Eindhoven,
18
januari
2021
|
17:52
Europe/Amsterdam

Corona dwarsboomt enquête onder studenten niet nog eens

De komende week ontvangen 842.783 studenten in Nederland weer een uitnodiging om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête. In 2020 verviel de enquête nog als gevolg van het coronavirus.

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) geven tienduizenden studenten hun mening over allerlei aspecten van hun studie, van het onderwijsprogramma tot aan de kwaliteit van docenten en faciliteiten op de campus.

Ook Fontys doet mee aan dit onderzoek, net als 71 andere hogescholen en universiteiten. De enquête wordt digitaal afgenomen en het duurt deelnemers ongeveer een kwartier om de vragenlijst, die ze in hun mailbox ontvangen, in te vullen.

De NSE zorgde er eerder voor dat er in Eindhoven een extra busverbinding naar de campus kwam.Inzicht in studentenoordelen
Met de resultaten van de NSE krijgen (aankomende) studenten inzicht in de studentenoordelen over opleidingen. Bovendien kan Fontys met het oordeel van de studenten de kwaliteit van de opleidingen en de faciliteiten verder verbeteren.

Marieke van de Laar van de Dienst Marketing en Communicatie: “De resultaten van de NSE zijn een waardevolle informatiebron voor ons. We kunnen daarmee bepalen waar we extra aandacht aan moeten besteden en daar profiteren de studenten weer van.”

Steentje bijdragen
Ook Elke van Kessel, studentenfractievoorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad, benadrukt het belang van de enquête. “Studenten kunnen hiermee echt van zich laten horen en zodoende hun steentje bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen.”

In het verleden heeft de NSE er bij Fontys onder meer toe geleid dat stages van bepaalde opleidingen van het derde naar het tweede studiejaar werden verschoven. Ook heeft de enquête ervoor gezorgd dat er in Eindhoven een extra busverbinding naar de campus is opgezet.

Elke van KesselGeen enquête in 2020
In 2020 besloten de koepels en studentenbonden nog om de NSE niet door te laten gaan. De studenttevredenheidsenquête zou in tijden van de coronacrisis geen valide resultaten opleveren, zo was toen de inschatting.

Ook maakte de nieuwe privacywet AVG het moeilijker gegevens te delen waardoor de NSE volgens de Vereniging Hogescholen en de VSNU (koepel universiteiten) onbetrouwbaar zou worden.

Privacy
Dit jaar staat de enquête wel weer op het programma. Van de Laar: “Door een aanpassing in de privacywet AVG kan studiekeuzesite Studiekeuze123 de resultaten uit de enquête van alle deelnemende studenten verwerken tot geanonimiseerde producten en databestanden.”

Dat de enquête dit jaar wel doorgaat ondanks dat we nog middenin de coronacrisis zitten, heeft volgens Van de Laar vooral te maken met het belang van de enquête.

Stuk korter
“De studenten zijn nog op tal van onderwerpen te bevragen. Ook in deze tijd kunnen zij hun oordeel geven over hun opleiding. Al is er niet specifiek ingezet op het afstandsonderwijs. De vragenlijst is dit jaar wel beduidend korter dan normaal.”

De resultaten van de NSE zijn later dit jaar terug te vinden op de site van Studiekeuze123. [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.