Eindhoven,
28
februari
2019
|
16:52
Europe/Amsterdam

Welzijn student krijgt steeds meer aandacht

Stress, depressie, burn-outklachten: niet elke student wandelt soepeltjes door zijn studie. Hogescholen en universiteiten waken daarom over het geestelijk welzijn van hun studenten. Fontys heeft oog voor zowel potentiële uitvallers als voor degene die op zoek is naar meer uitdaging.

Met koppen als ‘Gestreste studenten in Utrecht krijgen hulp van universiteit’ besteedden diverse media deze week aandacht aan het geestelijk welzijn van studerende jongeren. Het is een problematiek die Fontys niet onbekend voorkomt.

“Pakweg een jaar geleden bereikten ons Esther Tonnaersignalen over een te hoge studiedruk”, vertelt Esther Tonnaer, consultant studentcoaching bij Fontys Hogescholen. De geluiden kwamen vanuit Fontys-opleidingen, van studentenpsychologen, studieadviseurs en studenten zelf.

Brainstormsessie
Een team van onderzoekers, studentenpsychologen, onderwijsdeskundigen en studenten dook in ‘wetenschappelijke’ onderzoeken, waaronder dat van de Landelijke Studenten Vakbond in 2017: van succes-student naar stress-student. Daaruit bleek dat afnemend studentenwelzijn een steeds groter probleem wordt binnen het Hoger Onderwijs.

In maart 2018 had het team een brainstormsessie met studenten, onder leiding van Marco de Wind, studentenpsycholoog. Ook Nienke Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, nam deel aan de bijeenkomst. Voelen studenten een hoge studiedruk? Zo ja, waar komt die door?

Perfectionisme
Thema’s als perfectionisme, de lat hoog leggen, jezelf vergelijken met je omgeving en financiële druk door het leenstelsel kwamen aan bod. Ook gaven studenten aan niet geneigd te zijn om hulp in te schakelen, ook al constateerden ze psychische problemen bij zichzelf.

Nienke Meijer gaf het onderzoeksteam de taak Actieplan Studentenwelzijn op te zetten. “De focus moest op preventie en vroege signalering liggen”, vertelt Tonnaer. “Het plan diende ook inzicht te geven in wat Fontys al biedt op het vlak van studentenwelzijn. In concrete stappen hebben we beschreven hoe Fontys hierin verder kan investeren.”

Fontyshelpt
Een van de resultaten van het actieplan was de lancering van het online platform Fontys Helpt!. Via deze website kunnen studenten in één oogopslag zien wat voor soort hulp Fontys biedt en waar ze bijvoorbeeld het beste terecht kunnen met een vraag als: ‘hoe weet ik of ik de juiste studiekeuze heb gemaakt?’.

Voor studenten met hulpvragen hebben studentcoaches – verzamelterm voor alle slb’ers, persoonlijke begeleiders, studentconsulenten etc - een belangrijke rol bij het signaleren.

“Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten”, licht Tonnaer toe. “Hebben studenten complexere vragen, dan kunnen ze bij studentendecanen, studentenpsychologen en studiekeuzeadviseurs terecht.

Tonnaer benadrukt de inclusieve gedachte die hierbij een grote rol speelt. “Ons motto is: Fontys staat voor het welzijn van iedere student. Het gaat niet alleen om de groepen studenten die dreigen uit te vallen, we hebben ook aandacht voor topsporters, de studentenondernemer of de student die meer uitdaging nodig heeft.” [Femke Molenaar]