Eindhoven,
10
oktober
2017
|
15:41
Europe/Amsterdam

'Duurzaamheid' blijft te veel hangen in mooie woorden

Fontys-alumnus Shanti Keur pleit voor online kennisplatform

Het is nog drukker dan anders in de hal van gebouw R3 in Eindhoven. Zo’n honderd studenten zijn afgekomen op een event in het kader van de ‘Dag van de Duurzaamheid’. Oud-student Shanti Keur presenteert haar onderzoek naar de aandacht voor dit thema op het hbo. “Het onderwijs moet beter inspelen op wat de praktijk wil.”

“Veel bedrijven hebben belangstelling voor duurzaamheid en circulaire economie,” zegt Keur (27) na afloop. “Maar hoe kunnen hogescholen beter inspelen op die behoefte?” De oud-student Commerciële Economie en Marketing bij Fontys legde die vraag voor aan bedrijven, lokale politici en hbo-studenten. Zij werkte mee aan een onderzoek van hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen). Conclusie: er gebeurt op hogescholen nog te weinig rond dit thema van groeiend maatschappelijk belang.

Kennisgat
Die beperkte aandacht wordt meteen zichtbaar als je kijkt naar het lesmateriaal. “Duurzaamheid is nooit een centraal thema. Veel methodes besteden er alleen zijdelings aandacht aan. In de praktijk leidt dat tot een gebrek aan kennis bij bedrijven.”

Dit kennisgat uit zich bijvoorbeeld op het terrein van de afvalregelgeving. Die is in Nederland zo complex dat bedrijven er niet altijd wijs uit kunnen. Een ander knelpunt is de gevraagde cultuuromslag. Keur: “Een duurzame bedrijfsvoering leidt tot nieuwe business- en verdienmodellen en bovendien een ruimer perspectief dan puur de korte termijn. Rond al deze aspecten is meer kennis en deskundigheid nodig.”

Aan het animo ligt het niet, volgens Keur. “Uit mijn onderzoek blijkt dat het thema zeker leeft. Voorlopers als Auping, Interface en De Versfabriek geven het goede voorbeeld. Laatstgenoemde kweekt bijvoorbeeld champignons waarbij ze koffiedik als meststof gebruiken.” Bedrijven die nadenken over circulaire businessmodellen willen onderling graag kennis delen. “Ze geven aan te willen leren van elkaars fouten en successen.”

Advies
Uit Keurs onderzoek rolt ten slotte een duidelijk advies. “Bedrijven met duurzaamheidsvragen staan open voor de samenwerking met studenten. Maar die moeten dan wel relevante kennis inbrengen. Bedrijven willen namelijk dat een stage of assessment ook wat oplevert.” Om te beginnen moeten studenten basiskennis opbouwen over circulaire economie.
Zo kwam Keur op het idee van een thematisch ingericht online-platform, met bijvoorbeeld een groot video-aanbod. “Via licenties kunnen alle Nederlandse hbo’s gebruikmaken van het platform. Zelf kunnen ze die info dan ‘in huis’ verder uitdiepen, bijvoorbeeld in (werk)colleges.” Een online-platform biedt veel voordelen. “Studenten raken steeds meer vertrouwd met online-werken; ook kun je de inhoud eenvoudig uitbreiden en actualiseren.”

Inmiddels praat een aantal Nederlandse hbo’s over de daadwerkelijke introductie van zo’n platform. “Mijn onderzoek dient daarbij als startpunt. Ook Fontys praat mee. Hopelijk is het platform met ingang van volgend schooljaar startklaar.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

10 oktober is de ‘Dag van de Duurzaamheid’. Overal in het land vinden, voor de negende keer, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Zo wil initiatiefnemer Urgenda laten zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.