Tilburg,
23
november
2020
|
14:43
Europe/Amsterdam

Fleur ontwikkelt concept voor student met autisme

Fontys-student Fleur Arends onderzoekt hoe studenten met autisme in coronatijd beter begeleid kunnen worden. Dat begint volgens haar met meer inzicht in en begrip voor de doelgroep. “Belangrijke informatie is vaak onvoldoende afgestemd op mensen met autisme. Dat moet anders.” 

Vanaf september is Fleur bezig met haar zogeheten vakmanschapsproject voor de opleiding Trend Research & Concept Creation in Lifestyle in Tilburg. Dit moet leiden tot een eindpresentatie, onderzoeksverslag én conceptboek. Het boek wordt in januari aangeboden aan Student+, de organisatie binnen Fontys Hogeschool ICT die zich bezighoudt met het begeleiden van studenten met autisme. 

Fleur ArendsOverspoeld met informatie 
Studenten met autisme hebben het moeilijk in de hedendaagse maatschappij, stelt Fleur. “Ze worden overspoeld met informatie en raken snel overprikkeld. De coronamaatregelen maken het nog eens extra lastig voor hen. De samenleving is in korte tijd compleet veranderd en vaste structuren zijn weggevallen. Stress en angst nemen daardoor toe bij deze studenten.” 

Volgens Fleur is de maatschappij zich onvoldoende bewust van de kwetsbaarheid van mensen met autisme. “De samenleving is heel sterk gericht op de gemiddelde mens. De voortdurende stroom aan informatie vanuit de Rijksoverheid en sociale media is onvoldoende afgestemd op mensen met autisme.” En dan is er ook nog veel desinformatie. “Studenten met autisme zien door de bomen het bos niet meer.” 

Meer inzicht 
Met haar onderzoek wil Fleur meer inzicht krijgen in jongeren met autisme en hun behoeften. Het uiteindelijke doel van de tweedejaarsstudent is om voor hen een concept te ontwerpen waarmee zij minder angst en stress ervaren in de coronatijd. “Dat kan een product zijn of een dienst. Misschien giet ik het in de vorm van een app of presenteer ik mijn bevindingen als informatie op een site. Daar ben ik nog niet uit.” 

Inspelen op behoeften 
De uitdaging is volgens Fleur vooral om meer in te spelen op de waarden, behoeften en belemmeringen van jongeren met autisme. “Hun wereld is van de ene op de andere dag tot stilstand gekomen; wat is er voor hen nu nog belangrijk? Daar wil ik het antwoord op vinden.” 

Tijdens haar veldonderzoek kwam Fleur erachter dat studenten met autisme ontzettend veel lege tijd ervaren. “De dagbesteding verdwijnt in veel gevallen uit hun leven en dit zorgt voor spanningen. Ze verliezen hun favoriete activiteiten en routine. Ze missen niet alleen de studie, maar ook de persoonlijke contacten die ze op de opleiding hadden. En ze missen het contact met lotgenoten.” 

Afstandsonderwijs is voor deze groep studenten een grote uitdaging, denkt Fleur. “Online werken is voor de meeste studenten onhandig, maar voor studenten met autisme nog net even lastiger. Er is veel miscommunicatie en onvoorspelbaarheid, daar hebben ze moeite mee. Ook hebben woorden online minder impact. Daardoor ontstaat er sneller onbegrip en dat leidt weer tot spanning.” 

Eigen bubbel 
De informatieverwerking werkt bij studenten met autisme net even anders volgens Fleur. “Veel jongeren leven bovendien in hun eigen bubbel. Dat zorgt ervoor dat ze niet alles meekrijgen en sneller vereenzamen. Daar moet de omgeving echt scherp op letten en daarbij is ook een rol weggelegd voor de studieloopbaanbegeleiders.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Marlou Heskes
24
November
2020
Top artikel Fleur! Verheug me op het eindproduct.