Eindhoven,
17
maart
2020
|
18:44
Europe/Amsterdam

Financiële, personele en andere gevolgen onder de loep

"Ongetwijfeld heeft de coronacrisis financiële gevolgen voor Fontys. En zijn er gevolgen voor het personeel: hoe gaat het met verlof, met vakanties, komt er werktijdverkorting? Gaat het onderwijs tijdens de zomer door? Terechte vragen, maar de antwoorden hebben we nog niet." Voorzitter Joep Houterman over de vele vragen die het Fontys-bestuur en de crisisteams nu op zich af krijgen. 

Belangrijkste corona-nieuws voor Fontys

- Een klein aantal medewerkers is getroffen door het coronavirus. Zeer waarschijnlijk ook studenten. Het precieze cijfer is onbekend.
- Fontys maakt geen afspraken met ziekenhuizen en andere partijen over de inzet van studenten of medewerkers. 
- Stages gaan door waar mogelijk en toegestaan door de stagebedrijven en -instellingen.
- Bindend Studieadvies wordt door Hogeschool Rotterdam losgelaten. Fontys wacht hierin het standpunt af van de Vereniging Hogescholen. 
- De hoeveelheid online onderwijs binnen Fontys neemt gestaag toe. 
- Er is nog geen antwoord te geven op de vraag of Fontys doorgaat tijdens de zomermaanden.
- Werktijdverkorting staat op de radar, maar is nog niet aan de orde. Dit is ook afhankelijk van landelijke afspraken en cao's.

Hoeveel medewerkers en/of studenten zijn inmiddels door het coronavirus geïnfecteerd? 
"Dat is niet te zeggen. Inmiddels wordt het ook niet meer op die manier bijgehouden, dus we hebben er ook geen zicht op. Waar het gemeld wordt, volgen we het wel op om te kijken met wie de besmette persoon binnen Fontys contact heeft gehad."

Het fysieke onderwijs ligt stil. Maar er zijn ook veel studenten die stage lopen. Blijft dat zo? 
"Wij proberen zoveel mogelijk de stages in de lucht te houden en blijven studenten bij hun stages begeleiden. Dus ja, studenten blijven gewoon stage lopen. Maar dat hangt vooral af van het bedrijf of de instelling dat de stage aanbiedt."

Fontys heeft ook studenten in het buitenland zitten voor stages of minoren. ZIjn er gevallen van studenten die niet terug kunnen keren en moet Fontys zich hierin niet actiever opstellen?
"Nee, mij zijn geen schrijnende of heel lastige gevallen bekend. De contacten onderhouden en de pro-actieve taken liggen natuurlijk op het niveau van de opleidingen. En daar gebeurt dat zeker wel."

Hoe verloopt het online onderwijs? Begint daar nu vaart in te komen? 
"Ja, dat is een soort opstijgend vliegtuig. We beschouwen dit als een transitieweek waarin dat online onderwijs steeds vaker en op steeds meer plekken wordt aangeboden. Dat zal zich de komende tijd nog doorontwikkelen."

Kent dat digitaal onderwijs ook grote knelpunten? 
"Nou ja, laten we wel wezen: er werken bij Fontys 3.000 docenten. Die hebben uiteraard niet allemaal evenveel ervaring met online didactiek. Wat we nu doen is versneld ons onderwijs op afstand aanbieden. Maar didactisch is ook niet alles digitaal mogelijk.

Niet al het onderwijs kan digitaal. foto: Evert Doorn fotografie  Los van de technische faciliteiten, zijn stages en praktijkonderwijs, we zijn tenslotte een beroepsopleiding, niet online mogelijk. En, ook niet onbelangrijk, didactiek zit hem ook in sociale interactie. En die wordt wel heel plat als dat alleen nog bestaat uit naar een schermpje kijken."  

Fontys gewoon door laten draaien tijdens de zomermaanden, staat dat als mogelijkheid op de agenda? 
"Nog niet. De vraag die er ligt, is eerst: hoe lang gaat dit studiejaar duren. Zolang we dat niet weten, is er geen antwoord te geven."  

Hogeschool Rotterdam heeft het BSA, het Bindend Studieadvies, losgelaten vanwege de coronacrisis. Gaat Fontys dit ook doen? 
"Nee. Wij volgen hierin het advies van de Vereniging Hogescholen. En die heeft weer overleg met de minister over deze en andere kwesties. Zo wordt uiteraard op allerlei niveaus zo centraal mogelijk overleg gepleegd en besluiten genomen. We doen intern niet anders: het centraal crisisteam is echt niet op zijn uppie heel Fontys aan het managen. Elke dienst en elk instituut heeft zijn eigen crisisteam."

