Eindhoven,
12
november
2019
|
18:26
Europe/Amsterdam

“Bij Domino’s leerde ik met jongeren omgaan”

Marijn Roefs deed drie hbo-opleidingen bij Fontys en staat nu voor de klas als wiskundeleraar. Hij is de eerste student die bij Fontys afstudeerde aan de nieuwe, flexibele lerarenopleiding Wiskunde. Toch is hij pas 25 jaar. Hoe deed hij dat? “Ik heb gewoon veel energie.”

In Venlo studeerde Marijn als voltijdstudent ongeveer gelijktijdig zowel Industrieel Ontwerpen als Werktuigbouwkunde. Na deze studies ging hij aan de slag als werktuigbouwkundige. Maar de hele dag achter de computer zitten, bleek toch niet zo leuk. “Ik vond dat saai en miste contact met mensen.”

Manager Domino’s
Hij ging naar Defensie, maar daar zag hij al na een paar weken dat ‘dat het ook niet was’. Er volgde een baan als manager bij Domino’s. Het was daar dat hij erachter kwam hoe leuk hij het vond om met jongeren te werken. “Het was een uitdaging om ze aan de gang te krijgen”, vertelt hij.

En zo het ontstond hetMarijn Roefs idee om de opleiding leraar Wiskunde bij Fontys in Tilburg te gaan volgen. Die vierjarige ‘flexibele’ deeltijdopleiding deed hij in twee jaar tijd, terwijl hij ook nog eens – vanaf het tweede jaar – bij het Summa College (mbo) in Eindhoven aan de slag ging.

Geen vrijstellingen
Hoe deed hij dat? Had hij veel vrijstellingen? “Nee, alleen voor een aantal wiskundige vakken, wat maar een klein onderdeel was”, zegt hij. “Ik leerde veel van die baan bij Domino’s. Maar ik kreeg er geen vrijstelling voor. Maar doordat ik de flexibele route deed, kon ik wel veel meer zelf bepalen hoe ik door de opleiding ging. Ik kreeg daarbij hulp van een studieloopbaanbegeleider en deed bijvoorbeeld de pedagogische vakken thuis, naast mijn stage.”

Verder was het volgens de voormalige Fontys-student vooral ‘goed plannen’ en ‘hard werken. “Ik kan ook moeilijk stilzitten”, zegt hij lachend. “Voordeel was dat ik mijn werk bij het Summa College als stage kon inzetten.”

Op zijn plek
En nu staat hij dus voor de klas, naar eigen zeggen helemaal op zijn plek. “De variëteit in leeftijd onder mbo-leerlingen is groot: van 15, 16 tot 27, 28 jaar en ik zit daar precies tussenin. Ik kan goed met deze groep omgaan omdat ik even oud ben.”

Op het mbo zitten volgens Roefs niet per se jongeren die graag in de schoolbanken zitten. “Maar ik ga na de lessen bij ze zitten, we maken plezier en ik heb echt contact met de leerlingen. Het is dan makkelijker om daarna weer serieus aan de slag te gaan.” [Petra Merkx]

Deeltijders grote groep bij onderwijsopleidingen

Bij de onderwijsopleidingen is een groot deel van de studenten deeltijdstudent. Landelijk 30 procent en bij Fontys zelfs de helft. Naast de masterstudenten die hun eerstegraads bevoegdheid of specialisatie willen halen, gaat het om zij-instromers (die meteen voor de klas staan en ondertussen een opleiding volgen), hybride docenten (die werk en lesgeven combineren) en studenten die de reguliere deeltijdopleiding of de flexibele lerarenopleiding volgen. Het gaat dan vaak om studenten die zich bij- of omscholen.

Hoewel de Onderwijsinspectie onlangs constateerde dat er nog wel wat verbeterd kan worden aan het aanbod van deeltijdonderwijs en de begeleiding van deeltijdstudenten, is de uitval onder deze groep kleiner dan bij de voltijdstudenten, althans bij Fontys: 21,4 tegenover 41,3 procent bij de voltijdstudenten uit het eerste jaar (cijfers uit 2018). Ook halen zij vaker binnen vijf jaar hun diploma.

Volgens de Onderwijsinspectie kunnen hogescholen in Nederland een aantal zaken verbeteren. Er zijn nu te veel keuzes aan leerroutes voor deeltijdstudenten, waardoor ze door de bomen het bos niet zien. Fontys is bezig het aantal varianten terug te brengen en duidelijk aan te bieden op één plek (Fontys PRO).

Uit het onderzoek van de inspectie onder deelstudenten blijkt ook dat die zich vaak ‘kinderachtig’ behandeld voelen. Ze zijn teleurgesteld over het aantal vrijstellingen dat ze kunnen krijgen. Scholen zelf zijn er beducht voor dat zij de kwaliteit van opleiding verkwanselen als ze er te makkelijk mee omgaan. Met die kwaliteit zit het volgens de Onderwijsinspectie dan ook wel goed.

Toch pleit het orgaan voor heldere en gestandaardiseerde assessments voor aspirant studenten en meer mogelijkheden voor flexibele leerroutes, zoals Fontys die sinds twee jaar aanbiedt bij de docentopleidingen. De eerste studenten van de richtingen Wiskunde, Techniek en Economie van deze opleidingen zijn recent afgestudeerd.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.