Eindhoven,
14
juni
2022
|
16:35
Europe/Amsterdam

'Brabander leeft een jaar korter door stikstofuitstoot'

De impact van de stikstofplannen op het vestigingsklimaat in de Brainportregio is enorm. En toch kunnen we er niet omheen, stelt Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio. “De slechte luchtkwaliteit is de grootste dreiging voor Brabant. Daar moeten we mee aan de slag.”

In grote delen van Nederland moet de stikstofuitstoot drastisch omlaag, met Noord-Brabant en Limburg voorop. De stikstofplannen die minister Christianne van der Wal (Stikstof) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, liegen er niet om. Op meerdere plaatsen moet de uitstoot met 70 procent omlaag en dat heeft grote gevolgen voor de Brainportregio.

Boeren moeten worden uitgekocht en bouw- en infrastructurele plannen komen stil te liggen. En dat terwijl er al een nijpend tekort aan woningen is en de duurzame bereikbaarheid van de regio achteruit holt. Bedrijven als ASML waarschuwen al langer dat het vestigings- en woonklimaat in de regio dringend moet worden verbeterd. En toch heeft het aanpakken van de slechte luchtkwaliteit volgens lector Cees-Jan Pen op dit moment de hoogste prioriteit. Cees-Jan Pen

Quality of life
“We horen telkens over de economische belangen en de belangen van de boeren, maar er wordt te weinig gesproken over de belangen van de natuur en het belang van goede luchtkwaliteit. Zeker voor mensen met astma en andere longproblemen.”

Pen wijst op recent onderzoek waaruit is gebleken dat mensen in Brabant gemiddeld een jaar korter leven door de slechte luchtkwaliteit. “Dan heb je het over quality of life, en die staat hier al langer onder druk. Dat zet op termijn het vestigingsklimaat weer onder druk. Die quality of life moeten we dus verbeteren, en wel zo snel mogelijk.”

Pen doet vanuit het lectoraat De Ondernemende Regio, verbonden aan Fontys Hogeschool Economie en Communicatie, onderzoek naar het regionale vestigingsklimaat en de kwaliteit van de leefomgeving. Hij is allerminst verbaasd over de stikstofplannen die er nu liggen.

Systeem is onhoudbaar
“We zagen dit natuurlijk al lang aankomen. De stikstofplannen zijn helemaal in lijn met alle zorgelijke berichten over de luchtkwaliteit en de staat van de natuur. Voor individuele boeren is dit een groot drama, maar we kunnen simpelweg niet op dezelfde voet verder.”

Volgens Pen is het systeem al langer onhoudbaar en hebben we veel te lang om de hete brij heen gedraaid. “Het is nu tijd om harde keuzes te maken. Dat zal pijn doen en schuren, maar wie niet kiest verliest.”

Om de discussie zuiver te voeren is brede kennis noodzakelijk en daar ziet Pen een belangrijke rol weggelegd voor kennisinstellingen en lectoraten. “Het is nu zaak om alle feiten en cijfers helder te krijgen en nieuwe bouwstenen en innovaties op te sporen om het vestigingsklimaat in de Brainportregio overeind te houden. Fontys kan hier een grote rol van betekenis in spelen.”

Investeren in duurzaamheid
Volgens Pen is het vooral zaak om goed na te denken over onderwerpen als duurzame mobiliteit, slim en circulair bouwen, het radicaal vergroenen van steden en het circulair inrichten en benutten van industrieterreinen. Groene steden zijn belangrijk voor een gezond leefklimaat.

Daar liggen kansen, al vraagt dat op korte termijn om extra investeringen. “Te lang zijn economische belangen te dominant geweest, het is nu tijd om te investeren in duurzaamheid en de economische belangen van morgen en overmorgen.”

De provincie Noord-Brabant heeft nog een jaar de tijd om tot stikstofplannen op gebiedsniveau te komen. Dat gaat politiek spannend worden, verwacht Pen. Zeker met de provinciale verkiezingen die er volgend jaar aankomen. “Aan ons de taak om onafhankelijk met de feiten en cijfers te komen. De politiek kiest, maar wij moeten de kennis aanreiken om tot de juiste keuzes te komen.”

