is in dit geval juist de kracht van dit initiatief. Daardoor zouden mensen juist geneigd moeten zijn om dit te gaan doen. Door beinvloedings- en motivatietechnieken uit gamification te gebruiken, kun je mensen die nu nog geen vrijwilligerswerk verrichten over de drempel trekken.”

Kretschmann voegt nog toe dat het een mooi systeem is voor minder kapitaalkrachtigen, maar in principe voor iedereen is bedoeld. Dat vind ook Esra Altmis. Zij is namens Stichting Ik Wil een van de ‘derde partijen’ waarmee Possible samenwerkt.

“Ik zie dit als een manier om mensen te laten zien dat zij er toe doen”, aldus Altmis. “En partijen als woningcorporaties, zorgverzekeraars of energiebedrijven te laten zien dat mensen zich ook zo inzetten en daardoor zichzelf en anderen een beter, gezonder leven laten leiden. En dat dit kan stimuleren om bijvoorbeeld kortingen te geven op premies of tarieven. Daarnaast zie ik grote meerwaarde in het feit dat je hiermee bovendien een uitwisseling van talenten en leefwerelden krijgt.”

Subsidie
Vanuit Fontys werd een subsidie van 25.000 euro beschikbaar gesteld in het kader van TEC for Society. Janienke Sturm: “Met dit geld doen we nu vooronderzoek waardoor we volgend jaar een goede pilot kunnen starten.” Bij het project zijn vier Fontys-instituten via de onderzoekslijnen Big Data (ICT), Mens en Technologie (HRMP), Sociale Veerkracht (SS) en Smart Marketing & Strategie (MM) betrokken. “Het is echt een multi-disciplinair onderzoek waar we aan begonnen zijn.”
De Fontys-onderzoekers mikken ook op een nog grotere subsidie voor vervolgonderzoek. Ook al omdat hoe breder en onderbouwder het onderzoek, hoe eerder grote partijen als bijvoorbeeld zorgverzekeraars en andere instellingen bereid zijn mee te doen. Of zoals Gerard Schouten zegt: “Zij moeten immers ook invulling geven aan de digitale transformatie.”
Kretschmann: “Het zijn niet meer de jaren zeventig, zo van: als jij mij een massage geeft, dan bak ik een appeltaart voor jou. Wij zijn social entrepreneurs die hier een duurzame platformcoöperatie van willen maken. Daarom is de samenwerking met Fontys binnen een TEC for Society-project erg belangrijk voor ons.”