Eindhoven,
17
juni
2022
|
09:26
Europe/Amsterdam

'Begrijpelijk dat studenten juist nu ontevreden zijn over juridische opleiding'

De uitslag van de Nationale Studenten Enquête liegt er niet om: studenten van de economische en juridische opleidingen zijn het minst tevreden over hun studie. Volgens Joris Fiers, directeur van Juridische Hogeschool Avans & Fontys, heeft dat alles te maken met de nieuwe onderwijsvorm.

Studenten worden losgelaten, hebben geen hoorcolleges meer en weten niet goed bij wie zij terechtkunnen met verschillende vragen. Het zijn problemen waar studenten volgens Fiers het afgelopen jaar tegenaan liepen. “We doen het in die opzichten slechter dan van vorig jaar, terwijl we andere jaren juist hoger scoorden. En daar zijn we niet blij mee.”

Toch is de slechte score volgens de directeur wel gemakkelijk te herleiden. In het afgelopen studiejaar begon de Juridische Hogeschool namelijk met een nieuwe onderwijsvorm, waarbij studenten niet meer aan de hand meegenomen worden. “De structuur waar zij aan gewend waren is weggevallen. Dat is niet altijd prettig, en dat hebben onze studenten ook gemerkt.”

Joris FiersUitvoeren en aanpassen
Dat is volgens Fiers ook terecht, want dingen gaan nou eenmaal nooit precies zoals je ze bedacht hebt. “Daarom blijven we constant met onze studenten en medewerkers in gesprek over wat beter kan, zodat we uiteindelijk ook tot beter onderwijs komen. Ik zie onze opleiding dan ook als ontwikkelonderwijs: we voeren de goede dingen uit, en wat niet goed gaat passen we aan.”

Een van de grootste verbeterpunten betreft de communicatie. “Wanneer dingen niet duidelijk zijn, er onvoldoende afstemming binnen de opleiding is of men niet weet bij wie ze aan moeten kloppen, is dat ontzettend jammer en vervelend. Zowel voor studenten als onze medewerkers, want het leidt af van waar je mee bezig moet zijn.”

Ruimte om te leren
Toch ziet Fiers de toekomst rooskleurig tegemoet. “We hebben vooral opgehaald wat niet goed gaat dankzij evaluaties met het regieteam, klassenvertegenwoordigers, de studentenmedezeggenschapsraad en opleidingscommissie. Alle genoemde obstakels gaan we aanpassen en opnieuw implementeren. Daarnaast zal onze opleiding nooit perfect zijn, maar dat hoeft ook niet. Zo blijft er ook voor ons altijd ruimte om te leren. Het sluit naadloos aan op onze visie: je leert van en met elkaar.”

Economische Hogeschool
Waar de Juridische Hogeschool slechter scoorde dan voorgaande jaren, is dat voor de Economische Hogeschool in Tilburg juist niet het geval. Hoewel studenten over het algemeen niet laaiend enthousiast zijn over economische opleidingen, is er hier wel sprake van een kleine toename van de algemene tevredenheid. “We doen het ten opzichte van economische opleidingen bij andere instituten best goed”, zegt directeur Minou Hoeberichts.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête. De verdiepende analyses daarvan laten nog even op zich wachten, maar wat we wel al weten is dat studenten van het Fontys-instituut net iets meer tevreden te zijn. “Hoe dat komt weet ik niet precies. Misschien maakt het kleinschalige karakter van ons instituut daar wel deel van uit. Ook zijn we geen grootschalige veranderingen aangegaan.”

Minou HoeberichtsGeen veranderingen
De Economische Hogeschool is in vergelijking met het juridische instituut nog niet volledig overgestapt naar een nieuwe vorm van onderwijs. “Wij hebben één opleiding waarbij de HILL-methodiek volledig wordt toegepast. Maar het scheelt wellicht dat de opleiding hiermee bij aanvang meteen is begonnen, dus heeft er ook geen omslag van type onderwijs hoeven plaatsvinden.”

Hoe dan ook: Hoeberichts herkent het verhaal van de andere directeur. “Ook als binnen ons onderwijs iets niet matcht, proberen we dat meteen aan te pakken. Het contact tussen onze studenten en docenten is heel intensief en we gaan veelvuldig in gesprek met klankbordgroepen. Als er negatieve signalen naar boven komen, pakken we deze zo snel en goed mogelijk op.”

Kwaliteit
Al met al is Hoeberichts tevreden over de uitkomsten van de enquête. “Studenten weten wat ze kunnen verwachten en hopelijk maken we dat als instituut waar. Daarnaast is er veel aandacht vanuit studiecoaches en speelt persoonlijk contact tussen docent en student een grote rol. Zo krijgen onze studenten de kwaliteit die zij verwachten, of misschien zelfs meer." [Noëlle van den Berg]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.