Eindhoven,
18
mei
2017
|
15:59
Europe/Amsterdam

Fontys geeft beste voorbereiding op beroep

UPDATE - Van alle grote hogescholen geeft Fontys de beste voorbereiding op de beroepspraktijk, vinden de studenten. Het is een van de zaken waarover zij tevreden zijn, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2017 die vandaag is gepubliceerd.

Fontys doet het volgens het onderzoek over de hele linie weer iets beter dan vorig jaar, de score voor de studie in het algemeen is 3,88 (op een schaal van 5). Enkele afzonderlijke opleidingen scoren iets lager.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is naar zeventig hogescholen en universiteiten gestuurd. Van de ruim 728.000 uitgenodigde studenten hebben er 281.000 meegedaan, waarvan 19.000 van Fontys. Zij geven scores op een schaal tussen 1 en 5. De meeste scores vallen tussen 3 en 4; de verschuivingen zijn dan ook doorgaans niet groot. Fontys meet zich als het gaat om de resultaten vooral aan de vijf andere grote hbo-instellingen: Avans, HAN, Zuyd, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam.

Praktijkgericht
De voorbereiding op de beroepspraktijk blijkt een groot pluspunt van Fontys. De praktische vaardigheden en het contact met de beroepspraktijk waarin de studenten uiteindelijk terecht komen, scoren hoog. Overigens geldt voor alle hbo-studenten dat zij hier tevreden over zijn; daarbinnen scoort Fontys het beste. Opmerkelijk is dat alle studenten, ook die van Fontys, over de begeleiding vanuit de opleiding iets minder te spreken zijn. 
Een ander positief punt van Fontys is het studierooster. Dat gaat over zaken als het tijdig bekend maken van het rooster (hoewel studenten dat vorig jaar nog iets beter waardeerden), de wijzigingen daarin, en het aantal ingeroosterde onderwijsuren. Fontys doet dit beter dan andere instellingen. Studenten geven wel aan dat het studierooster niet het belangrijkste onderwerp is bij de beoordeling van hun opleiding.

Sprongetje vooruit
Bestuursvoorzitter Nienke Meijer is blij met de resultaten, en ook met de grote respons van Fontys-studenten op het onderzoek. ,,We maken ieder jaar weer een sprongetje vooruit. En grote sprongen als je kijkt naar de studiebegeleiding, de informatievoorziening en de faciliteiten. Dat onze praktijkgerichtheid zo goed wordt beoordeeld, is natuurlijk heel mooi. Goed contact met het werkveld vanuit de opleiding is een basisvoorwaarde voor onze opleidingen.'' De begeleiding en voorbereiding van de stages moet verbeteren, leert zij uit de enquête: ,,We gaan daarnaar kijken. Het is maatwerk, want de stages zijn per opleiding anders geregeld.'' 

Opleidingen
Als het gaat om de afzonderlijke Fontys-opleidingen, springt Automotive er positief uit. Het oordeel over deze 'studie in het algemeen' steeg met meer dan 0,2 punt. Automotive voert daarmee een groep stijgers aan die verder bestaat uit Paramedische Hogeschool, Communicatie, Journalistiek, Financieel Management, de Juridische Hogeschool, Theologie Levensbeschouwing en de Lerarenopleiding Sittard. Deze drie laatste hebben, samen met HRM en Psychologie, als eindoordeel van de studenten een score van 4 of hoger. Dalers zijn er ook. De Pedagogisch Technische Hogeschool, de Sporthogeschool en Bedrijfskunde MER hebben een score gekregen die 0,1 punt of meer lager ligt dan vorig jaar. Meijer wil geen uitspraken doen over de afzonderlijke opleidingen. ,,Al onze instituten scoren ruim voldoende tot goed. We moeten gezamenlijk bekijken welke oorzaken er liggen achter de verandering in scores.''

UPDATE 19 MEI
“We moeten de cijfers nog echt analyseren”, reageert Matty van Est, directeur Fontys Sporthogeschool. “Maar het is natuurlijk jammer dat we in deze ranking nu minder goed eindigen. In voorgaande jaren waren we juist aan het stijgen. Van 3,7 gemiddeld in 2014, naar 3,83 in 2015 en 3.9 vorig jaar. Nu dus een 3,77. Mogelijk heeft de brede invoering van een compleet nieuw onderwijsprogramma dit schooljaar, bijgedragen aan een iets mindere score. Het kost tijd om aan zo’n nieuw programma te wennen en je moet nog veel leren. Maar of dat de oorzaak is, weet ik dus nog niet. We gaan dit zeker bespreken met docenten en studenten. Deze uitkomst is een signaal waar je wat mee moet. Je zult begrijpen dat wij als Sporthogeschool niet van verliezen houden, we nemen zeker revanche.” [PM]

Internationalisering
Nieuwe onderdelen van het onderzoek dit jaar zijn vragen over de uitdagendheid van het onderwijs en de internationalisering. Bij allebei de onderwerpen loopt Fontys in de pas met de andere hbo-instituten. Wel liggen de scores op onderdelen binnen dit thema uiteen: er is lof voor de mogelijkheden om in het buitenland te studeren maar de studenten vinden dat de opleidingen hen daartoe niet enorm stimuleren. Nienke Meijer: ,,Dit beschouw ik als een kans voor open doel. Iedere Fontys-student moet een internationale ervaring opdoen, hetzij hier, hetzij in het buitenland.'' [DL]

Fotograaf: Bas Gijselhart