Eindhoven,
13
november
2020
|
10:41
Europe/Amsterdam

Brainportlijn mede made by Fontys

Een innovatief en slim systeem voor openbaar vervoer in en om Eindhoven, dat de hotspots in deze Brainportregio met elkaar verbindt. Dat moet de Brainportlijn worden, in 2030. Fontys is gevraagd om dit plan mede te ontwikkelen.

Samen met andere kennisinstellingen, de provincie, gemeente en bedrijven wordt geprobeerd dit van de grond te trekken. De initiatiefnemers hopen hierbij op een bijdrage van 1 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds. Het kabinet heeft daar voor de komende vijf jaar 20 miljard in gestopt.

De Brainportlijn moet straks de belangrijkste locaties van dit ‘kloppend hart van de kennisintensieve maakindustrie’ op een nieuwe manier met elkaar verbinden. Lector Rik Baert.Gedacht wordt aan ‘pods’: zelfrijdende (autonome) minibussen of grotere shuttles die de reizigers bij de High Tech Campus en Brainport Industrie Campus afzetten.

Maar ook bij het centraal station, Eindhoven Airport, de technische universiteit, Fontys-campus Rachelsmolen en de Automotive Campus in Helmond.

Mobiliteitsproblemen
Innovatief en elektrisch openbaar vervoer kan het antwoord zijn op de mobiliteitsproblemen van de groeiende stad. Het plan is om hiervoor ‘vrije rijbanen’ aan te leggen naast bestaande wegen, wat opschalen in spitstijden vergemakkelijkt.

Twee weken geleden werden de eerste contacten gelegd tussen Brainport Development en het lectoraat Future Powertrain van Fontys Hogeschool Engineering. Deze vrijdag heeft lector Rik Baert een uitgebreider gesprek met ze. “Maar als dit eenmaal gaat lopen, denk ik dat Fontys daarin een rol kan spelen en ook moet willen spelen”, vindt Baert.

Reputatie
De instelling zit in het bestuur van Brainport en werkt onder die paraplu al samen aan programma’s met andere kennisinstellingen. Als het gaat om nieuwe vormen van openbaar vervoer heeft Fontys bovendien een reputatie hoog te houden. Enkele jaren terug was het betrokken bij onderzoeken voor het Innovatiecentrum Bravo, gericht op OV in Zuidoost-Brabant.

Hierop komt volgens de lector een vervolg. Die hernieuwde samenwerking biedt in zijn ogen ook kansen voor de Brainportlijn. “Wat we willen verkennen is hoe wij als hbo, samen met andere partijen, kunnen helpen om dit te realiseren of in kaart te brengen.”

Actueel onderzoek
Als het om zelfrijdend openbaar vervoer gaat, heeft het lectoraat van Baert zelfs actueel onderzoek van studenten voorhanden. Op het gebied van autonoom rijden werkt Fontys samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, evenals met betrekking tot de energietransitie: het gebruik van elektriciteit en waterstof als brandstof.

Daarnaast Zelfrijdende auto.kunnen volgens de lector ook andere opleidingen van Fontys hun aandeel in onderzoek leveren. Bijvoorbeeld als het gaat om psychologie en de angst die mensen kunnen hebben voor het rijden in een voertuig zonder chauffeur. Of om big data.

Ook bestuursvoorzitter Joep Houterman steekt de initiatiefnemers een hart onder de riem. Hij ziet zeker kansen voor Fontys om zowel vanuit onderzoek als onderwijs in de Brainportlijn te participeren. “Maar ook als ‘living lab’, met 2.500 medewerkers en 20.000 studenten in de regio Brainport.”

Kansrijk
Die initiatiefnemers dromen er al van dat hun concept straks wereldwijd inzetbaar is, zowel in de kleinere steden als metropolen. Volgens Baert is het in ieder geval een van de eerste regio’s waar plannen voor slimme en groene mobiliteit op dit niveau worden opgepakt.

Of het genoeg is om het Rijk te overtuigen hier een miljard euro in te steken, durft hij niet te zeggen. “Het idee is goed en de mate van samenwerking maakt het kansrijk. Maar of het Rijk er zoveel geld voor uit wil trekken, is een tweede. Ik kan me voorstellen dat er in andere domeinen ook uitdagingen en goede ideeën zijn.” Een daarvan is de Noord/Zuidlijn tot Schiphol. [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.