Eindhoven,
04
maart
2020
|
10:06
Europe/Amsterdam

Waar zijn de vaders bij seksuele voorlichting?

91 procent van de vaders vindt de seksuele opvoeding vooral een taak van de moeder. Dat blijkt uit onderzoek, maar het is ook gewoon de praktijk, zegt Fontys-onderzoeker Dilana Schaafsma. Tijdens de ‘Maand van de leuke seks’, die zij mede organiseert, wordt dit aan de kaak gesteld bij de lezing ‘Waar zijn de mannen?’.

Alsof ze een vooruitziende blik had: voor deze bijeenkomst maandag 9 maart bij Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP) in Eindhoven hebben zich pas drie mannen aangemeld. “Het is inherent aan het thema, maar Dilana Schaafsmageeft tegelijk aan hoe belangrijk dat is”, aldus Schaafsma.

Zij is bij FHP associate lector van het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’. Daarbinnen verzorgt Schaafsma de programmalijn ‘Gezond seksueel opgroeien’. Zo’n tien jaar doet ze nu onderzoek naar seksualiteit.

Ook weer zoiets: seksuologen en onderzoekers op het gebied van seksuele gezondheid zijn vaak vrouwen. Hoe komt dat? “Ja, dat is dus dé vraag”, kaatst ze de bal terug. Maar ze heeft er wel degelijk een theorie over.

Vrouwelijke sector
“Dit thema speelt zich af in een behoorlijk vrouwelijke sector: onderwijs, jeugdzorg, gehandicaptenzorg. Bij onze opleiding is meer dan 90 procent van de studenten vrouw. Daarnaast is de moeder nog vaak ‘hoofd opvoeding’.”

Dat lijkt achterhaald, maar het zijn volgens Schaafsma nog altijd de moeders die het meeste doen als het om opvoeden gaat.

“Het zijn de vrouwen die minder gaan werken en de meeste zorgtaken hebben. Zelfs als beide partners fulltime werken. Dat heeft te maken met de rolmodellen en opvoeding die ze zelf hebben gehad.” Het duurt volgens haar misschien nog een of twee generaties voordat dit enigszins gelijk is getrokken.

Een andere theorie van haar is dat seksuele voorlichting voor de vrouw belangrijker is. Als het misgaat, bijvoorbeeld met een ongewenste zwangerschap, zijn de consequenties voor de vrouw veel groter dan voor de man.

Sex Education
Voor mannen die wel graag voorlichting willen geven maar niet weten hoe dit aan te pakken, heeft ze een tip: bekijk samen met je puber de Netflix-serie Sex Education. “En als je kind dat gênant vindt, dan kijkt het die desnoods maar alleen. Er komen interessante thema’s voorbij rondom Scene uit Sex Educationprettige seks, masturbatie en seksuele diversiteit.”

Wie helemaal aan wil sluiten bij de belevingswereld van het jonge kind: er zijn ook vloggers die het over seksualiteit hebben. Is voorlichting eigenlijk wel nodig, als je kroost alle informatie ook van internet of sociale media af kan halen?

Schaafsma: “Dat klopt, maar er staat ook heel veel rotzooi op het internet. Ik denk dat je als ouder de taak hebt om je kind daarin wegwijs te maken.”

Aanmelden voor de lezing kan hier.

Seksueel misbruik
De ‘Maand van de leuke seks’ is inmiddels toe aan het derde jaar. Het is een initiatief dat Schaafsma nam met enkele collega’s uit het werkveld, binnen de coöperatie Fabriek69.

“Alle aandacht in de media en onderzoeken ging destijds uit naar negatieve zaken, zoals seksueel misbruik. Dat is zeker een belangrijk thema, maar wij willen laten zien dat seks ook genoeg leuke kanten heeft.”

Evenals vorig jaar heeft de associate lector dit jaar Fontys-collega’s bij enkele presentaties betrokken. Zo is er op dinsdag 17 maart een lezing om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken.

