Eindhoven,
25
mei
2020
|
16:37
Europe/Amsterdam

Explosieve groei kandidatenlijst Fontys medezeggenschap

De verkiezingen van de Centrale Medezeggenschapsraad van Fontys zijn in volle gang en er is meer te kiezen dan ooit. Het aantal kandidaten is dit keer fors hoger dan bij eerdere verkiezingen. Ligt het aan een betere band met de achterban of heeft de nieuwe campagne geholpen?

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Fontys bestaat uit twee geledingen. Voor de medewerkersgeleding waren er nu 29 aanmeldingen, tegenover 18 twee jaar geleden. De belangstelling voor de studentengeleding verdubbelde bijna: van 39 in 2018 naar 63 aanmeldingen nu.

Volgens CMR-voorzitter Hans Smaal is de toegenomen interesse om lid te worden van de CMR eraan te danken dat de centrale raad Hans Smaalveel bekender is geworden. Het verwijt dat de CMR niet zichtbaar genoeg is, vindt hij daarom niet helemaal terecht.

Input achterban
“We zijn bijvoorbeeld afgelopen tijd bij alle instituutsmedezeggenschapsraden langs geweest om input te vragen over de kwaliteitsafspraken”, legt hij uit. De kwaliteitsafspraken gaan over hoe Fontys het geld gaat besteden dat destijds is vrijgekomen door het wegvallen van de basisbeurs.

Volgens de voorzitter weten de medewerkers beter dat de CMR echt ergens over gaat. “Zoals over ruimtelijke efficiency: hoe gebruiken we de gebouwen, hoe roosteren we zo efficiënt mogelijk?”

Niet alleen het contact met de ‘achterban’ is beter geworden, er is ook meer aandacht voor communicatie met de achterban, onder meer via social media. Het neemt volgens Smaal niet weg dat bekendheid een punt van aandacht is. 

Nieuwe campagne
Mede daarom heeft de verkiezingscommissie een nieuwe campagne bedacht. Ze riepen medewerkers en studenten op om lid te worden van de Fontys Denktank. “Dat spreekt meer aan dan ‘medezeggenschapsraad’”, aldus student Finance, Tax and Advice Daphne Dekker, die mede de campagne heeft opgezet.

“Die viel gedeeltelijk wel in het water door de coronacrisis”, vertelt ze. “We hadden bijvoorbeeld posters laten drukken met daarop Daphne Dekkerquotes van de kandidaten. Begin maart zijn we naar digitaal gegaan, terwijl zichtbaarheid in de scholen beter zou werken. Maar er is geen alternatief.”

Aandacht via social media
Ook via de eigen social mediakanalen proberen de kandidaten nu zichzelf onder de aandacht te brengen. Mogelijk was het de nieuwe campagne die bijdroeg aan fors meer kandidaten. Of het ook gaat helpen voor meer stemmen is nog de vraag. In 2018 stemde bijna 40 procent van de medewerkers, maar slechts 4 procent van de studenten.

Medewerkers en studenten hebben vandaag allemaal een ‘stemmail’ gehad. Stemmen kan tot en met 2 juni. Op 4 juni wordt dan bekendgemaakt welke 11 medewerkers en welke 11 studenten hun achterban de komende twee jaar gaan vertegenwoordigen. [Petra Merkx]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Bjorn
27
May
2020
en zeeeer positieve ontwikkeling! Blij om te lezen dat er zoveel belangstelling is bij beide doelgroepen.