Eindhoven,
16
februari
2023
|
10:24
Europe/Amsterdam

'Eindelijk erkenning voor hoogbegaafde kinderen'

Minister van Onderwijs Wiersma heeft een pakket aan maatregelen voor hoogbegaafde kinderen aangekondigd. Een mooie stap, zegt Anouke Bakx, die aankomend leraren bij Fontys lesgeeft in hoogbegaafdheid. "Fijn dat er eindelijk erkenning komt.”

Ongeveer 10 procent van de kinderen heeft passend onderwijs nodig in verband met kenmerken van hoogbegaafdheid. Kijk je naar traditionele definities over wat hoogbegaafdheid precies inhoudt, dan kom je uit op zo'n 2,5 procent. “Maar dan heb je het met name over een hoge score op een IQ-test en niet ieder kind wordt daarop getest”, legt Bakx uit.

Anouke BakxLaten we voor het gemak dus even uitgaan van 10 procent van de leerlingen waarvoor (beter) passend onderwijs nodig is. In een klas van dertig kinderen gaat het dan gemiddeld om drie leerlingen. Best een flink aantal en daarom is het des te urgenter dat deze groep meer aandacht krijgt. “Het is heel fijn dat het ministerie onderkent dat deze kinderen andere onderwijsbehoeften hebben, en dat zij ook onderwijs nodig hebben dat goed aansluit bij hun ontwikkelmogelijkheden. Alle kinderen hebben er recht op iedere dag iets nieuws te mogen leren”, zegt Bakx, die niet alleen bij Fontys werkt maar ook bijzonder hoogleraar begaafdheid is aan de Radboud Universiteit.  

Herkennen en erkennen
Het begint natuurlijk allemaal met het herkennen van hoogbegaafde kinderen. Aankomende leraren leren daar op de pabo’s van Fontys  over. “Wij proberen onze studenten mee te geven hoe ze kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen signaleren. Wat bijvoorbeeld op kan vallen, is dat een kind voorlijk is. Op het gebied van taalgebruik, het geheugen of brede interesses. Hoogbegaafde kinderen leggen vaak verbanden die andere kinderen niet leggen, weten veel, pikken dingen snel op en zijn creatieve denkers. Ze komen met oplossingen die anderen niet snel zien.”

Dat herkennen gebeurt vaak, maar helaas niet altijd en áls het dan gebeurt, wordt er niet altijd passend onderwijs toegepast. Dat kan leiden tot een ‘mismatch’. De laatste jaren zijn er steeds meer kinderen thuis komen te zitten en in de groep thuiszitters zitten ook kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Bakx: “Bij elk kind is er een andere reden waarom ze uitvallen, maar het gaat ook regelmatig om hoogbegaafden. Dat wat een kind nodig heeft en dat wat het onderwijs biedt, sluit niet altijd aan. Het aangekondigde pakket aan maatregelen zou helpend moeten zijn.” 

Pakket aan maatregelen
Het pakket wordt uitgebreid omschreven in een dertien pagina's tellende kamerbrief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het belangrijkste dat er volgens Bakx in staat, is dat er erkenning is voor de ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde kinderen én dat er urgentie aan gegeven wordt. “Er wordt gepraat over een aantal thema’s: erkenning, het garanderen van dekkend aanbod, het delen van kennis, het verspreiden van goede voorbeelden en maatwerk waar mogelijk. Maar ook over een landelijk kenniscentrum waar alle kennis en ontwikkelingen gebundeld worden.”

Bakx is over het algemeen positief gestemd, maar toch zijn er ook nog zorgen. “Wat voor mij nog niet concreet is, is hoe de maatregelen worden vertaald naar de dagelijkse praktijk. En hoe het op lange termijn zal verlopen. Er komt geld voor de ontwikkeling en projecten, maar is dat geld er bij langlopende projecten ook straks nog?” [Karen Luiken]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.