Tilburg,
28
maart
2019
|
18:39
Europe/Amsterdam

FvD-meldpunt leidt tot ongemak en onveiligheid

Het meldpunt ‘Geef je linkse leraar aan’ van Forum voor Democratie doet stof opwaaien in onderwijsland. Waar veel docenten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg zich liever niet uitspreken over het initiatief, heeft directeur Yvonne Visser een heldere mening: “Zo’n meldpunt is van de zotte.”

Op het FvD-meldpunt kunnen ouders en leerlingen terecht met klachten over docenten die hun lessen expliciet 'rood of groen kleuren'. Op het initiatief wordt van verschillende kanten furieus gereageerd. Zo stelt onderwijsminister Van Engelshoven: “Ik werp dit verre van mij. Dit is niet goed voor de veiligheid van docenten.” Hoe leeft dit thema bij Fontys?

Zwijgen
Docenten bij de lerarenopleidingen Geschiedenis en Maatschappijleer (FLOT) hullen zich in stilzwijgen. Het onderwerp ligt kennelijk gevoelig. Hoewel het meldpunt intern leeft, en tijdens de lunch uitgebreid over tafel gaat, erkennen de benaderde docenten dat ze liever niks kwijt willen hierover. Eén van hen wijst erop dat dit onderwerp zich beter leent voor een formeel, Fontys-breed standpunt.

Ook FLOT-directeur Yvonne Visser kan zich indenken dat er Yvonne Vissermisschien behoefte is aan een officiële stellingname door FLOT of Fontys. “Maar dat is iets dat ik eerst intern ga bespreken. Als dit inderdaad onveiligheid en ongemak oproept bij collega’s, dan moeten we hier iets mee. En dan ben ik ook zeker bereid om hierover duidelijk stelling in te nemen.”

Op persoonlijke titel wil Visser alvast kwijt dat ze het meldpunt een slecht plan vindt. “En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Ik vind het van de zotte.”

Waarom precies? “Je kunt toch gewoon verwachten dat er in het Nederlandse onderwijs professionals werkzaam zijn die ook zeer genuanceerd omgaan met subjectieve denkbeelden?”

Ons onderwijscorps verschilt volgens Visser niet van de rest van de samenleving: ook scholen zitten vol links- en rechtsstemmers. Maar dat is nog geen reden voor een kliklijn.

“Dit getuigt van een groot gebrek aan vertrouwen in de docent. En zo tast je ook hun veiligheid en integriteit in de klas aan.” Visser besluit: “Als ons onderwijs inderdaad vol zit met linkse indoctrinatie, zouden we wel een andere verkiezingsuitslag gehad hebben.”

Kretologie
Ook Lector Integratief Opleiden & Boundary Crossing Frank Crasborn van Fontys Lerarenopleiding Sittard is streng in zijn afwijzing: “Dit meldpunt getuigt van weinig respect voor het beroep van leraar, en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.” Juist in een tijd waarin de opleidingen er alles aan doen om mensen tot het docentschap te verleiden helpt deze actie niet, stelt Crasborn. “Respectloos, kortzichtig en onverantwoordelijk. Je maakt mensen kopschuw, en dat moet je niet doen.”

Crasborn ziet het onderwerp ‘linkse indoctrinatie’ nooit op tafel komen. “Dat lijkt me in de praktijk geen issue. Ik vind het pure kretologie.” Docenten Frank Crasbornzijn er volgens de lector vooral om leerlingen en studenten te stimuleren zelfstandig na te denken.

“Daartoe voeren we in de klas samen open gesprekken, waarin ook de eigen mening van de docent voorbij mag komen. Zo lang dat maar genuanceerd gebeurt en in een heldere context.” Het FvD-meldpunt gaat volgens Crasborn juist in tegen elke nuance.

Hetze
Wat vinden studenten van het FvD-meldpunt voor linkse beïnvloeding? “Een slecht en negatief geladen format”, aldus Tieme, student bij FLOT. “Het gaat wat mij betreft te ver om lessen te filmen, en die zogenaamde voorbeelden van politieke beïnvloeding op Facebook te posten.”

Dat kan leiden tot een hetze tegen de betreffende docent. “Stel dat zo’n filmpje op Dumpert.nl terechtkomt”, vult mede-student David aan. “Dat geeft een vertekend beeld. Er zijn misschien maar een of twee leerlingen die hier echt over vallen. Maar heel Nederland gaat er vervolgens mee aan de haal.”

De studenten zijn van mening dat een docent voor de klas geen lucht mag geven aan zijn/haar politieke voorkeur. “Een docent hoort zich te houden aan de feiten”, zegt Singa, eveneens studerend bij FLOT. “Het moet gaan om de lesstof, niet om de eigen visie van een docent.”

Toch kennen ze wel voorbeelden van docenten die openlijk hun politieke voorkeur uiten. “Op mijn middelbare school had ik les van een echte Geert Wilders-basher”, vertelt zijn collega Saskia. “Ik vermoed ook dat de meeste docenten heus wel links denken. Dat komt misschien omdat veel linkse partijen vaak een speerpunt maken van onderwijs. Die hebben dus een streepje voor bij de beroepsgroep.”

Alle vier de studenten vinden dat docenten het curriculum horen te volgen, en al te persoonlijke meningen voor zich moeten houden. “Maar dat curriculum moet dan wel verschillende visies naast elkaar zetten”, zegt student Maartje.

