Eindhoven,
20
oktober
2022
|
09:41
Europe/Amsterdam

Studentensteden willen meer landelijke inzet op studentenhuisvesting

De zes grootste studentensteden vinden dat er meer nodig is om de huisvesting van studenten te verbeteren. Meer dan dat er nu in het Landelijk Actieplan Studenthuisvesting staat, dat het kabinet in september presenteerde. De zogenoemde G6-gemeenten komen met een aanvulling op het akkoord.

De G6-gemeenten, waaronder Fontyssteden Eindhoven en Utrecht, maar ook de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen, houden zich actief bezig met studenthuisvesting en vragen daarom aandacht voor meer landelijke inzet op dit vlak.

De studentensteden willen dat er meer actie ondernomen wordt zodat er voldoende, goede en betaalbare huisvesting voor studenten mogelijk wordt, zoals opgenomen in het Landelijk Actieplan. In een aanvulling op het akkoord vragen ze om extra aandacht voor specifieke onderdelen. Zoals een aanpassing van de huurtoeslagensystematiek en een instrument om hoge servicekosten aan te kunnen pakken.

Maar de G6 hoopt ook op meer maatregelen die leiden tot een betere afstemming tussen de instroom van studenten en het beschikbare woningaanbod. Mieke Verhees, wethouder Wonen van gemeente Eindhoven, ondertekent het actieplan met de aanvulling namens de G6. "We willen als studentensteden nieuwe studenten welkom heten en hen goed onderdak kunnen bieden”, zegt ze. “Om dat in deze markt te kunnen doen, is het nu hard nodig dat alle betrokken partijen op verschillende gebieden actie ondernemen." [Karen Luiken]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.