Eindhoven,
13
juni
2023
|
10:05
Europe/Amsterdam

Langer zomervakantie: studiejaar start week later

Het komende studiejaar start niet op 28 augustus, maar een week later. Dat heeft het college van bestuur van Fontys besloten. Dit besluit heeft te maken met de ingangsdatum van het recht op studiefinanciering en de ov-studentenkaart per 1 september. Bestuurder Arian Steenbruggen legt uit hoe het zit.

Waarom heeft het bestuur dit besluit genomen?

“De eerste lesweek bij Fontys start van oudsher in de week waarin 1 september valt. Dat betekent dat er in de jaren waarin 1 september op een dinsdag valt of een dag later in de week, er onderwijs wordt gegeven voor 1 september. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaalt echter dat een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Arian SteenbruggenHet recht op studiefinanciering voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs start dan ook pas per 1 september. Dat houdt in dat studenten die voor het eerst in het hoger onderwijs beginnen, geen gebruik kunnen maken van hun studentenreisproduct op de dagen vóór 1 september.

Jaarlijks melden zich studenten of hun ouders vanwege het feit dat studenten al onderwijs moeten volgen, terwijl het studiejaar formeel nog niet is gestart en studenten dus nog niet beschikken over hun studentenreisproduct.”

Welke studenten komen hierdoor in problemen?
“Het probleem dat ontstaat door het verschil tussen de start van het studiejaar en de ingang van het recht op studiefinanciering geldt voor alle studenten die voor de eerste keer recht hebben op studiefinanciering, en dus het studentenreisproduct. Om deze groep eerstejaarsstudenten tegemoet te komen, heeft het Fontysbestuur besloten het studiejaar 2023-2024 te starten op 4 september. Dit besluit geldt Fontysbreed, dus niet alleen voor de eerstejaars.”

Hoe groot is de groep die hierover bij Fontys aan de bel trekt? 
“Er zijn geen concrete cijfers bekend, maar we nemen elk signaal hierover serieus. Het recht op studiefinanciering zou geen belemmering mogen zijn om te kunnen studeren.”

Het is al jaren zo dat de ov-kaart ingaat per 1 september. Waarom is dit besluit nu genomen?  
“In studiejaar 2023-2024 valt 1 september op een vrijdag. Dit zou betekenen dat onder de oude omstandigheden studenten waarvan het recht op studiefinanciering voor het eerst ingaat, mogelijk vier dagen op eigen kosten naar de campus zouden moeten komen. Dat is, zeker in een tijd waarin alles om ons heen al duurder wordt, niet ideaal.

Het eerdere advies aan instituten om tijdens die vier dagen geen verplichte fysieke activiteiten te organiseren voor deze groep studenten, zorgde voor veel verwarring. Er werd door instituten geconstateerd dat feitelijk de eerste lesweek daarmee wegviel. Naar aanleiding hiervan heeft de cienst Onderwijs en Onderzoek een advies uitgebracht aan het college van bestuur om een week later te starten en de instituten en onze aankomende studenten tegemoet te komen.”

Wat betekent het besluit voor het onderwijs? 
De periode-verdeling van 10-10-10-12 weken blijft gehanteerd en schuift met het starten op 4 september een week op.  Voor het onderwijs heeft dit in feite geen gevolgen. Maar de start van het tweede semester valt laat, ook door de carnavalsvakantie. Mogelijk heeft dit consequenties voor exchange-studenten waarvan hun huisvesting loopt tot 1 februari of de eerste week van februari. Het kan zijn dat ze hierdoor de laatste week van de tweede periode missen. Dit zou ook kunnen gelden voor studenten die bij andere hogescholen een minor gaan volgen. Instituten geven aan in overleg met studenten te gaan over een oplossing in individuele gevallen.”

Wordt het studiejaar met een week ingekort of wordt deze week elders ingehaald? 
Een start op 4 september betekent in de huidige systematiek van 10-10-10-12 weken dat de vierde en laatste onderwijsperiode eindigt op vrijdag 29 juli 2024, een week later dus dan wanneer het studiejaar op 28 augustus zou zijn gestart. De introductieweek Purple wordt niet verplaatst. Deze begint op maandag 21 augustus. Het is aan de instituten om invulling te geven aan de week die erop volgt.”

Is dit een eenmalig besluit of start het studiejaar voortaan altijd vanaf 1 september? 
Het college van bestuur heeft de dienst Onderwijs en Onderzoek opdracht gegeven onderzoek te doen naar de indeling van de onderwijsweken in relatie tot de start van het studiejaar. De uitkomst van dit onderzoek zal te zijner tijd aan de centrale medezeggenschapsraad worden voorgelegd.”

Hebben andere hogescholen dezelfde beslissing genomen? 
“Fontys heeft hierover bij meerdere hogescholen geïnformeerd en er worden verschillende startdata gehanteerd. We zijn niet op de hoogte van de overwegingen die zij hebben gemaakt. Wij hechten sterk aan het feit dat het recht op studiefinanciering en daarmee op het studentenreisproduct, geen belemmering zou mogen zijn om te kunnen studeren.” [Marieke Verbiesen] 

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Saskia
18
October
2023
Dit is echt heel onhandig voor studenten in Zuid NL! Niet alleen omdat het niet samenvalt met de vakanties in het VO maar ook niet met de bouwvak…. Handig als je nog als gezin met elkaar op vakantie wil
Hanneke van Doornik-Beemer
16
June
2023
Ik hoop dat de CMR bij het bepalen van de jaarroosters rekening gaat houden met de schoolvakanties in de regio. We hebben nu een week langer vakantie, maar dat heeft grote gevolgen voor ons allemaal.
Ik zou het waarderen als we toch half juli 2024 al vakantie gaan vieren en van het aankomende studiejaar dan maar een 10-10-10-11 jaar ervan maken. Verder eens met Michel.
Michel
16
June
2023
29 juli 2024 is een maandag.
Dit is verder niet fijn voor ouders. Het studiejaar loopt dan tot en met vrijdag 26 juli 2024 terwijl de scholen in regio Zuid al op 6 juli vakantie krijgen. Daarnaast ontstaat er een rare tussenweek tussen de introweek en de eerste lesweek. Wat moet je daar nou mee? Om vervolgens een week later zomervakantie te hebben. Ik zou hier zelfs als student niet blij mee zijn.
Tom
19
June
2023
3 weken verschil is te groot inderdaad...je moet het maar op zien te vangen allemaal...