Eindhoven,
12
maart
2019
|
10:33
Europe/Amsterdam

6 redenen om te gaan stemmen op 20 maart

Weet iedereen wel hoe belangrijk het werk van de provincie is? Fontys-lector Cees-Jan Pen wil de medewerkers en studenten van Fontys daarvan graag overtuigen met deze '6 redenen waarom iedereen moet gaan stemmen tijdens de Provinciale Staten Verkiezingen 20 maart'. Een opiniebijdrage.

1. Het provinciebestuur bepaalt voor een belangrijk deel hoe steden, dorpen en buitengebied er in Brabant uitzien. Waar komen nieuwe woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, zorgvoorzieningen, winkels en kantoren? Vind je bijvoorbeeld dat bouwen zoveel mogelijk binnen de bebouwde moet of mag het ook in het groen?

2. De klimaatprotesten van scholieren op 7 februari hebben Cees-Jan Penterecht flink wat reuring veroorzaakt. Of je nu links of rechts bent, klimaatverandering gaat de komende jaren voor iedereen heel veel betekenen. Niets doen is geen optie. Ook op 20 maart kun je een duidelijk signaal afgeven als je je zorgen maakt om het klimaat. Alle Brabantse politieke partijen zetten hier namelijk stevig op in, alleen verschillen de keuzes die ze maken.

3. Provincies gaan over de toekomst van het platteland en natuurgebieden. Ze investeren niet alleen in fietspaden, erfgoed, cultuur, natuurbescherming en natuurgebieden, maar gaan ook over de fundamentele keuze: mag landbouw in Brabant nog groeien of moet deze sector juist krimpen?

4. De verschillen tussen de gewilde stedelijke gebieden van Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda en de rest van Brabant nemen toe. De leefbaarheid van dorpen staat onder druk. Wat vind jij dat de provincie moet doen? Voorzieningen in dorpen koste wat kost overeind houden of alle energie op de stad richten?

5. De Brabantse economie blijft groeien. Deze groei is alleen mogelijk als we massaal gebruik blijven maken van arbeidsmigranten. Maar hoe bewaken wij dat zij onder fatsoenlijke omstandigheden werken en vooral wonen? Daarnaast gaat de provincie ook over bedrijven die zich in Brabant willen vestigen en de uitbreiding van bedrijven. Wat vind jij belangrijk?

6. In geval je het was vergeten: de Provinciale Staten kiezen indirect de Eerste Kamer en dit heeft invloed op de landelijke verhoudingen bij politieke keuzes.

Concrete zaken
Het is duidelijk dat de provincies zich bezighouden met concrete zaken die van belang zijn voor de dagelijkse leef-, werk- en woonomgeving van studenten en medewerkers. Het maakt daarbij verschil wie er aan de touwtjes trekken.

Overigens is Fontys hier zelf ook bij betrokken, onder meer met haar praktijkgerichte onderzoek. De Fontys-lectoren zullen daarover zeker ook weer in gesprek gaan met het nieuwe provinciebestuur.

Ik raad iedereen aan de programma’s voor de Provinciale Staten Verkiezingen op 20 maart eens te lezen. Het is over het algemeen gewoon inhoudelijk prettig leesvoer en je leert de provincie kennen. Ik raad een ieder aan de Stemwijzer voor Brabant in te vullen en voor meer achtergrondinformatie te kijken op de verkiezingswebsite[Cees-Jan Pen]

Lector Cees-Jan Pen is het gezicht van het Fontys-lectoraat De Ondernemende Regio. 

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Marcel V
17
March
2019
En zie hier voor de stemwijzer Limburg: http://limburg.stemwijzer.nl (voor alle studenten en docenten die daar wonen :-) )
Ella hueting
15
March
2019
En niet te vergeten: de Provincie subsidieert veel innovatieve projecten. Ook van Fontys. Grote ontwikkelingen zoals de Ontwikkeling van on-line leermateriaal en de BICCampus warden niet mogelijk zonder provinciale bijdrafe. Dus helemaal eens met Cees-Jan: stemmen!