Eindhoven,
18
september
2020
|
08:58
Europe/Amsterdam

Fontys-gemeenschap maakt zich op voor Canvas-training

Fontys staat aan de vooravond van een organisatieverandering waarmee alle instituten te maken krijgen: Canvas. Voor de invoering van dit learning management system (LMS) beginnen dit najaar de trainingen. Bedoeling is dat het op 1 februari bij de eerste opleidingen operatief wordt en dat op 1 september 2021 iedereen ‘over’ is. Het betekent ook een afscheid van vertrouwde werkwijzen.

Canvas gaat docenten en studenten helpen bij het organiseren en structureren van onderwijs, het uitwisselen van informatie en bij e-learning. Wat dat betreft had het tijdens de coronacrisis al zijn waarde kunnen bewijzen voor Fontys. Zeker twaalf universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen gebruiken het al, waaronder de Technische Universiteit Eindhoven.

Trijntje Kraak“Voor studenten wordt de leeromgeving veel eenduidiger, ongeacht welk onderwijs zij krijgen”, weet projectleider Trijntje Kraak vanuit de Fontys-Dienst Onderwijs & Onderzoek. “Voor docenten geeft het gebruiksgemak, met name door de koppeling aan SIS, het Studenten Informatie Systeem. Met plug-ins zijn bovendien talrijke verbindingen te maken met programma’s als Office 365/MS Teams.”

Kosten geheim
De koppeling aan belangrijke Fontys-systemen als SIS, waarin onder meer de ingeschreven studenten en hun cijfers staan, was een belangrijk criterium. Uiteindelijk koos Fontys uit diverse programma’s dat van Canvas, van het Amerikaanse bedrijf Instructure. De kosten? Die houdt Kraak liever geheim.

De invoering bij de instituten wordt begeleid door het Eindhovense bedrijf Drieam. Een flinke taak is hierbij weggelegd voor de zogeheten DLO-coaches. Dit zijn Fontys-docenten die affiniteit hebben met ICT. Vanuit het programma Digitale Leeromgeving (DLO) zijn zij tijdens de coronacrisis al ingezet bij het online krijgen van het onderwijs. Nu assisteren zij bij het blended maken daarvan – deels fysiek, deels online.

Februari 'live'
Momenteel zijn er volgens Kraak zeker vijftien DLO-coaches. In november gaan zij Canvas-training geven op instituten die al in februari ‘live’ willen gaan. Hoeveel opleidingstijd bijvoorbeeld docenten hieraan kwijt zijn, kan ze niet zeggen: “Dat is afhankelijk van de manier waarop Canvas binnen zo’n instituut wordt gebruikt.”

Is het niet lastig om dit juist tijdens de coronacrisis te plannen, waarin medewerkers al zoveel aan hun hoofd hebben? Dat besef is er volgens de projectleider zeker: “Daarom is het van belang dat wij kunnen laten zien dat het werk makkelijker wordt voor docenten. Laat onverlet dat het een investering is in tijd.”

Screenshot uit een Canvas-instructievideo (bron: YouTube).Druk genoeg
Voor de zomer is bij de instituten al gepolst hoe groot de animo voor een LMS is. Kraak zegt daarbij niet tegen mensen aan te zijn gelopen voor wie dit allemaal niet hoeft.

“Wel tegen de vraag hoe dit allemaal moet worden ingepast. Men heeft het al druk genoeg; eerst met de organisatie van online onderwijs, nu met de blended vorm daarvan. Maar het besef is er dat een LMS toegevoegde waarde heeft.”

Onderwijs boven IT
Wat daarbij in het voordeel kan werken is de voorwaarde dat Canvas goed moet aansluiten bij de didactiek. Onderwijs wordt bij de invoering boven IT gesteld, aldus Kraak: “Op die manier kunnen we mensen enthousiasmeren en verleiden”. Ze durft het aan om te zeggen dat momenteel 80 procent van de Fontys-gemeenschap hiernaar uitkijkt.

Canvas wordt dus de standaard. Dit betekent ook dat medewerkers afscheid moeten nemen van het werken met vertrouwde software. Welke, daarover wil Kraak nu nog geen uitspraak doen. “Vanaf 1 februari maken we een ‘uitfaseringskalender’ voor af te stoten programma’s. Dat kun je het beste doen als Canvas draait. Dan weet je namelijk wat goed loopt en wat je kunt missen.” [Tim Durlinger]

Voor een kleine introductie van Canvas, bekijk deze video.

Reacties 1 - 4 (4)
Bedankt voor uw bericht.
Ewoud Jansen
28
September
2020
"De kosten? Die houdt Kraak liever geheim." "Kraak zegt daarbij niet tegen mensen aan te zijn gelopen voor wie dit allemaal niet hoeft." "Docenten met ICT affiniteit assisteren zij bij het blended maken daarvan – deels fysiek, deels online."
Krijg niet de indruk dat dit een project is waarbij de 'didactiek boven ICT' gedachte inderdaad leidend is. Lijkt eerder tunnelvisie project dat vertrekt vanuit de gedachte dat 'blended' moet en waarbij vooral gesproken is met mensen die dat ook vinden.
Marcel Veldhuijzen
20
September
2020
Goed dat Fontys voor Instructure (en Drieam) kiest vooral omdat Canvas zeer geschikt is voor de (vaak op details, maar toch) verschillende manieren waarop binnen de instituten wordt les gegeven en met ICT wordt omgegaan.
Je kunt het inzetten zoals je zelf wilt, en daar ook nog verder in groeien, dus goed toekomstbestendig.
Goed nieuws dit van Fontys. Ik had net een beetje goed nieuws nodig, tof!
Carola van Rooij
19
September
2020
Ik heb 3 jaar geleden ‘stage’ mogen lopen bij FHICT en daar kennis gemaakt met Canvas en welke betekenisvolle bijdrage dit systeem leverde aan het onderwijs: meer betrokkenheid, meer uitdaging, zelfregie en ‘samen’ leren. Het is een verrijking van het onderwijs, ik ben blij, er als docent/coach/tutor en als DLO-coach, mee aan de slag te mogen gaan.
Jelle Oosterkamp
18
September
2020
Binnen Fontys is de opleiding ICT sinds 2015 al actief bezig met Canvas. Inmiddels zitten al onze modules, leermaterialen, opdrachten en door studenten ingeleverde werkstukken in dit systeem. Het was een zegen toen we in maart ineens alles online moesten gaan doen. We hebben inmiddels veel goede ervaringen met dit systeem. Een beetje raar dat dit niet in bovenstaand artikel genoemd staat. Er is al gewoon een bonk ervaring met Canvas aanwezig bij docenten die inderdaad ook affiniteit met ICT hebben.
Trijntje Kraak
21
September
2020
Van die bonk ervaring met Canvas wordt zeker gebruik gemaakt! In het netwerk van DLO-coaches, in het projectteam LMS, in de klankbordgroep DLO. Heel fijn dat die kennis en ervaring aanwezig is. Het maakt dat we Canvas beter en sneller kunnen implementeren.