Eindhoven,
17
december
2020
|
10:54
Europe/Amsterdam

Fontys zet bij lockdown in op voorkomen studievertraging

Tijdens de eerste lockdown op 17 maart stond ook Fontys Hogescholen ineens voor een voldongen feit, in een scenario waarmee niemand ervaring had. Nu, negen maanden later, weet de instelling beter hoe ze op de tweede lockdown moet reageren. 

Voor Fontys is studievertraging voorkomen één van de voornaamste zaken tijdens de coronacrisis. Daar zijn de accenten nu op aangepast. “Dat doen we door de ruimte die er vanuit de overheid is beter te benutten dan in het begin. Zo hopen we, binnen de regels, meer studenten te kunnen helpen”, zegt Inge Bruijnaers, veiligheidscoördinator van Fontys.

Inge BruijnaersGeen diplomauitreikingen
In maart was de gedachte dat de lockdown binnen een paar weken voorbij zou zijn. Bruijnaers: “Dan is het niet zo erg iets even stop te moeten zetten. Maar het heeft toch lang geduurd, dus zetten we nu alles op alles om studievertraging te voorkomen.” De mogelijkheid van praktijkonderwijs en het zoveel mogelijk laten doorgaan van stages horen daarbij.

Het nieuwe decreet van de regering, dat sinds dinsdag geldt, heeft ook zijn effect op de diploma-uitreikingen. In het voorjaar hield Fontys die nog op de campussen – zij het aangepast – omdat de instelling vond dat dat onderdeel van het onderwijs is. Nu is een dergelijke activiteit simpelweg niet meer toegestaan.

Rustiger
Niettemin is de switch een stuk minder groot dan in het voorjaar. “Toen moesten we nog helemaal omschakelen en nu geven we dit hele studiejaar al blended onderwijs. Daarvan hebben we veel geleerd”, zegt Fontys-woordvoerder Mascha Arts. “Als nu het fysieke onderwijs op een locatie wegvalt, heeft dat minder impact dan de vorige keer. Tegelijk vraagt dit erom nog meer aandacht te schenken aan het welzijn van medewerkers en studenten.”

Mascha ArtsBruijnaers: “Iedereen is er nu rustiger onder. Zowel de medewerkers, de studenten als het crisisteam. In de eerste fase overkwam het ons echt, waren we reactief bezig. Nu was het ministerie van OC en W en de Vereniging Hogescholen voorbereid op een lockdown. Alles was al georganiseerd, ook bij Fontys. Daardoor gaat de besluitvorming sneller.”

Wendbaar
Wat Arts betreft geldt de tweede lockdown voor Fontys eerder als onderdeel van een continu proces dan als een nieuwe fase. “We zijn blended learning continu aan het verbeteren geweest en passen ons onderwijs en andere processen continu aan de actualiteit aan, en aan wat er nodig is. Dat vraagt steeds om een bepaalde veerkracht en wendbaarheid.” [Erwin Blatter]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.