Eindhoven,
02
februari
2018
|
13:23
Europe/Amsterdam

Over het nut van het goede oude huisbezoek

Niets werkt zo goed voor het contact tussen leerkracht en ouders van basisschoolkinderen als het aloude huisbezoek. Ook leesmoeders, computervaders en andere manieren om informeel contact te hebben met de leerkracht, leggen een fundament voor een goede relatie. Dat komt uiteindelijk het kind ten goede.

Het zijn voorbeelden die genoemd worden op de website www.educatief-partnerschap.nl: leerkrachten kunnen daarop zien hoe ze het beste contacten met ouders kunnen onderhouden en verbeteren. De site maakt deel uit van het project

‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’, geleid door associate lector Hélène Leenders van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Op 7 februari is er een afsluitend symposium in Maastricht over het project.

Inloopochtend
Leenders: “De leerkrachten willen wel, maar doen vaak nog te weinig om het zo te organiseren dat ze informeel contact kunnen hebben met de ouders. Soms is de inloopochtend afgeschaft of ze doen het altijd op hetzelfde moment waardoor sommige ouders nooit kunnen. Laat staan dat leerkrachten nog op huisbezoek gaan, de ideale maar tijdrovende manier om een goed contact op te bouwen met ouders. Leerkrachten houden vaak nog erg vast aan de tien-minuten-gesprekken, maar dat is te weinig.’’

Informeel contact is essentieel voor de vertrouwensband, zegt Leenders. “Het zit hem in kleine dingen: als leerkracht even naar een moeder of vader op het schoolplein lopen, ouders in de school toelaten aan het begin van de schooldag. Iedereen kan het, maar men is zich niet altijd bewust van het belang ervan.”

Misschien speelt hier een tijdprobleem, erkent de associate lector: leerkrachten hebben al fikse taakverzwaringen gekregen sinds alle kinderen passend onderwijs moeten krijgen. “Onze tip is om ouders vaker in te zetten. Voor huiswerkbegeleiding, voorlezen: het ontlast de leerkracht én het verstevigt het informele contact.”

Afstemming
In de oudergesprekken wordt een belangrijke vraag vaak niet gesteld, zegt Leenders. “Dat is de vraag: hoe doet het kind het thuis? Leerkrachten en ouders moeten elkaar meer als partners zien. De leerkracht kan de ouders vragen waar zij behoefte aan hebben, hen helpen. Uiteindelijk gaat het om het kind, dat moet er beter van worden.”

Maar is het nu zo dat kinderen in Nederland op grote schaal lijden onder de gebrekkige afstemming tussen hun ouders en hun leerkrachten? Met andere woorden: hoe groot is het probleem? Leenders: “Dat is interessant om te onderzoeken, maar ons ging het er meer om dat de leerkracht middelen krijgt om de samenwerking met ouders te verbeteren. Zoals we dat nu via de website doen. Uit het onderzoek is wel gebleken dat ongeveer de helft van de leerkrachten niet goed kan vertellen hoe ze de afstemming met de ouders regelen rond leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het gaat dan om kinderen met leer- en gedragsproblemen, voor wie een dergelijke afstemming natuurlijk wel extra belangrijk is.’’

Verrassingen
Zijn we met een betere afstemming ook af van de klassieke situatie waarin de ouder verhaal komt halen op school omdat zijn kind niet naar het door hem gewenste vervolgonderwijs kan? “Het schooladvies mag natuurlijk sowieso geen verrassingen bevatten voor ouders. Die afstemming moet er al veel eerder zijn. Je ziet in het algemeen dat leerkrachten de betrokkenheid van ouders lager inschatten dan de ouders zelf. Maar als je doorvraagt, bedoelen de leerkrachten vaak dat de ouders niet voldoende betrokken zijn bij de school: helpen bij schoolreisjes of naar informatieavonden komen. Terwijl het gaat om de betrokkenheid bij het kind: hoe het gaat op school en thuis.”

Symposium
Fontys Hogeschool Pedagogiek heeft in dit onderzoek samengewerkt met de Universiteit Maastricht, de Nieuwste Pabo en negentig Limburgse basisscholen. Via vragenlijsten en 55 uitgebreide interviews is geïnventariseerd hoe leerkrachten staan tegenover ouderbetrokkenheid en hoe zij de relatie met ouders vormgeven. Een belangrijk onderdeel van het project is een training cultuursensitieve gespreksvoering met ouders. De Hogeschool Pedagogiek won vorig najaar al een prijs van de Europese leerkrachtenorganisatie ATEE voor het project. Op 7 februari is de afsluiting van ‘Educatief partnerschap’ met een symposium bij Maastricht University. [Debbie Langelaan]