Kringlooplandbouw
Als op gebiedsniveau eenmaal is afgesproken wat rond bodem, water en lucht wel en niet kan, dan komt de bouw ook weer van de grond en neemt de kwaliteit van de leefomgeving weer toe, verwacht Pen. En ook voor de boeren in Brabant ziet hij op termijn zeker kansen. “Maar dan moeten we wel allemaal meer gaan betalen voor duurzame kwaliteit. En dat is met de huidige koopkracht en inflatie nog wel een issue. Het zou de slimste regio sieren om als eerste echte stappen te zetten rond kringlooplandbouw en ook zo waar te maken dat we de innovatiefste regio van de wereld zijn.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties 1 - 4 (4)
Bedankt voor uw bericht.
Rik Berkelmans
11
April
2023
Beste Cees Jan,
Ik ben van opleiding chemisch toxicoloog en het verbaast me hoe je hier het persbericht van de GGD als bewijs ziet dat er forse agrarische maatregelen genomen moeten worden. Ik heb hier de link naar het originele bericht
https://www.ggdbzo.nl/ggd-onderzoek/luchtvervuiling-in-brabant-leidt-tot-gezondheidsschade/
Heel duidelijk stellen ze dat verkeer in alle delen van Brabant de grootste boosdoener is. Wat gedetailleerder is dit artikel van het Omroep Brabant. Https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4099367/ggd-brabanders-leven-een-jaar-korter-door-luchtvervuiling
Er zit een mooi interactief plaatje bij. Let daarbij op het minimum en maximum in de legenda wat bij stikstofoxide veel groter is dan bij de fijnstof. Kijk ook naar het landelijk gemiddelde. Conclusie, binnen de ring (en net daar buiten) van Eindhoven is verkeer verreweg de grootste vervuiler.
Voor de bodem maakt het niet veel uit of er een ammoniak (vooral landbouw) of stikstofoxide (vooral verkeer) deeltje neer slaat. Voor de mens is stikstofoxide wel veel schadelijker.
Met vriendelijke groet,
Rik Berkelmans
Frank Maas
17
June
2022
Inderdaad Zeger-Jan, er zijn nogal wat onderwerpen aan de orde die deels met elkaar samenhangen en deels niet. Luchtkwaliteit (fijn stof, roet, ...) en stikstofverbindingen die als meststof in natuurgebieden neerslaan hebben niet zonder meer dezelfde bronnen noch dezelfde effecten. Wel heeft ons land beide onderwerpen niet van harte aangepakt hoewel de feiten als ruim dertig jaar of langer bekend zijn. (Overigens gaat het bij de EU wel om luchtkwaliteit - richtlijnen al uit de jaren 90 - maar niet om stikstofemmissies. Bij dat laatste gaat het de EU "slechts" om natuurbescherming in z'n algemeenheid.)

Overigens is de landbouw - lees intensieve veeteelt - verreweg de grootste bron van overmatige hoeveelheden stikstofverbindingen, dat staat buiten kijf.

Tenslotte, mij lijkt een interessant onderwerp wat we met al die vrijkomende grond gaan doen... Bebouwen? Dan liever koeien. Wegen? Dan liever paarden. Natuur van maken? Dan liever niet al te intensief bemeste weilanden met wat houtwallen. Of kringlooplandbouw echt een alternatief voor de bio-industrie kan zijn? Ik hoop het maar ben helaas niet direct overtuigd...

Zeger-jan Kock
17
June
2022
De relatie stikstofverbindingen - gezondheid - levensverwachting wordt voor mij niet duidelijk uit het stuk. Was het niet zo dat fijnstof (bijvoorbeeld uit het Ruhrgebied) en niet stikstof de grootste impact heeft op de luchtkwaliteit en gezondheid in deze regio? Wat extra uitleg zou enorm helpen.
Ted van Rest
16
June
2022
L.S.,
Wat is de stikstofuitstoot gespecificeerd naar de belangrijkste sectoren?
Met dank!
Ted van Rest