Eindhoven,
22
december
2021
|
12:23
Europe/Amsterdam

‘Dit regeerakkoord is één grote teleurstelling’

Het regeerakkoord is een grote teleurstelling voor verpleegkundigen. Niet één keer wordt deze beroepsgroep genoemd in het akkoord. Een bestuurlijke blunder vindt Pieterbas Lalleman, docent en lector bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

Lalleman heeft het aantal keren geturfd dat verpleegkundigen worden genoemd in het regeerakkoord. Hij kwam tot nul keer. “Niet één keer worden we genoemd. We gaan van hero naar zero. En dat ten tijde van de grootste gezondheidscrisis van de afgelopen eeuw.”

Een beetje dom
De lector Leiderschap bij het Lectoraat Persoonsgerichtheid in een Ouder wordende Samenleving noemt het “een beetje dom” en “een bestuurlijke blunder” dat de verpleegkundigen zo over het hoofd worden gezienPieterbas Lalleman. Zeker in het licht van de toenemende personeelstekorten in de zorg.

“Een jaar geleden werden verpleegkundigen nog als helden neergezet en werd er geapplaudisseerd, nu wordt deze o zo belangrijke beroepsgroep compleet over het hoofd gezien door de mensen in Den Haag. Ik ben echt ‘flabbergasted’.”

Protesteren en lobbyen
Dat ook veel andere beroepsgroepen niet genoemd worden in het regeerakkoord, daar heeft Lalleman geen boodschap aan. “I couldn’t care less. Ik ben lector Leiderschap. Ik sta voor de verpleegkundigen. Ik sta ervoor dat ze meer en beter gehoord worden. Dat is mijn taak.”

“Want”, zo stelt Lalleman, “verpleegkundigen zijn veel te bescheiden, die protesteren en lobbyen altijd vanuit de coulissen. Ik draai dat om: ik word juist scherper. Het gaat in deze tijd nadrukkelijk wél om verpleegkundigen."

"Zij moeten ervoor zorgen dat wij weer een biertje kunnen gaan drinken, dat we kunnen gaan sporten en dat de cultuursector weer gaat draaien. Voor nu en in de toekomst.”

Geen opsteker
Ook voor de opleiding Verpleegkunde is dit regeerakkoord geen opsteker, denkt Lalleman. “Het helpt niet dat er niet gerept wordt over verpleegkundigen in het coalitieakkoord.”

Nieuwe aanwas kan de opleiding namelijk goed gebruiken. Na een forse toename van studenten in 2018, mede vanwege het loslaten van de numerus fixus, is het aantal nieuwe Verpleegkunde-studenten bij Fontys de afgelopen twee jaar licht gedaald.

“Voor havisten, de groep die traditioneel voor deze opleiding kiest, is het verpleegkundig vak er niet aantrekkelijker op geworden. Zij kiezen steeds vaker voor een andere studierichting.”

En dus is positieve aandacht voor het vak volgens Lalleman van groot belang.

“Om te zorgen voor meer verpleegkundigen zijn drie zaken nodig: de lonen moeten omhoog, de loopbaanpaden moeten aantrekkelijker worden én we moeten als beroepsgroep uitstralen dat het verpleegkundig vak een fantastisch en machtig interessant vak is met een enorm brede scope.”

Breed palet aan opleidingen
Fontys draagt hieraan bij door een steeds breder palet aan opleidingen te bieden, stelt Lalleman. “We hebben niet alleen een bachelor, maar ook een Assosiate degree (tweejarige hbo-opleiding), een master en een duale opleiding.”

Voor wat betreft een structurele loonsverhoging voor verpleegkundigen heeft Lalleman zijn hoop gevestigd op de nieuwe minister die op dit dossier komt.

“Ik ben benieuwd wie dat wordt. Ik hoop dat er een minister komt die het vizier op de verpleegkundigen heeft. Dat zou een positieve impuls aan het vak kunnen geven.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.