Eindhoven,
15
juli
2022
|
09:56
Europe/Amsterdam

Fontys bereidt zich voor op mogelijke corona-uitbraak

De coronabesmettingen en de daarmee gepaarde zorgen over de verspreiding van het virus nemen toe. Hoewel iedereen hoopte dat corona niet of in ieder geval pas in het najaar weer van zich zou laten horen, lijken nieuwe mogelijke maatregelen dichterbij dan gedacht. Ook Fontys bereidt zich vast voor op het ergste en stelde - voor het geval dat - vier scenario's op.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Vereniging Hogescholen werkten eerder deze maand aan een ‘sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/hbo’, om voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe uitbraak. Verschillende sectoren hebben voorafgaand aan het opstellen daarvan gevraagd om meer ruimte voor eigen invulling van het sectorplan. Zo kunnen ook in het onderwijs verschillende keuzes gemaakt worden die binnen een bepaald instituut of opleiding passen.

Dat werkt als volgt. Er zijn vier scenario's: lichtgroen, donkergroen, oranje en rood. Het ministerie van OCW bepaalt straks welke van deze scenario’s van kracht is. Onderwijsinstellingen geven daar op hun beurt weer invulling aan. Zo is meer maatwerk mogelijk dat beter past bij bijvoorbeeld een opleiding, locatie of situatie.

Verplichte looproutes en mondkapjes
De licht- en donkergroene scenario’s in het sectorplan zijn preventieve scenario’s, waarbij geen maatregelen gelden die van invloed zijn op het doorgaan van onderwijs en onderzoek. Het oranje en rode scenario hebben daarentegen wel gevolgen. De belangrijkste punten vind je terug in onderstaand schema.

Om de opgestelde richtlijnen en maatregelen te kunnen volgen, is het binnen de gehele organisatie van belang dat er afstemming is tussen alle instituten en diensten per locatie wat betreft de anderhalve meter afstand en de bezettingscapaciteit bij de oranje en rode scenario’s. Deze invullingen kunnen aangeleverd worden bij het coronacrisisteam zodat grote verschillen in maatregelen in de toekomst voorkomen worden en te handhaven blijven. Veiligheid en gezondheid staan daarbij voorop.

Branchescenario's en maatregelen
Sommige opleidingen van Fontys hebben naast de onderwijsscenario’s ook te maken met scenario’s voor specifieke branches zoals sport, cultuur en zorg. In het sectorplan wordt aan deze opleidingen de keuze gelaten om voor één van de twee scenario’s te kiezen. Dus of onderwijs, of sport/cultuur/zorg. 

Alle instituten van Fontys zullen zich bovendien - net als voorheen - moeten houden aan de maatregelen die de rijksoverheid voor alle scenario's voorschrijft. Daarnaast kan het kabinet het sectorplan altijd overrulen als de ernst van de situatie daarom vraagt. 

Het sectorplan kan vanaf 1 oktober dit jaar in werking treden. [Noëlle van den Berg]
 

 

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Paul
13
August
2022
Niet te geloven dat jullie nog steeds deze bullcherona promoten.