Eindhoven,
12
september
2017
|
10:28
Europe/Amsterdam

“Flexibel is de toekomst”

Modulair studeren bij HRM levert meteen 20 procent meer studenten op

Tijdens de aftrap van dit schooljaar roemde bestuursvoorzitter Nienke Meijer de sectoren economie en pedagogiek als wegbereiders van het modulair onderwijs binnen Fontys. Michel Starreveld (Fontys Hogeschool voor HRM en Psychologie) miste iets in die opsomming: “Ook bij HRM doen we een flinke duit in het zakje.”

“Onze HRM-deeltijdopleiding is nu volledig modulair ingericht. De vernieuwde opzet werpt gelijk vruchten af: er zijn 20 procent meer inschrijvingen dan vorig jaar.’ Als projectleider is Michel Starreveld nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum.

Wat hebben jullie precies ontwikkeld?
“Een HRM-deeltijdopleiding op basis van vier innovatieve principes: modulaire opbouw; integraal onderwijs (geen afzonderlijke vakken meer); blended learning en toetsing door middel van een portfolio-assessment. Bij dit kwartet draait alles om flexibiliteit. Nadat studenten de twee basismodules hebben gehaald, zijn ze geheel vrij in het kiezen van een vervolgkoers. Het programma is gepersonifieerd: kies je eigen route, je eigen tempo en kijk welke onderdelen bij jouw talenten passen. Bovendien is de inhoud volledig toegespitst op het eigen werkveld.”

Hoe krijgt een en ander concreet vorm?
“Een module begint met een opdracht uit de (eigen) werkpraktijk. Daarna kijken de studenten thuis enkele video lectures die elk één onderwerp behandelen. Vervolgens maken ze voorbereidende opdrachten. Op de vaste donderdagse contactmomenten komen ze naar Fontys waar ze feedback ontvangen en het onderwerp gezamenlijk uitdiepen. Ten slotte wordt er gewerkt aan het portfolio. Een module wordt namelijk niet afgesloten met een traditioneel tentamen, maar met een portfolio-assessment. Daarbij leveren studenten een zogenoemd beroepsproduct op waarmee ze aantonen dat ze de praktijkopdracht hebben gedaan en de leerdoelen hebben behaald.”

Op deze manier leren studenten op het werk, thuis, maar zeker ook bij Fontys. Starreveld (foto links): “Bij leren draait het óók altijd om sociale interactie. Juist bij mensen die studeren naast hun baan levert dat veel op. Dit type student is assertief en supergemotiveerd, ook waar het gaat om het delen van de eigen beroepservaringen.”

Hoe kwam dit programma tot stand?
“Onze opleidingsmanager John Fahrenfort startte een jaar geleden met de projectgroep Flexibel Hoger Onderwijs voor Werkenden. Eerst legden we ons oor te luisteren bij verschillende partijen, zoals bij de alumni en de beroepenveldcommissie. Dat zorgde voor waardevolle input. Veel alumni belanden bijvoorbeeld direct na het afstuderen in een intercedentenrol. Daarin zit dan het aspect ‘commercieel onderhandelen’. Iets waarmee in de oude opleiding niets gebeurde en dat we nu wel meenemen. Op basis van de praktijkbehoeften kreeg de inhoud zo stap voor stap vorm.”

De opleiding draait nu een paar weken. Wat zijn de eerste reacties?
“Positief. Vooral waar het gaat om de link met de praktijk. Studenten bepalen in wezen zelf hun leerbehoefte. Zo ontstaat een win-winsituatie: uiteindelijk hebben ook hun werkgevers daar profijt van. Verder wordt de grote keuzevrijheid door studenten positief beoordeeld. Ze zijn bijvoorbeeld in staat om in hun eigen tempo te werken. Elke tien weken is er een toetsmogelijkheid. Hierdoor kun je een module zowel sneller als langzamer afwerken dan de standaard twintig weken. De flexibiliteit van opdrachten en toetsing vraagt om een andere inzet van docenten dan klassikaal contactonderwijs. Overigens hebben we alle deeltijd-docenten specifiek getraind in deze aanpak. Ze zijn dus niet in het diepe gegooid.”

Volgens Starreveld neemt HRM & Psychologie met deze aanpak een voorschot op de toekomst. “In het onderwijs denken we te veel in kaders. Neem dat scherpe onderscheid tussen voltijd en deeltijd. Binnen ons instituut leeft de gedachte dat voltijd en deeltijd steeds meer in elkaar overlopen. In de praktijk betekent dat dat mensen hun werkzame en ‘leerzame’ leven continu combineren. We zien bijvoorbeeld dat onze deeltijders steeds jonger worden. In de huidige lichting zitten mensen van 20, 21. We kunnen op termijn ook toe naar een modulaire inrichting van de voltijdopleiding. Dan kun je dus gemengde groepen gaan maken van voltijd en deeltijd. Breng die mensen gewoon samen. Hun achtergronden mogen dan verschillen, maar de leerdoelen zijn uiteindelijk hetzelfde. Onderling kunnen ze elkaar versterken en verrijken.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Check hieronder de video lecture van Anabel van Nunen, docent HRM.