Eindhoven,
13
januari
2021
|
16:50
Europe/Amsterdam

Directeur P&O: “Werk jezelf niet over de top”

Hoe staat het ervoor bij de medewerkers van Fontys in deze strenge tweede lockdown en hoe nu verder met weer drie weken erbij? Bron vroeg het aan Frans Möhring, directeur van de dienst P&O en lid van het Centraal Crisisteam van Fontys.

Weer drie weken lockdown erbij …
“Ja, dat voelt heel paradoxaal. Het einde is in zicht, maar we gaan nu eerst nog een lange en zwaardere periode tegemoet. Ik denk dat het nu vooral moeilijk is voor werknemers met kinderen thuis.

In deze hele crisis zie je drie soorten werknemers. Degenen die het best fijn vinden, de rust van niet hoeven reizen en thuiswerken. Een groep die er wel Lege gangen in de schoolgebouwen.problemen mee heeft, maar ook voordelen ziet en zich goed redt. En een derde groep heeft het gewoon heel zwaar en daar horen wij nare verhalen over.

Als bijvoorbeeld je partner niet mag thuiswerken en het thuis lesgeven van je kinderen helemaal op jou aankomt, is dat zwaar. Het leidt tot stress en zet een relatie onder druk. Daar maken we ons zorgen over.

We willen daarom vanuit Fontys ook duidelijk de boodschap meegeven: ‘Ben niet te hard voor jezelf als je niet kunt leveren wat je normaal doet. Werk jezelf niet over de top. Iedereen zal begrijpen dat sommige dingen nu niet lukken’.”

Is de druk onder werknemers terug te zien in het ziekteverzuim bij Fontys?
“Het ziekteverzuim is gemiddeld genomen bijna een procent gedaald en op dit moment 4,5 procent. Maar dat is absoluut geen reden voor opluchting. Door de coronamaatregelen zijn er nu minder gewone verkoudheden en griepklachten. Het thuiswerken zorgt ervoor dat mensen die zich niet lekker voelen, doorwerken.

Daarnaast zien we dat de aard van de klachten ernstiger is. Onze bedrijfsartsen horen vaker dat mensen overbelast zijn en vastlopen. Bovendien is het ziekteverzuim onder 55-plussers relatief hoog. Dat is een punt van zorg dat we nu gaan onderzoeken.”

Hoe biedt de afdeling P&O hulp?
“Het is de taak van onze dienst om werknemers zo goed mogelijk door deze periode te leiden, ook voor de langere termijn. Veel problemen kunnen wij niet oplossen. We steunen wel op allerlei manieren, zoals met workshops, webinars, tips en hulpmiddelen die je via onze website kunt vinden. Veel mensen weten dat nog niet. Zo is er binnenkort weer een online bijeenkomst over blended learning: On en off Fontys.

Wat ook niet bekend is, is dat als je lesgeeft je kinderopvang kunt vragen omdat je een ‘essentieel beroep’ hebt. Hiervoor geven wij verklaringen af. Sommige scholen en opvang stellen dan nog extra eisen, maar vaak is zo’n verklaring van Fontys genoeg.”

Hoe denkt P&O over de thuiswerkplekken, is daar beleid voor?
“Wij Ook na corona nog thuiswerken.zijn nu bezig daarvoor een plan te maken. Want dat thuiswerken blijft, dat staat wel vast. Uit de onlangs gehouden mobiliteitsenquete blijkt dat de meeste mensen na corona één tot twee dagen thuis willen blijven werken.

Daarvoor is een goed ingerichte thuiswerkplek nodig, met de juiste materialen. Wat precies in onze thuiswerkregeling gaat komen en wat hierin haalbaar is, weet ik nu nog niet. We hopen deze regeling dit voorjaar te kunnen presenteren. Overigens kan personeel met een medische indicatie nu al hulpmiddelen voor thuis krijgen.”

Zijn eerder vaccineren en eigen sneltest-straten oplossingen voor Fontys?
“Vanuit de onderwijssector is zaterdag een brief naar het Kabinet gegaan waarin de sector vraagt of onderwijsgevend personeel voorrang kan krijgen bij het vaccineren. Uiteraard ná de mensen die dit het hardst nodig hebben, zoals kwetsbare ouderen.

Het zou natuurlijk enorm helpen als docenten weer sneller voor de klas kunnen staan en studenten weer naar de campus kunnen komen. Voor hen is het ook enorm zwaar. Ze voelen zich vaak doodongelukkig en verliezen alle besef van dag en tijd.

Wat betreft sneltest-straten, kijken we naar mogelijkheden bij opleidingen van Fontys waar nauw fysiek contact vaker voorkomt. Zoals de opleidingen voor dans, sport of technische opleidingen waar in werkplaatsen wordt gewerkt.

Voor de andere opleidingen van Fontys denken wij dat het niet veel toevoegt aan het huidige testbeleid om eigen teststraten te hebben. Op zichzelf functioneert het landelijke testbeleid nu goed.”

Wat doet Fontys voor mensen die tijdens corona bij de instelling zijn komen werken?
“Dat zijn er 700 van voorjaar Het nieuwe gebouw op campus Rachelsmmolen.2020 tot nu. Veel daarvan hebben nauwelijks nog kennis kunnen maken met Fontys. We hebben ze een paar maanden geleden nog nagebeld om te vragen hoe het gaat.

Ook hadden we een soort online talkshow met Elphi Nelissen en Hans Nederlof van het College van Bestuur. Het introductieprogramma dat normaal fysiek is, proberen we nu online te doen. We hopen dat nu iedereen gewend is aan online werken en opleidingen en diensten de opvang van deze groep mensen ook zelf beter kunnen oplossen.”

Denkt P&O al na over Fontys na het virus?
“Ja, overal bij Fontys wordt daar over nagedacht, want het wordt niet meer hetzelfde. We gaan meer thuiswerken, daar moet beleid op worden gemaakt. Het vergt naast goede voorzieningen ook nieuwe manieren van lesgeven, samenwerken en leiding geven.

Online lessen worden een vast onderdeel van het onderwijs. Dat gaat de praktijk zijn. Er zijn oudere werknemers die die door corona versnelde overstap niet meer willen maken en eerder met pensioen zullen willen gaan.

Minder fysieke lessen en meer thuiswerken heeft ook gevolgen voor de bezetting van de gebouwen. Fontys is een lappendeken aan subculturen van de verschillende instituten. Dat maakt Fontys leuk, maar is ook een uitdaging bij het maken van beleid.” [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.