Eindhoven,
08
februari
2022
|
14:49
Europe/Amsterdam

Als corona je stage verpestte...

De lockdowns maakten de studietijd er al niet leuker op.  En dan zijn er ook nog studenten die door corona hun stage in het water zagen vallen en zo studievertraging opliepen. Heel frustrerend,  zo stellen de ‘zittenblijvers’ waar Bron mee sprak. 

De één liep stage in het ziekenhuis, de ander in de evenementenbranche. Zo kwam Tijn, vierdejaarsstudent Toegepaste Gerontologie, thuis te zitten omdat hij - en met hem vele anderen - niet meer welkom was op kantoor. 
Tijn
“Het is me niet gelukt om mijn complete stage te halen. Er stond zo weinig druk op een bepaald onderdeel dat ik me hier niet toe kon zetten. Nu loop ik vertraging op, dat komt 100 procent zeker door corona.” 

Vierdejaars ACE-student Tom kampt met een soortgelijk probleem. Hij liep stage bij Poppodium 013 en kwam tijdens een lockdown thuis te zitten. Fontys gaf hem vervolgens de mogelijkheid om een fictief project te doen, maar die kans liet hij aan zich voorbijgaan. “Dat is niet wat ik zocht”, zegt Tom. “Dat is niet waar een stage voor is.”  

Frustrerend 
Bij de lerarenopleidingen van Fontys is het probleem ook duidelijk zichtbaar. Dat zeggen onder meer studenten Sam en Jeroen, die net als veel studiegenoten vertraging oplopen omdat ze vanwege corona verplicht online les moesten geven. “Heel frustrerend”, zegt Sam. 

“Ik liep vorig jaar stage op een middelbare school waar 99 procent van de lessen online werd gegeven. Ik had daardoor best weinig stage-uren.” Tijdens een tussentijdse beoordeling is daar volgens Sam niets van gezegd, maar bij haar eindgesprek kreeg ze een pittige boodschap: te weinig uren om de stage met een voldoende af te kunnen sluiten.  

“Ik vind dat mijn opleiding te kort is geschoten. Ze hebben het beleid tijdens corona wel aangepast, maar heel minimaal. Te minimaal.”  

Moedeloos 
Jeroen deelt die mening. “Je moet tijdens je stage een aantal dingen bewijzen rondom pedagogische en didactische zaken, maar dat is online niet te doen. Ga maar eens via een schermpje contact proberen te leggen met leerlingen. Geloof me: dat is echt heel lastig.” 

Halverwege zijn stage besloot Jeroen er dan ook mee te stoppen. “Ik wist dat dit ‘m niet ging worden. De begeleiding op de school waar ik stage liep was niet goed. Er werd totaal niet naar mij en andere stagiaires omgekeken. Bovendien zat ik er zelf ook doorheen. Mijn hele leven lag stil. Mocht niet naar vrienden, niet sporten, niet naar het terras. Daar word je behoorlijk moedeloos van.” 
Sam
En wat deed Fontys? “Ze konden niet coulant zijn in het beoordelen. Je moest precies dezelfde dingen aantonen om je stage te halen die je bij het fysiek lesgeven ook aan zou moeten tonen. Dat kan gewoon niet.” 

Bindend studieadvies 
Enrico Bosters, voorzitter van de studentgeleding van de centrale medezeggenschapsraad (cmr) en zelf ook student van een docentopleiding, zegt dat het onderwerp niet op de agenda heeft gestaan bij de cmr.  

Wel andere zaken, zoals de 100 procent aanwezigheidsplicht en het bindend studieadvies. “In beide gevallen heeft het college van bestuur aan de instituten gevraagd daar soepel mee om te gaan.”  

Creatief 
Kirsten Manders, docent en lid van de examencommissie van Fontys Lerarenopleiding Tilburg, herkent dat er meerdere problemen waren met de stages door corona. Volgens haar zijn de opleidingen op allerlei manieren creatief geweest, maar kan aan de eindtermen niet worden getornd.  

“De kwaliteit van onze diploma’s moet gewaarborgd zijn. We geven ten slotte een lesbevoegdheid af. Het is heel jammer als dat door corona niet is gelukt.” 

Volgens Manders is FLOT coulant waar dat kan. “Bij de examencommissie zijn enkele verzoeken binnengekomen voor ontheffing van de toelatingseisen voor het afstudeerjaar van studenten die hun derdejaars-stage niet konden afronden. Als dat echt kwam door corona, dan verlenen wij die.” 

Aantekening 
Haar FLOT-collega Ellen Mesch zegt dat de meeste studenten vorig jaar hun stage hebben behaald. “Vaak wel met de aantekening om op de pedagogische bekwaamheid extra aandacht te vestigen in hun volgende stage.” 

"De student kan hierin een inhaalslag maken in de reguliere tijd. Soms is verlenging een oplossing. Het lijkt erop dat 5 procent van de derdejaars verlenging heeft.” [Karen Luiken en Petra Merkx] 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.