Eindhoven,
20
maart
2018
|
16:53
Europe/Amsterdam

De student is een gelukkig mens

CBS: 88 procent geeft leven een 7 of hoger

Het is nu officieel: de Nederlandse student voelt zich gelukkig. Op de internationale dag van het geluk en midden in de Dutch Happiness Week komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met een onderzoek waaruit blijkt dat veruit de meeste studenten hun leven een rapportcijfer 7 of hoger geven.

Voordat je je als student bevoorrecht gaat voelen: join the club. Want andere categorieën uit het CBS-onderzoek voelen zich niet minder gelukkig. Zelfstandigen en werknemers scoren zelfs nog net een tikkie beter: 91 procent tegenover de 88 procent gelukkigen onder de studentenpopulatie. Gepensioneerden komen daar weer vlak achter.De vijfde en laatste categorie scoort wel een stuk minder: van mensen met een uitkering zegt 63 procent zich gelukkig te voelen. Als het gaat om mensen die hun levensgeluk een rapportcifer 4 of lager geven, zijn mensen met een uitkering met 12 procent de hoogst scorende groep. Daarachter komen de studenten met 3 procent.

Gezondheid 
Bijna negen op de tien volwassenen in Nederland zegt dus gelukkig te zijn. En dat cijfer is sinds 2013 eigenlijk niet veranderd, aldus het CBS. Ook de onderlinge verhoudingen zijn hetzelfde gebleven. Werkenden zijn vaker gelukkig dan uitkeringsontvangers en daarnaast zijn vooral een goede gezondheid en sociale relaties zijn sterk gerelateerd aan geluk.