Eindhoven,
08
oktober
2020
|
11:58
Europe/Amsterdam

Eerstejaars voelen zich door 'corona-intro' minder thuis

Een derde van de eerstejaarsstudenten voelt zich na de introductie nog niet thuis op hun school. Driekwart miste tijdens de intro het contact met medestudenten en docenten. Dat blijkt uit een landelijke steekproef van onderzoeksbureau Qompas. Fontys gaat hiernaar ook onderzoek doen.

Wat eerstejaarsstudenten het meest gemist hebben, is met elkaar kletsen, inhoudelijke informatie over de opleiding, een rondleiding door de gebouwen en een groot feest, zo concludeert Qompas.

Eenzaam
Dat zal voor Fontys-studenten Evelyne Meensvermoedelijk ook gelden, zegt Evelyne Meens, onderzoeker en beleidsmedewerker van de dienst Studentenvoorzieningen.

Fontys houdt later deze maand een enquête onder eerstejaars over hun ervaringen tijdens de introductie. “We vragen onder andere of de introductie de doelen heeft nagestreefd waarvoor ze is bedoeld. En ook over in hoeverre ze binding hebben met andere studenten en zich thuisvoelen bij Fontys.”

“Ook zijn we evaluatiegesprekken aan het organiseren om te achterhalen hoe de introductie is gegaan en hoe we die volgend jaar kunnen verbeteren.”

Eenzaamheid
De enquete is onderdeel van bredere aandacht voor het welzijn van studenten tijdens deze coronapandemie. “We vermoeden dat er onder studenten een toename is van eenzaamheid en depressiviteitsklachten, maar daar hebben we nog geen cijfers over”, zegt Meens.

Om daar inzicht in te krijgen, houdt de instelling in november een peiling aan de hand van een vragenlijst. “We betrekken daarbij alle studenten omdat ook voor de tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten de situatie voor alle studenten heel anders is geworden.”

Daarbij komen vragen aan bod als hoe het met de student gaat, of die genoeg contact heeft met andere studenten en hoe de studie bevalt. Meens: “Maar ook hoe ze blended onderwijs (combinatie online- en offline-onderwijs, red.) ervaren en of Fontys goed meedenkt over hoe de (afstudeer)stage kan worden vormgegeven onder de huidige omstandigheden.”

Concreet beeld
Fontys heeft wel al een concreet beeld van de ervaringen van studenten die het vorige collegejaar al aan één van de 25 instituten studeerden. Daarvoor werden in april en juni ‘coronavragenlijsten’ Fontys-breed uitgezet.

Daaruit bleek dat studenten zich voornamelijk zorgen maken over het vinden van een goede manier van studeren, hun studievoortgang, en hoe ze in contact blijven met andere studenten. Meens: “Veel opleidingen hebben hierop ingespeeld door een structuur aan studenten aan te bieden zoals een gezamenlijke dagopstart en -afsluiting.”

Daarnaast loopt vanuit het programma Studiesucces het project ‘Warm welkom’, waaraan een aantal instituten deelneemt. Dat project is erop gericht om eerstejaarsstudenten die de introductie hebben gemist, zich te laten thuisvoelen bij Fontys. [Erwin Blatter]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.