“Neem onderwerpen als kolonisatie en slavernij. Daarbij gaat het niet alleen om feiten, maar ook over de interpretatie daarvan. Denk aan morele aspecten als excuses of herstelbetalingen.” Als het curriculum daarvoor genoeg genuanceerde aandacht heeft, help je de docent daarmee, vinden de studenten. [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Reacties 1 - 5 (5)
Bedankt voor uw bericht.
Ans Schapendonk
05
June
2023
Elke docent heeft recht op een eigen mening en wanneer die 'strookt' met het onderwijsmateriaal mag die ook geuit worden. Als Neerlandica behandel ik bijvoorbeeld de middeleeuwse tekst Mariken van Nieumeghen waarin over 'nigermansie' wordt gesproken dat vertaald wordt met 'zwarte kunst' terwijl het ni-GERMA-nsie naar Germaans verwijst (en dus naar 'witte kunst' (lees echter al 'witch'), dat helixt in (ge)Romaans, waardoor de metathesis / permutatio ROOM / MOOR (lees van achteren naar voren) ter sprake zou moeten komen. Over 'neger' en 'bla(n)k' (lees ook 'black' want de c is nog een k) mag je als 'linkse' docent niet meer praten. Toch moet je kunnen uitleggen dat dit soort taalgebruik niets met racisme te maken heeft. Door kleine klankverschuivingen veranderen betekenissen in precies het tegenovergestelde, waardoor ook links en rechts relatief wordt. Dat de aarde in oude teksten als 'plat' wordt beschreven, komt omdat 'plat' vroeger naar 'bal' en 'bol' verwees getuige de klankhelix P > V (f) > B en het alfabetisch verloop van de klinkers. Dus verschuift PLAT via VLAT (flat) in BAL(t) en dan in BOL(t) en daar B > M helixt, volgt ook nog MOLLIG. Fazit: links of rechts denken is een heel relatief gebeuren. Wanneer docenten hun links gedachte(n)goed spuien, staat het je vrij als rechts denkend student met hem of haar in debat te gaan in plaats van naar een meldpunt. Tenslotte worden studenten als volwassen mensen beschouwd van wie ik verwacht dat ze assertief genoeg zijn. Daarom mag je ook gaan stemmen! Vormt je vermogen om je eigen mening te uiten, een probleem, kun je tegenwoordig een beroep doen op chatGPT dat door de herontdekking van bovenstaand klankpatroon überhaupt van de grond is gekomen.
Kelly P. Gardner
01
April
2019
Jammer dat Fontys ervoor kiest om politiek te bedrijven en dit zelfs bij iedere student het vooraan op de portal plaast, zonder onderstaande reactie van Paul Cliteur(hoor en wederhoor). Overigens is het meldpunt niet gericht tegen linkse docenten, maar tegen linkse indoctrinatie oa Lesmaterieel, readers en dergelijke wil men inventariseren. Kennelijk denkt het college van bestuur dat HBO studenten niet in staat zijn om zelf dit verschil te kunnen zien.

https://tpo.nl/2019/04/01/paul-cliteur-meldpunt-of-niet-de-strijd-voor-neutrale-wetenschap-is-niet-voor-bange-mensen/
Lies
01
April
2019
Zouden we het niet in het voordeel van het onderwijs kunnen inzetten? Als meneer Baudet er van overtuigd is dat het onderwijs doorspekt is van socialistische invloeden heeft dat dan te maken met het salaris dat geboden wordt? Kan dan ook gesteld worden dat gemiddeld genomen mensen met een socialistische inslag zich (ondanks) dat inkomen toch geroepen voelen tot dit prachtige beroep? De uitnodiging aan hem zou dan zijn om te zorgen voor salarissen die het beroep nog aantrekkelijker maken (ook) voor mensen met een gemiddeld hogere gevoeligheid voor vrije markteconomie.
Rick
01
April
2019
Het is een feit dat het merendeel van de docenten links stemt, dus het is logisch dat deze positie door docenten wordt ingenomen. Op LinkedIn, Facebook en Instagram staat het vol met voorbeelden van docenten die hun politieke voorkeur delen en in sommige gevallen zelfs opdringen aan hun leerlingen. Het is belachelijk dat deze politieke voorkeur wordt uitgesproken. Docenten hebben een voorbeeldfunctie en horen op het gebied van godsdienst, milieu en politiek neutraal te zijn. In hun klaslokaal, maar ook online.

Als student heb ik ook mijn portie linke docenten gehad, vooral tijdens verkiezingstijd. In de klas werd er laatst zelfs gegrapt: "Als je hulp nodig hebt bij je essay kun je na het college bij mij komen, tenzij je op Thierry hebt gestemd.". Suggereren dat het op Fontys niet voorkomt is naïef en dit artikel klinkt als een "indekking" in het geval dat er docenten van de Fontys worden aangegeven bij het meldpunt. En ik garandeer dat dit gaat gebeuren.

Kennelijk vinden studenten, waaronder ik, het een probleem. Neem dit nu eens serieus.
Ludo
30
March
2019
Iedere leraar zou zijn/haar mening over politiek voor zich moeten houden en deze niet mogen vertellen/opdringen aan de leerlingen. Dat geldt ook voor eender welke milieu politiek.