Eindhoven,
30
oktober
2020
|
10:23
Europe/Amsterdam

Fontys moet van veiligheidsregio corona-coaches inzetten bij toetsen

De veiligheidsregio wil dat Fontys ‘corona-coaches’ inzet bij de komende toetsperiode, op externe locaties voor grote groepen. “Krijgen instituten dit niet geregeld, dan gaan de tentamens niet door.”

Dat zei bestuursvoorzitter Joep Houterman donderdagmiddag tijdens een online vragensessie voor medewerkers en studenten.

Hij kreeg de vraag of Fontys het moet willen dat er Joep Houterman - foto: Ton Toemen.400 studenten tegelijk in één gebouw een toets maken. Dit betreft het Klokgebouw in Eindhoven. Wel zitten de deelnemers daar verspreid over meerdere zalen.

“We hebben dat via de Vereniging Hogescholen gecheckt bij het ministerie van OCW en bij de betrokken veiligheidsregio’s. Het kan, als we aanvullende maatregelen nemen”, antwoordde Houterman. Hij doelde daarmee op het inzetten van corona-coaches.

Meer dan honderd
Het gaat om externe locaties waar meer dan honderd mensen terecht kunnen. Voor de komende tentamenperiode, die maandag begint en twee weken duurt, gaat het in Eindhoven om het Klokgebouw, Indoor Sportcentrum, Van der Valk Hotel en Tennishal Eindhoven Noord. In Tilburg zijn dat het Willem II-stadion en Van der Valk Hotel.

De in te zetten corona-coaches zijn docenten en andere Fontys-medewerkers. Zij moeten de studenten wijzen op de basisgedragsregels rond corona. Instituten hebben de vraag gekregen om dit te organiseren.

Studentcoronacoaches
Op maandag Bij de vorige tentamens op 15 juni ging het bij de ingang van het Klokgebouw niet goed.16 november begint bij Fontys bovendien een proef met student-coronacoaches. Zij spreken andere studenten aan die zich op de campussen niet houden aan de voorschriften die verspreiding van het virus moeten voorkomen.

Deze pilot start op de locaties Rachelsmolen en Nexus in Eindhoven, Stappegoor in Tilburg en op de campus in Venlo. Als dit succesvol verloopt, worden er meer ingezet en ook in alle zeven Fontys-steden.

Sneltesten
Tijdens de vragenronde kwam ook aan de orde of sneltesten op een Fontys-locatie de continuïteit van het werkproces kunnen waarborgen. De situatie kan zich immers voordoen dat medewerkers dagenlang thuis in quarantaine zitten voordat hun coronatest uitwijst dat zij het virus niet onder de leden hebben.

Houterman zei dat Fontys die mogelijkheid moet onderzoeken. Wel wees hij op de signalen van de laatste dagen dat de overheid fors gaat investeren in sneltestlocaties.

“Maar als dat te lang duurt, dan gaan we het overwegen. Omdat we ervoor willen zorgen dat de periode dat mensen moeten thuisblijven, terwijl dat misschien niet nodig was geweest, zo kort mogelijk is.” Er zijn volgens de bestuursvoorzitter nog geen signalen bij Fontys dat het proces dusdanig onder druk staat dat er moet worden ingegrepen.

Structureel thuis werken
Hij kreeg ook de vraag voorgelegd hoe Fontys erover denkt om thuiswerken na de coronacrisis structureel mogelijk te maken. De Dienst P&O is volgens hem Een Fontys-docent thuis aan het werk.momenteel bezig te bekijken wat er wat dat betreft kan.

“Het roept allerlei vragen op en we willen er ook goed over nadenken hoe we dit faciliteren. Maar dat we niet meer teruggaan naar de situatie voor half maart, dat is evident. Daarvoor is wel nieuw beleid nodig.” Houterman voegde eraan toe dat dit traject wat hem betreft geen maanden moet gaan duren.

Collegegeld terug
De topman maakte ook duidelijk dat Fontys niet van plan is om collegegeld terug te geven, nu studenten aangeven geen waar voor het geld te krijgen.

“Al was het maar omdat er van alles uit de kast wordt getrokken om onderwijs aan te kunnen blijven bieden. Al die benodigde aanpassingen leggen een behoorlijke druk op medewerkers en op het systeem, dat piept en kraakt. Het is zeker niet zo dat onze kosten nu ineens ontzettend veel lager zijn.” [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Goijaart van Dijk
30
October
2020
Hoezo is het evident dat we niet meer teruggaan naar de situatie van voor half maart? Is de handdoek in de ring geworpen en heeft Covid-19 gewonnen? De kern van goed onderwijs is menselijke interactie en persoonlijke aandacht. We zouden juist moeten streven naar een terugkeer naar hoe het was, maar dan beter. Onnodig op kantoor zitten afschaffen is prima, maar het onderwijs uitkleden naar een soort LOI-thuisstudie met begeleiding op afstand, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Lars Borghouts
30
October
2020
@Goijaart van Dijk: ik lees nergens in het stuk dat dit het streven zou zijn,'het onderwijs uitkleden naar een soort LOI-thuisstudie met begeleiding op afstand'. Ik vermoed ook dat de opmerking zo niet bedoeld is.

Ik hoop dat de huidige vervelende situatie wordt aangegrepen voor een versnelling van de omslag naar kwalitatief hoogstaand hybride onderwijs. Mét menselijke interactie, maar ook met meer mogelijkheden voor just-in-time onderwijs (zoals een kennisclip kijken wanneer een student dat uitkomt), en zonder dat een student naar de opleiding op en neer moet reizen voor een enkel uurtje begeleiding. Dat is wat mij betreft een 'terugkeer naar hoe het was, maar dan beter'.
Bij het instituut waar ik werk, Sporthogeschool, zijn we in ieder geval al hard aan het werk om dat samen te realiseren.