Eindhoven,
18
maart
2022
|
10:06
Europe/Amsterdam

De master in hoger onderwijs wint terrein

Steeds meer hbo-studenten kiezen voor een master na hun bachelor-opleiding. De opvallendste stijgers bij Fontys: Educational Needs, Architectuur en nieuwkomer Healthy Ageing Professional.

In 2007 deed de hbo-master zijn intrede in Nederland. Naast de academische onderzoeksgerichte wo-master konden hbo-afgestudeerden en werkende professionals vanaf dat moment ook kiezen voor de meer praktijkgerichte hbo-master.

De afgelopen jaren wonnen de hbo-masters gestaag terrein. Een van de snelste stijgers bij Fontys is de master Educational Needs die in 2007 is voortgekomen uit een post-hbo opleiding.

De tweejarige deeltijdmaster voor mensen in het onderwijs wordt gegeven door Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO). Vooral de laatste jaren is de opleiding aan een opmars bezig.

De master kent dit studiejaar een instroom van 479 studenten, allemaal werkende professionals uit het primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo en hbo. Daarmee realiseert de opleiding een groei van bijna 40 procent ten opzichte van vorig collegejaar. Peter Corstanje

Maatwerk
Peter Corstanje, mt-lid van OSO, is niet verbaasd over de groeiende populariteit van de master. “We leveren met deze opleiding maatwerk aan professionals uit de praktijk, daar staan ze om te springen.”

Mensen uit het werkveld kunnen zich tijdens de master op specifieke thema’s specialiseren in alle rollen en taken die je in het onderwijs maar kunt bedenken. Doel hierbij is om beter aan te sluiten op de individuele leerontwikkelingen van leerlingen (educational needs). Een belangrijk thema in tijden van passend onderwijs.

De master zorgt volgens Corstanje voor meer onderzoekend vermogen in het onderwijs. “We leiden professionals op die kritisch naar de praktijk én naar zichzelf kijken, en daar vervolgens op kunnen reflecteren. Zo krijg je mensen in het onderwijs die systematisch onderzoekend bezig zijn in de praktijk en nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden.”

Opvallende groei
Ook de masters Architectuur en Stedenbouw kennen de laatste jaren een opvallende groei. Het betreft vierjarige Engelstalige deeltijdmasters die worden verzorgd door Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

De masters tellen dit jaar samen 103 studenten, een groei van bijna 30 procent ten opzichte van vorig jaar. “Het gaat goed in de economie, het gaat goed in de architectuur en dus ook met de architectenbureaus.  Ingrid Westendorp De vraag naar nieuwe mensen is groot”, zo verklaart community- en projectleider Ingrid Westendorp de populariteit van de opleidingen. 

De master Architectuur is bovendien erg in trek bij buitenlandse studenten. “De Nederlandse architectuur heeft met architecten als Rem Koolhaas en Ben van Berkel mondiaal een grote aantrekkingskracht”, stelt Westendorp. “We hebben dan ook studenten van over de hele wereld in huis.”

Nieuwkomer
Relatief nieuw in het aanbod van hbo-masters bij Fontys is de master Healthy Ageing Professional van de Sporthogeschool in Eindhoven. De master bestaat nu drie jaar en heeft jaarlijks rond de 35 inschrijvingen.

De opleiding wordt aangeboden als eenjarige voltijdmaster voor doorstromers en als tweejarige deeltijdmaster voor mensen uit de beroepspraktijk. Het thema van de master: gezond ouder worden.

Onderwijsmanager Dennis Arts: “Mensen worden steeds ouder. Vandaar dat wij ons in deze master bezighouden met dé toekomstvragen van de volksgezondheid. Dat kan gaan om kwesties rond langer thuis wonen, om duurzame inzetbaarheid bij organisaties, maar ook om het bevorderen van beweging voor 65-plussers.” Dennis Arts

Praktijkgericht
De nadruk ligt bij deze master duidelijk op praktijkgericht onderzoek. Het is daarmee volgens Arts het schoolvoorbeeld van een hbo-master. “We zijn echt gericht op actieonderzoek, op ontwikkelingsgericht onderzoek. We kijken wat in de praktijk wel en niet werkt en hoe we zaken kunnen implementeren. Daarmee verschillen we duidelijk van masters in het wo.”

Ook Westerdorp benadrukt de praktijkgerichte aanpak van de master Architectuur. “Bij ons gaat werken en studeren hand in hand. De studenten verdienen de helft van de studiepunten in de praktijk. Zo leren ze tijdens hun studie het werkveld kennen en halen ze een groot deel van hun kennis uit de praktijk.”

Het grote voordeel hiervan is dat studenten zich na de master meteen mogen inschrijven in het architectenregister, een voordeel dat TU-studenten niet hebben.

Ook de master Educational Needs vaart wel bij de praktijkgerichte aanpak. Corstanje: “We brengen op een natuurlijke manier heel veel professionals uit het onderwijs bij elkaar. Mensen uit po, vo en het hoger onderwijs. Die vullen elkaar heel mooi aan. Juist die uitwisseling van kennis is heel waardevol.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Dennis Arts
22
March
2022
De master Healthy Ageing Professional is een domein brede master en niet alleen van Sporthogeschool. Andere opleidingen binnen Fontys zoals HRM, Paramedische Hogeschool, Social Studies, Pedagogiek en Mens & Gezondheid leveren participeren mee in inhoud en docententeam. We dagen studenten uit om interdisciplinair te werken vandaar ook een team en inhoud dat vanuit meerdere opleidingen komt.
Jan van Balkom
20
March
2022
Onderwijsprofessionals die de master EN (educational needs) behalen zijn steunpilaren als het gaat om het implementeren en toepassen van passend/inclusief onderwijs. Een ontwikkeling die dankzij intrinsiek gemotiveerde mensen plaatsvindt. Het onderwijsvakblad OnderWijsTijd biedt een podium om de bevindingen van deze masters te delen met hun collega's in Nederland en ook in België. Het is goed als onderwijsprofessionals onderling elkaar kunnen faciliteren om praktijkgericht zich te ontwikkelen. OnderWijsTijd wordt door meerdere Fontys-docenten al ingezet om praktijkverbeteringen uit te wisselen. Educatieve opleidingen zijn in NL en in BER nauw verbonden met OWT. Een uitgave van Gompel&Svacina.
Stella
18
March
2022
Interesting reading, but I would have liked some information about the Master Digital Technology Engineering!
ella hueting
18
March
2022
Inderdaad. In februari van dit jaar is de master Digital Technology gestart. En in september van dit jaar start de master Sytems Design. Beide in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De eerste technische masters bij Fontys.