Twee docenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek, Judith Rijnbende en Luisa Decker, geven hun visie op dit onderwerp. Meer informatie vind je hier. [Tim Durlinger]

Ook tijdens de Dutch Happiness Week

‘Gezond seksueel opgroeien’, een van de drie programmalijnen binnen het lectoraat van Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP), komt ook terug in de Dutch Happiness Week. Dit evenement organiseert Fontys Hogescholen, samen met het Parktheater in Eindhoven, sinds 2014. De editie van dit jaar heeft plaats van zaterdag 14 tot en met zondag 22 maart, met een programma in met name Eindhoven en Tilburg.

In samenwerking met studievereniging WATOTO vraagt FHP op woensdag 18 maart aandacht voor homoseksualiteit. Deze gratis toegankelijke avond is met name bedoeld voor professionals (in opleiding), die een bijdrage willen leveren aan een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn. Meer informatie lees je hier

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Inge van de Vorst
06
March
2020
Wat een waardevolle actie.
Waar en hoe laat is deze bijeenkomst?
En is deze ook toegankelijk voor mensen buiten Fontys? Dan deel ik hem met liefde in mijn netwerk.
Inge
06
March
2020
Na wat googlen gevonden: maandag as van 18-20.30u in De Lismortel 25 Eindhoven
Dilana Schaafsma
07
March
2020
De avond is voor iedereen. Je bent van harte welkom! Het bericht bevat een aanmeld link.
Aebele Kluwer
04
March
2020
Ik denk dat mannen schitteren in afwezigheid omdat ze het dood eng vinden. Ze zijn niet gewend om op een open en kwetsbare manier over hun eigen seksualiteit te praten en te denken. Seks is iets dat je even tevoorschijn haalt als het bedlampje uit is. En daarna gauw weer opbergt. Seks is voor mannen geen integraal onderdeel van wie ze zijn en het leven. Mannen is geleerd dat hun seksualiteit niet deugd, agressief, grensoverschrijdend en wat niet al is. Sommige mannen hebben geleerd hun eigen seksualiteit weg te moffelen anderen schreeuwen erover heen. In beide gevallen komt hun seksualiteit niet op een gezonde manier naar buiten. Met alle gevolgen van dien.
DIlana Schaafsma
04
March
2020
Je noemt hele herkenbare dingen. Mijn ervaring is dat meisjes de boodschap meekrijgen 'pas op, ga niet alleen naar huis' (mogelijk slachtoffer) en jongens 'pas op, ga niet over iemands grenzen heen' (potentiële dader). Beide boodschappen worden gegeven vanuit een negatief invalshoek. Daarnaast, heb ik heb het idee dat meisjes al op jongere leeftijd serieus praten over dit soort thema's, bij jongens zie je heel vaak stoer praat. Het is heel tegenstrijdig, mannen durven wellicht niet kwetsbaar te zijn, maar zijn tegelijkertijd heel kwetsbaar (angst voor beschuldigingen misbruik).
Marco Tieleman
07
March
2020
Dag Aebele,

Ik vind de generalisatie die je hier poneert best heftig, en tegelijkertijd herken ik ook delen van wat je schrijft. Ik denk echter door het zo stevig neer te zetten dat het ook rolbevestigend werkt en dat daarmee het verlangen van mannen om het anders te doen weinig voedingsbodem krijgt in dit draadje. Daar lijkt me het artikel wel toe bedoeld.

Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat er echt wel een flinke groep mannen is die zich bewust is van zijn eigen seksualiteit, daarin onderzoekend is en kinderen begeleidt in hoe je je eigen seksualiteit vorm kunt geven.

Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het open spreken over seksualiteit met (eigen) kinderen in het bijzijn van anderen soms verrassende reacties oproept. Daarin merk ik dat (een deel van de vrouwen en (!) mannen) in onze maatschappij het ook spannend vindt als een man dat met schone intenties doet.

Mag ik alle vrouwen die dit artikel lezen vragen hun eigen man te betrekken bij deze gezamenlijke taak? En alle mannen oproepen dit eens te bespreken met hun peers om zo woorden te vinden en bedding te kunnen gaan bieden aan hun eigen zonen en dochters.

Groet,

Marco Tieleman
https://www.coachingrotterdam.nl
You Wang
04
March
2020
It reminds me the movie “ call me by your name”, there is a great scene regarding “ a father’s sexual education talk to his son”, it was touching and inspirational.