Eindhoven,
15
juni
2022
|
11:13
Europe/Amsterdam

Brede aanpak om welzijn van student te verbeteren

Aandacht voor studentenwelzijn is na een moeilijke coronaperiode belangrijker dan ooit. Vandaar dat Fontys het Welzijnslab in het leven heeft geroepen. In twee jaar tijd moet dit lab het welzijn van studenten een extra impuls geven. Verbinding is hierbij het sleutelwoord.

In december 2021 is het Fontys Welzijnslab van start gegaan. Zeven medewerkers en twee studenten werken in dit lab samen met welzijnscoaches van verschillende instituten aan een Fontysbrede, integrale aanpak voor studentenwelzijn.

Kennisdeling
Het Welzijnslab, gefinancierd vanuit de NPO-gelden, is inmiddels een half jaar onderweg en de eerste resultaten zijn langzaamaan zichtbaar. Zo is er bijvoorbeeld een online platform opgezet om kennisdeling tussen de instituten te stimuleren.

“Er gebeuren bij verschillende instituten al hele mooie dingen op het gebied van studentenwelzijn, maar dat is niet altijd bij iedereen bekend”, stelt Riny Bovy-Ortmans, inhoudelijk projectleider van het Welzijnslab. “We kunnen nog veel meer gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Met het online platform willen we die kennisdeling extra aanjagen.” Riny Bovy-Ortmans

Volgens Bovy-Ortmans heeft elk instituut eigen specialismen die kunnen bijdragen aan een instituut-overstijgende aanpak van studentenwelzijn. “Bij Pedagogiek wordt sterk ingezoomd op de pedagogische kant van welzijn, de Sporthogeschool focust op het belang van een leven lang bewegen en de Paramedische Hogeschool kijkt meer naar de preventieve en curatieve kant van welzijn. Al die kennis proberen we vanuit het Welzijnslab te bundelen en toegankelijk te maken voor de hele organisatie.”

Verbindingen leggen
Bianca Peersman is als consultant studiesucces vanuit de dienst O&O aangehaakt bij het Welzijnslab. Ook zij benadrukt het belang van verbindingen tussen instituten en welzijnscoaches. “Ons project heeft een looptijd van twee jaar, daarna zullen de instituten zelf verder aan de slag moeten met dit belangrijke thema. Vandaar dat we voor die tijd zoveel mogelijk verbindingen willen leggen. Zo leggen we de basis voor een Fontysbrede aanpak rondom studentenwelzijn.”

Het begint volgens Peersman allemaal met awerness. “We moeten ons bewust zijn van het belang van studentenwelzijn. Niet alleen de coaches en de studentenpsychologen, maar ook de docenten. Dat bewustzijn moeten we echt borgen in de organisatie.”

Om dit handen en voeten te geven begon het Welzijnslab diverse initiatieven. Zo worden er trainingen en E-health modules ontwikkeld, wordt er gewerkt aan een welzijnswijzer voor medewerkers en wordt er voorlichting gegeven op thema’s als stressreductie, veerkracht en vitaliteit. Bianca Peersman

Lerend netwerk
Via het online platform worden best practices gedeeld en trainingen uitgewisseld. Peersman: “Iedereen kan op het platform zelf initiatieven aandragen en workshops en masterclasses aankondigen. Zo ontstaat een lerend netwerk waarin ervaringen en kennis worden samengebracht.”

Die kennisdeling wordt volgens Bovy-Ortmans als zeer waardevol ervaren. “De welzijnscoaches kunnen vervolgens de studieloopbaanbegeleiders en studiecoaches binnen hun instituten weer ondersteunen en begeleiden. Zo verspreiden we de kennis over studentenwelzijn door de hele organisatie.” [Ivo van der Hoeven]

Het online platform Studentenwelzijn is een besloten platform via MS-Teams. Medewerkers die toegang tot dit platform willen, kunnen een mailtje sturen naar: welzijnslab@fontys.nl

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.