Zijn er grote financiële consequenties voor Fontys? 
"Ja, die zijn er. Die zijn we ook in kaart aan het brengen. Maar we hebben nog geen idee van de omvang. Kijk, zo'n crisis verstoort natuurlijk enorm. Maar we weten nog absoluut niet wat dit voor de toekomst zal betekenen."

Er wordt steeds meer online onderwijs aangeboden binnen Fontys. Is het denkbaar dat in het onderwijs en dus ook bij Fontys werktijdverkorting en tijdelijke uitkeringen realiteit worden? 
"Ook hier geldt dat we dit nu in kaart brengen, we zijn immers niet alleen een onderwijsverlener maar ook gewoon werkgever. Daarbij zijn we dan weer afhankelijk van landelijke afspraken en van cao's, van de situatie en van tal van processen. Mijn boodschap bij deze en zo veel andere vragen is: we kunnen pas antwoorden geven als we die ook daadwerkelijk hebben." 

In je bericht aan alle studenten en medewerkers zei je gisteren dat iedereen wat verlies zal moeten nemen. Hoe bedoel je dat? 
"We zijn nu met man en macht het online onderwijs op poten aan het zetten. Maar stel dat we weer open gaan. Of dat nu in april, in mei of in oktober is: dan kunnen we niet doen alsof het onderwijs al die tijd normaal is doorgegaan. Dat is niet zo. Dat is een illusie.

We zullen allemaal schade ondervinden. In tijd, in financiën, etcetera. Wat die schade of dat verlies dan is, dat weten we nu niet. Dat is tevens afhankelijk van besluiten van de overheid."

Ontwikkelt Fontys initiatieven om maatschappelijk te helpen op plekken waar nu of straks de nood hoog is? In ziekenhuizen, ouderenzorg, bedrijven, ict of waar ook? 
"Dat vind ik een heel ingewikkelde. Ik waak voor goedkoop profileren. Alsof wij als Fontys grote maatschappelijke problemen zouden kunnen oplossen... Daar komt bij dat je dan als instelling een morele druk op studenten of medewerkers legt. Dat kan niet. Ook al vanwege het grotere gezondheidsrisico dat er mogelijk mee is gemoeid. Dan treed je in iets waar mensen zelf verantwoordelijk voor zijn. 

Dit soort zaken is privé en precair. Daarom sluiten wij ook geen convenanten met ziekenhuizen, om maar iets te noemen. Als een stagiaire graag meer wil doen dan wat van hem of haar gevraagd mag worden, dan is dat fantastisch. Hetzelfde geldt voor medewerkers die zich maatschappelijk willen inzetten. Maar Fontys dient zich nu op twee dingen te richten: voorkomen dat het virus zich verder verspreidt en ons best doen om onze studenten zo goed mogelijk te bedienen." [Jan Ligthart]  

Reacties 1 - 3 (3)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
M4rc3l
18
March
2020
"We kunnen niet doen alsof het onderwijs al die tijd normaal is doorgegaan. Dat is niet zo."

Bij ons wel hoor, onderwijs gaat gewoon door. Alle lessen gaan door volgens de afspraak/roostering. Bij sommige vakken zelfs meer lessen dan geroosterd om de studenten lekker bezig te houden :-)
Dus waarom je deze uitspraak doet snap ik niet.
Leon van B.
18
March
2020
"Er gaat u iets vreselijks overkomen, maar we weten nog niet wat."

Is het niet beter om nu onvoorwaardelijk het personeel en de studenten te ondersteunen en pas dergelijke zaken te communiceren als er echt helderheid is. Dit artikel zaait mijns inziens alleen maar onrust.
Gonda Paulen
18
March
2020
Mijn dochter studeert pedagogiek bij Fontys in Sittard. Ze verblijft voor haar stage nu nog in Curacao. Als het goed is komt ze as dinsdag terug. Ik ga ervan uit dat ze doordat ze haar stage niet kan afronden studievertraging oploopt. Daarbij hebben ze een huurcontract voor woonruimte en een auto om op hun stageplek te komen. Deze kunnen ze niet annuleren. Denken jullie met ons mee/na over een regeling om deze studenten financieel te ondersteunen?
Hoor graag van u,

Gonda Paulen