Eindhoven,
11
oktober
2017
|
19:31
Europe/Amsterdam

Fontys positief over regeerakkoord

Nienke Meijer: 'Ambities nieuw kabinet passen bij de onze'

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte-3 in oprichting valt goed bij Fontys. Collegevoorzitter Nienke Meijer is blij met de onderwijsparagraaf, omdat deze ruim baan geeft aan (toegepast) onderzoek, de nadruk legt op talentontwikkeling en ongelijkheid probeert te bestrijden. Ook het oog voor de Brainportregio stemt haar tevreden. ''Ik hoop dat we nu ook ruimte krijgen om dit allemaal te realiseren.''

Ook elders uit de organisatie komen positieve geluiden. Lector Ondernemende regio Cees-Jan Pen meent dat 'het glas meer dan halfvol is met dit regeerakkoord'. "Dit akkoord toont oog voor de regio. Eindhoven heeft een mainport-status gekregen. Dat biedt ook kansen voor Fontys.” En Ferd Simons, student fiscaal recht en secretaris van de studievereniging Young Financials, vindt het vooral verstandig van het nieuwe kabinet dat het de positie van mensen met middeninkomens verstevigt.

Nienke Meijer
Met de voorzitter van het College van Bestuur neemt Bron de meest in het oog springende maatregelen door:  
* Extra geld voor fundamenteel onderzoek (200 miljoen per jaar vanaf 2020), plus nog eens 200 miljoen per jaar voor toegepast onderzoek en innovatie: ''Daar ben ik heel blij mee. Vooral ook dat hier het toegepast onderzoek apart genoemd wordt. Hier kunnen wij mee vooruit, dit is ook goed voor de regio.''
* De halvering van het collegegeld voor alle eerstejaars, plus in het tweede jaar voor (academische) pabo's: ''Een leuk meevallertje voor de studenten, maar dit verbetert de financiële positie van studenten, en daarmee de toegankelijkheidheid van het hoger onderwijs niet structureel.''
* Scherper toezicht of een opleiding wel engelstalig moet zijn: ,,Dit speelt bij ons wat minder dan op universiteiten, alleen op de internationale opleidingen. Ik ben wel blij met de internationaliseringsaanpak die het kabinet aankondigt, waarbij het onderwijs aantrekkelijker wordt voor buitenlandse studenten. Daar valt nog een wereld te winnen.''
* Verschuivingen binnen het budget ten gunste van technische opleidingen: ''Ik had liever extra budget gezien voor deze opleidingen. Maar ik ben wel weer blij met de 100 miljoen die het vmbo krijgt voor versterking van het techniekonderwijs. Dit heeft uiteindelijk op alle niveaus effect: 40 procent van onze studenten is afkomstig van het mbo.''
* Numerus fixus beter onderbouwen: ,,Dat moet altijd. Dat doen we ook. Maar het is ook belangrijk wat de arbeidsmarkt wil, daar heb je mee te maken als opleidingsinstituut.''

Al met al toont het kabinet ambities die passen bij die van Fontys, concludeert Meijer. ''Als je ook de Brainport-ambities meeneemt, doet dat recht aan onze positie." Volledig tevreden dus? ''Voor mij is het nog wel de vraag hoe we van denken naar doen gaan. Hoe pakt het inhoudelijk uit? Hoe zal in de praktijk de overgang van mbo naar hbo verbeteren, hoe krijgen we genoeg techniekdocenten? Daarvoor hebben wij ruimte nodig om zelf beleid te creëren, regelruimte dus. Ik hoop dat we die krijgen, en dat er niet puur nieuwe regels op ons afkomen.''

Cees-Jan Pen 
Dat het regeerakkoord inzet op een duurzaam Nederland, verheugt de lector die onder meer de Circulaire Economie in zijn portefeuille heeft. “Nu er een Klimaatwet komt, moet de regering ook B zeggen. Goed is ook dat de nieuwe regering grote stappen wil maken om zowel nieuwbouw als bestaande huizen ‘aardgasloos’ te maken.”
Pen is er ook over te spreken dat Rutte-3 maatschappelijke uitdagingen neerlegt bij de topsectoren. “Steeds wordt de vraag gesteld wat een topsector kan betekenen, voor bijvoorbeeld de energietransitie of duurzaamheid. De ontwikkeling van fotonica – hier in de regio - draagt er bijvoorbeeld aan bij dat minder energie nodig is voor de enorme datacentra die we nu gebruiken.” Fotonica is een techniek waarmee chips vele en vele malen sneller worden.
Een kritische noot heeft hij ook. “Wat mij betreft had nu doorgepakt kunnen worden met het rekeningrijden en smart mobility. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en doorstroming rond steden.” Dat er meer geld komt voor onderzoek vindt Pen prima. “Maar het is wel te weinig. Het maakt de bezuinigingen van voorgaande jaren goed. Maar als Nederland echt een kennisland wil zijn, dan is een grotere investering nodig.”

Ferd Simons
De secretaris van de studievereniging voor financieel management Young Financials zet vraagtekens bij het plan om het collegegeld voor het eerste, en op de pabo's ook het tweede, studiejaar te halveren. ''Ze willen ook het studiehoppen tegengaan, maar dat bevorder je juist op deze manier.'' Over de grote lijn vindt hij het heel goed dat Rutte-3 de positie van mensen met middeninkomens wil verbeteren. ''De verschillen tussen arm en rijk worden almaar groter, het is goed om daar iets tegen te doen.''

Volgens de student fiscaal recht leeft het nieuwe regeerakkoord behoorlijk onder studenten. ''Vooral op opleidingen zoals de mijne, omdat we altijd met economie bezig zijn. Maar in de trein hadden ook andere studenten het erover.'' Simons vindt dat het hoger onderwijs zoveel mogelijk engelstalig moet blijven. ''Ik snap wel wat erachter zit: we moeten het Nederlands hoog houden. Maar je moet na je studie wel overal in Europa kunnen werken.''  

[Debbie Langelaan, Renée de Kruif, Petra Merkx]
Foto's: boven Nienke Meijer tijdens opening studiejaar 2017/2018, midden Cees-Jan Pen, onder Ferd Simons.